Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

VIII uroczyste posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 13.10.2017

W dniu 10 października br. w biurze Okręgu Świętokrzyskiego PZD odbyło się kolejne w bieżącej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu. W posiedzeniu z ramienia Krajowej Rady PZD uczestniczył Pan Marcin Kosmalski – pracownik Wydziału Prezydialnego KR. Przedmiotowe posiedzenie przybrało wyjątkowy charakter z uwagi na obchodzony w tym roku jubileusz 120 – lecia ruchu ogrodnictwa działkowego. W gronie zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością VIII posiedzenie OZ znaleźli się: Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Pan Czesław Gruszewski oraz Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Pan Jarosław Górczyński. Obaj Włodarze z racji jubileuszu odebrali z rąk Prezesa OZ okolicznościowe medale Krajowej Rady PZD wraz z dyplomem PZD, symbolicznymi upominkami i okazałym koszem kwiatowym. Analogiczne wyróżnienia Prezydium OZ przekazało także Prezydentowi Miasta Kielce oraz Burmistrzowi Sandomierza, który wyróżniony został w trakcie obchodów 65 – lecia ROD im. Kościuszki w Sandomierzu. Pamiątkowe medale z okazji 120 – lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju wręczono także najbardziej zasłużonym w pracy społecznej na rzecz ROD i Okręgu na przestrzeni minionych kilkudziesięciu lat. W gronie tym znalazły się przede wszystkim osoby, które od blisko 40 lat udzielają się w ogrodowej pracy społecznej z jednoczesnym zaangażowaniem na rzecz Okręgu i całego Związku – m. in. Pani Kazimiera Wolna (była Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej) oraz Pan Józef Staniszewski (były Wiceprezes OZ). W gronie wyróżnionych znaleźli się także zasłużeni działacze z terenu całego województwa świętokrzyskiego, którzy na różnych odcinkach społecznej pracy przyczyniali się i nadal przyczyniają do rozwoju ROD. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy PZD z okazji jubileuszu 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. W skierowanych słowach podziękowań za otrzymane wyróżnienie Zastępca Prezydenta Miasta Kielce, w imieniu swoim i Prezydenta W. Lubawskiego, docenił trud i znaczenie pracy społecznej, jaką przez tyle lat wkładają członkowie PZD w utrzymanie i unowocześnianie ogrodów działkowych. Podkreślił także niezmiernie cenną rolę ROD dla samorządu jako miejsc urządzonych terenów zielonych, zapewniając jednocześnie o dalszej, stałej współpracy z Okręgiem i kieleckimi ogrodami w celu ich zachowania, także o działaniach nakierowanych na modernizację ogrodowej infrastruktury. Ważnym elementem jest także Jego zdaniem współpraca w zakresie regulacji stanów prawnych ROD na terenie Miasta, co stanowi wymierny efekt na przyszłość – w postaci zachowania ogrodów. W wystąpieniu Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wybrzmiała natomiast rola i znaczenie ogrodów nie tylko dla kolejnych pokoleń użytkowników działek, ale i społeczności lokalnej. Pan Prezydent wskazał na swoistą symbiozę doświadczenia i młodości, która coraz częściej pojawia się na terenie ogrodów. Potwierdził swoją radość i dumę z faktu, że ogrodnictwo działkowe w Jego mieście cieszy się zainteresowaniem dużej liczby mieszkańców chcących posiadać i użytkować swoje indywidualne działki. Na zakończenie Prezydent J. Górczyński zapewnił o dalszej wymiernej pomocy dla ROD w postaci wsparcia ze strony spółek miejskich (sprzętu, niezbędnych dla ROD materiałów). W imieniu odznaczonych głos zabrał także wieloletni Wiceprezes OZ – Pan Józef Staniszewski, który serdecznie podziękował za przyznane wyróżnienia dla licznej grupy obecnych uczestników posiedzenia. Jest to Jego zdaniem zwieńczenie dziesiątek lat pracy społecznej i niezmiernie cenne dla każdego z uhonorowanych. Klamrą spinającą obchodzony jubileusz było wystąpienie Prezesa OZ – Pana Edwarda Galusa, w którym dokonano podsumowania tego wszystkiego, co udało się wypracować w ogrodach na przestrzeni już ponad 90 – letniej tradycji ogrodnictwa działkowego w województwie świętokrzyskim. Podkreślona została także m. in. rola i znaczenie ogrodów dla środowiska naturalnego, zdrowia fizycznego indywidualnych działkowców oraz ich rodzin. W programie VIII posiedzenia OZ nie zabrakło także innych ważnych tematów i zagadnień tj. planowana nowelizacja statutu PZD z omówieniem proponowanych zmian, program finansowo – księgowy dla ROD i jego znaczenie w bieżącej działalności organów ogrodowych oraz tematy stricte prawne w postaci stanu regulacji tytułów prawnych ROD w oparciu o art. 75 i 76 ustawy o ROD oraz aktualny stan roszczeń. Tematyka prawna poruszana jest cyklicznie na każdym z posiedzeń OZ z uwagi na jej znaczenie dla dużej grupy działkowców oraz potencjalne skutki jakie mogą przynieść toczące się postępowania administracyjno – sądowe. W katalogu tematów ostatniego posiedzenia OZ znalazły się także kwestie planowanego programu Związku w zakresie rozwoju ROD w powiązaniu z rolą kolegiów prezesów w tymże temacie. Zagadnienie rozwoju ogrodnictwa działkowego jest naturalnym „przejściem” od dotychczasowego dorobku 120 lat i spojrzenia w przyszłość. Temat ten to także odpowiedź na ciągle zmieniające się warunki demograficzne, styl życia i związane z tym potrzeby. Zwieńczeniem uroczystego posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD było przyjęcie pisemnego wystąpienia tego organu w przedmiocie tegorocznego jubileuszu 120 – lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Podkreślono w nim przede wszystkim wspólny dorobek na przestrzeni minionych lat, którego fundamentem jest bezinteresowna praca społeczna ogromnej rzeczy działkowców w województwie świętokrzyskim i w skali kraju. Wskazano także na obecne znaczenie ROD i ich rolę dla przyszłych pokoleń. W zalączniku stanowisko podjęte z okazji jubileuszu 120-lecia ogdrodnictwa działkowego. 
 
Jan Stańczyk
Dyrektor biura
Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Załącznik plikowy do pobrania

OZ_w_sprawie_120_lecia_ogrodnictwa_dziakowego.pdf

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio