Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada radców prawnych i prawników w PZD - 05.10.2017

W dniach 3 i 4 października 2017 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Biuro Prawne PZD narada dla radców prawnych i prawników z okręgów. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz omówienie najważniejszych kwestii prawnych, z jakimi na co dzień stykają się prawnicy PZD.

Naradę otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który w swoim wystąpieniu skoncentrował się na funkcjach i zadaniach obsługi prawnej PZD w kontekście wyzwań i potrzeb Związku. Podkreślał jakie znaczenie dla działkowców oraz członków organów PZD – w szczególności dla osób wykonujących swoją pracę społecznie – ma zapewnienie prawidłowej pomocy prawnej.

Zróżnicowana tematyka narady była przedmiotem ożywionej dyskusji prawników. Na naradzie omówione zostały przyjęte przez komisję statutową propozycje zmian statutu. Przedstawiono także harmonogram dalszego procedowania w tym zakresie.

Na naradzie z dużym zainteresowaniem przyjęto sprawy dotyczące umowy dzierżawy działkowej – w szczególności z zakresu ustanawiania prawa do działki, a także wypowiadania tych umów. Prawnicy zwracali uwagę na kwestie, które nadal zarówno wśród działkowców, jak i zarządów ogrodów wzbudzają najwięcej wątpliwości i problemów prawnych.

Na naradzie zostały również omówione prawne aspekty członkostwa w PZD. Podjęta została także tematyka dotycząca zasiedzenia własności nieruchomości zajmowanych przez ogrody. Temat ten jest szczególnie ważny z uwagi na prowadzoną od dawna w PZD politykę regulowania stanów prawnych ogrodów i tym samym zapewniania bezpieczeństwa ich funkcjonowania.      

Znaczną część narady zdominowały zagadnienia dotyczące gospodarki nieruchomościami; podjęta została zatem m.in. tematyka nabywania terenów roszczeniowych oraz likwidacji prawnych.

AO

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio