Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejna inwestycja w ROD w ramach budżetu obywatelskiego - 13.10.2017

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Widokiem” w Raciborzu zrealizował w ogrodzie zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz edycja 2016/2017 p/n „Utwardzenie nawierzchni wewnętrznej w ROD Pod Widokiem w Raciborzu”. Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie utwardzenia nawierzchni wewnętrznej w ROD Pod Widokiem w Raciborzu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. Inwestycja kosztowała 103 tys. złotych.

W ramach zadania wykonano następujące przedsięwzięcia:

-        utwardzona została nawierzchnia części ogrodu (1650 m²) z przeznaczeniem na przemieszczanie się i parkowanie pojazdów – ogród zyskał 27 miejsc postojowych z dojazdem utwardzoną nawierzchnią od ul Brzeskiej,

-        ułożono na ławie betonowej 240 m krawężnika drogowego,

-        zamontowano z ocynkowanych paneli systemowych 300 mb ogrodzenia zewnętrznego,

-        zdemontowano stary płot oraz uporządkowano teren po robotach.

 

W związku z w/w zadaniem uporządkowano teren wokół ogrodu, a ze środków ogrodowych zakupiono i posadowiono 2 bramy oraz 1 furtkę. Dzięki zrealizowaniu w/w zadań wizerunek ogrodu znacznie się poprawił, a sam ogród może być użytkowany przez okres całego roku bez względu na warunki atmosferyczne. Dotychczas w czasie długotrwałych opadów deszczu, roztopów dojazd do ogrodu i działek był praktycznie niemożliwy.

         Zrealizowanie powyższych zadań nie byłoby możliwe bez wytrwałości i zaangażowania członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej ROD oraz znacznej części działkowców, którzy poświecili bardzo dużo czasu na pozyskiwanie głosów poparcia dla wnioskowanego zadania.

 

         Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Widokiem” w Raciborzu znajduje się we wschodniej części Raciborza na granicy Miasta Raciborza z Powiatem Wodzisławskim i przylega do ściany lasu Widok w Raciborzu – Brzeziu. Po wykonaniu w latach 1983-1986 niezbędnych przedsięwzięć organizacyjnych, ogród został zarejestrowany w 1986 r. Obecnie liczy 35 działek, a całkowita powierzchnia ogrodu wynosi 2,3741 ha. Po latach stagnacji,  niewielkiego zainteresowania działkami, problemów z brakiem wody itp, od roku 2013 ogród zaczął się rozwijać, a nabrzmiałe przez lata problemy jeden po drugim są systematycznie i na miarę możliwości rozwiązywane przy dużym wsparciu ze strony PZD  i miejscowego samorządu. Od 2013 r. w infrastrukturę ogrodową zainwestowano łącznie 192.000,00 zł. W 2013 r. wykonano studnię głębinową za 62.000.00 zł oraz zmodernizowano sieć energetyczną za 18.000,00 zł. W roku 2015 za 5000,00 zł zakupiono działkę z altaną do remontu z przeznaczeniem na potrzeby działkowców i Zarządu. W roku bieżącym utwardzono nawierzchnię za 103.000,00 oraz posadowiono 2 bramy i furtkę za 4.000,00 zł. W najbliższym czasie przed ogrodem kolejna pilna potrzeba inwestycyjna związana z wymianą zbiornika hydroforowego. Obecnie funkcjonujący zbiornik ma 67 lat i dał o sobie znać w bieżącym roku 2 dziurami w dennicy.

 W imieniu działkowców składamy serdeczne podziękowania dla:

-       Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach za współfinansowanie wykonania studni głębinowej, modernizacji sieci energetycznej i zakupu działki z altaną,

-       Prezydenta Miasta Raciborza za zrealizowanie zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz edycja 2016/2017 p/n „Utwardzenie nawierzchni wewnętrznej w ROD Pod Widokiem w Raciborzu”,

-       Mieszkańców Raciborza za przychylność dla naszego ogrodu podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego edycja 2016/2017.

 

         Wyrażamy nadzieję, że w trakcie realizacji kolejnych niezbędnych inwestycji w infrastrukturę ogrodową, nie zabraknie nam wsparcia zarówno merytorycznego jak i finansowego ze strony Polskiego Związku Działkowców.

 

Zarząd ROD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.