Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pierwsze efekty dobrej współpracy pomiędzy ogrodami a Burmistrzem Oławy - 10.10.2017

W dniu 21.09.2017 roku po wielu rozmowach z Burmistrzem Oławy Panem Tomaszem Frischmanem, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Oława, a Zakładem Gospodarowania Odpadami Gać w/s bezpłatnego odbioru gałęzi do 8 cm z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Porozumienie to zostało przekazane Prezesom ROD na spotkaniu Kolegium Prezesów Oławski z Burmistrzem Oławy, które odbyło się w Ratuszu w dniu 4.10.2017 roku.

Jest to jeden z pierwszych sukcesów bardzo dobrej współpracy pomiędzy Ogrodami, a Burmistrzem Oławy.

Miejsca zbiórki gałęzi zostanie ustalone przez każdy Zarząd osobno, a następnie wszyscy działkowicze zostaną o tym poinformowani.

 

Prezesi RODów zostali też powiadomieni, że obecnie odbywa się przetarg na bezpłatne odbiory wielkogabarytowe z Ogrodów, które będą realizowane w roku 2018. Była to kolejna bardzo dobra wiadomość dla działkowiczów, ponieważ taka usługa jest bardzo potrzebna na działkach, a dla Zarządów to spory wydatek.

Wg wstępnych planów, objazdowa zbiórka na terenach ROD odbędzie się 3 razy w roku. O dokładnych terminach i szczegółach będziemy poinformowani po ogłoszeniu wyników przetargu oraz podpisaniu umowy pomiędzy przyszłym Wykonawca, a Gminą Oława.

Pierwszy wniosek w tej sprawie zgłosił Prezes ROD im. Stanisława Staszica Pan Sebastian Hruszczak na spotkaniu dotyczącym palenia na działkach, które odbyło się w listopadzie 2016 roku.

 

Nie jest też wykluczone, że uda się z Miastem Oława zorganizować bezpłatne wywozy papierów, plastików i szkła z działek, dlatego m.in. Prezes ROD im. Stanisława Staszica Pan Sebastian Hruszczak, dla swojego Ogrodu zamówił 2 pojemniki żółte i zielone.

 

Z tego miejsca należą się wielkie podziękowania, które składamy na ręce Burmistrza Oławy Pana Tomasza Frischmana, z którym współpraca przebiega bardzo wzorowo. Pan Burmistrz jest zawsze otwarty na nasze sugestie i problemy.

Życzymy również innym Ogrodom tak dobrej współpracy i pomocy ze strony Władz Miejskich.

 

 

Przewodniczący Kolegium Prezesów w Oławie

Prezes Zarządu ROD im. Stanisława Staszica

Sebastian Hruszczak

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio