Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie dla SSI w ROD 2 Armii WP w Poznaniu - 13.10.2017

12 października odbyła się narada szkoleniowa w ROD im. 2 Armii WP. Uczestniczyli w niej krajowi i okręgowi instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej. Pierwszym jej tematem była nowelizacja Ustawy o wycince drzew i krzewów. Omawiano dokument z czerwca bieżącego roku. Ponieważ sprawa jest jasna, to pytań nie było wiele.

Było ich jednak dużo gdy omawiano problemy z ponadnormatywnymi altanami. Kolejny temat to indywidualne osiągnięcia instruktorów. Do uprawy dalii, żurawek i liliowców skutecznie zachęcał instruktorów w swoim wystąpieniu Ryszard Hajko. Jest przecież mistrzem w tej dziedzinie. Niestety, nie widzieliśmy tych kwiatów podczas spaceru alejkami najlepszego Ogrodu w Polsce, jakim jest po krajowym konkursie ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego. Jest tam również "ścieżka dydaktyczno - ekologiczna". Spacer alejkami ogrodu jeszcze bardziej rozjaśnił i pobudził umysły instruktorów. Dlatego w twórczej dyskusji padły pomysły tematów następnej narady szkoleniowej SSI. Zaproponowano aby były to m.in. przepisy budowy altan. Gdzie wśród prelegentów powinien być również inspektor nadzoru budowlanego. Kolejny temat, który warto poruszyć w przyszłości  to ekohotele, ich budowa i rozpowszechnienie w innych ogrodach.

Naradę szkoleniową podsumowała Dyrektor Biura OZ PZD w Poznaniu dr. inż. Agata Wróbel. Mówiła też, że wejście w życie nowelizacji ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" spowodowało konieczność dostosowania Statutu PZD do nowych przepisów. Powstaje więc projekt jego zmiany, który nie tylko dostosowuje regulacje związkowe do nowych przepisów ustawy o stowarzyszeniach, ale doskonali inne zapisy statutowe do potrzeb działkowców, ogrodów i PZD. Przewidziano m.in. zmianę struktury organizacyjnej okręgów, ułatwienia zwoływania posiedzeń organów PZD oraz wzmocnienie uprawnień działkowców w zakresie udziału w walnych zebraniach. Będzie też zakaz pobierania opłat ogrodowych od nowego działkowca w przypadku uiszczania w tym samym roku przez poprzedniego użytkownika działki.
Mam nadzieję, że te oraz inne informacje przekazane instruktorom będą przez nich dobrze propagowane i rozpowszechniane w Ogrodach.

 

Tekst:    Andrzej Górczyński
Zdjęcia: Andrzej Górczyński
             Ryszard Hajko

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.