Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XVI posiedzenie KR PZD - 12.10.2017

W dniu 11 października 2017 r. w Warszawie odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD. Przyjęto m.in. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

XVI Posiedzenie KR PZD odbyło się pod przewodnictwem Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD, a uczestniczyli w nim m.in. członkowie Krajowej Rady, Maria Fojt, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej, pracownicy jednostki krajowej PZD oraz prawnicy z Biura Prawnego.

Otwierając posiedzenie Prezes PZD zaznaczył, że do końca roku Krajowa Rada ma bardzo napięty harmonogram prac i szereg trudnych zadań, w tym przede wszystkim zorganizowanie Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD planowanego na 9 grudnia 2017 r. Zrelacjonował również prace prezydium, które w ostatnim czasie skupione były na nowelizacji statutu PZD. Jak zaznaczył, zmiany są potrzebne, a nowe zapisy ułatwią oraz udoskonalą pracę Związku.

W swoim przemówieniu Prezes PZD dużo uwagi poświęcił rozwojowi ogrodów działkowych. Zadeklarował, że Związek zbada dokładnie zapotrzebowanie na działki w całej Polsce. Podkreślił, że w programie rozwoju ogrodów dużą rolę odegrają samorządy, które mogą wspierać istniejące ROD oraz pomóc w tworzeniu nowych ogrodów. Prezes PZD przedstawił również wyniki wstępnej analizy wykonanej przez Krajową Radę, która statystycznie przedstawia nasycenie ogrodami w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Wyniki analizy wyraźnie wskazują, że w szeregu miast zapotrzebowanie na nowe działki jest znaczne. Temat wywołał żywą dyskusję – poszczególni działacze przedstawili dotychczasowe działania związane z rozwojem ogrodów oraz ich efekty. Informowali również o zapotrzebowaniu na działki w swoich okręgach oraz przybliżyli rodzaje potrzeb lokalnych społeczności, proponując jednocześnie konkretne rozwiązania realizujące ideę rozwoju ROD. Skonkretyzowanie i wdrożenie programu rozwojowego ROD będzie jednym z najważniejszych tematów poruszanych w grudniu na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów.

 

Mecenas Tomasz Terlecki poinformował zebranych, że Prezydium KR PZD przyjęło projekt statutu, który następnie został przesłany do okręgów w celu dalszych konsultacji. Nowelizacja statutu wywołała żywą dyskusję wśród zebranych i była bardzo owocna. To dobry prognostyk, gdyż temat statutu jest obecnie poddawany szerokim konsultacjom i wszyscy uczestnicy posiedzenia byli zgodni, że znowelizowany dokument musi odpowiadać potrzebom zarówno działkowców, ogrodów jak i Związku. Przypomnijmy, że zmiany zostały wymuszone m.in. przez nowelizację ustawy prawo o stowarzyszeniach. Wprowadzenie ich w statucie Związku nie tylko dostosuje go do nowych regulacji, ale udoskonali też inne zapisy, usprawniające pracę PZD. Jeszcze w październiku w pięciu miastach odbędą się konferencje przedzjazdowe z delegatami, gdzie jednym z głównych tematów będzie statut PZD.

Podczas posiedzenia Marek Pytka, Kierownik Wydziału Prezydialnego KR PZD przedstawił zebrane uwagi oraz opinie okręgów na temat funkcjonowania Kolegiów Prezesów. Okręgi są zdania, że Kolegia mogą wspierać ich w pracy i są najlepszym partnerem we współpracy z samorządami. Zdania są podzielone w kwestii tworzenia Kolegiów Prezesów we wszystkich ośrodkach, natomiast wszystkie Okręgi wysoko oceniają ich dotychczasową działalność.

Krajowa Rady PZD przyjęła m.in. uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, uchwałę w sprawie prac nad nowelizacją statutu, uchwałę o zarejestrowaniu zmian regulaminu pracy OZ PZD w Elblągu, uchwałę w sprawie nadania sztandaru ROD „Zacisze” w Zabrzu oraz „Przyjaźń” w Bytomiu, uchwałę w sprawie zmian w składach komisji problemowych.

Prezes poinformował KR o rezultatach  posiedzenia komisji ds. medialnych oraz promocji ogrodów i Związku. Głównym tematem spotkania była obecność Polskiego Związku Działkowców w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

Paweł Gregorczyk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.