Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileuszowe obchody Dnia Działkowca w Krośnie Odrzańskim - 09.10.2017

W dniu 30 września 2017r. odbyły się uroczystości „Dnia Działkowca” przypadające w rocznicę 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce i 55-lecia ROD. im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim.

Uroczystości rozpoczęły się odegraniem Hymnu Polskiego Związku Działkowców. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Pani Anna Chinalska, Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Pan Tomasz Kaczmarek, Burmistrz Krosna Odrzańskiego Pan Marek Cebula, Wójt Gminy Bobrowice Pan Marek Babul, Członek OZ PZD w Zielonej Górze Pani Bożena Majchrzak oraz ponad 100 działkowców.

Głos zabrała Prezes ROD pani Barbara Dzieciuch. W swoim wystąpieniu nawiązała do 120-lecia powstania ogrodnictwa działkowego w Polsce. W dalszej części wystąpienia omówiła historię powstania ogrodu, aktualny stan ogrodu oraz osiągnięcia w ciągu tych 55 lat istnienia ogrodu. Na zakończenie wystąpienia złożyła życzenia wszystkim uczestnikom uroczystości.

W kolejnym punkcie programu wręczone zostały medale pamiątkowe oraz dyplomy z okazji 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce, odznaczenia związkowe, dyplomy oraz nagrody. Na wniosek Zarządu, Prezydium Krajowej Rady PZD przyznało medal pamiątkowy oraz dyplom z okazji 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce dla: Pana Mirosława Glaza, Starosty Powiatu Krośnieńskiego, Pana Marka Cebuli, Burmistrza Krosna Odrzańskiego, Pana Marka Babula, Wójta Gminy Bobrowice

Na wniosek Zarządu, Prezydium Krajowej Rady PZD przyznało medal pamiątkowy oraz dyplom z okazji 120-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku przyznało Dyplom dla Pani Barbary Dzieciuch Prezesa naszego ogrodu.

Uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze wyróżnieni zostali również działkowcy Srebrną Odznaką Zasłużonego Działkowca.

Z okazji 55-lecia ROD otrzymał Puchary od: Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Okręgowego Zarządu PZD w Zielonej Górze

W wyniku dokonanego przeglądu ogrodów i działek wybrano Wzorowe Działki w 2017r Wyróżnionym wręczono dyplomy i nagrody.

W trakcie obchodów uczestnicy mogli obejrzeć kroniki, zdjęcia, puchary obrazujące osiągnięcia ogrodu przez 55 lat. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszono na skromny poczęstunek oraz do zabawy przy muzyce. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Barbara Dzieciuch

Prezes ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim

 


Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.