Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zielona Klasa w ROD im. T. Kościuszki w Łobżenicy - 04.10.2017

Gmina Łobżenica w kwietniu bieżącego roku otrzymała dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 30 000 złotych na realizację przedsięwzięcia pn. „Zielona Klasa- poznajemy piękno przyrody występującej na terenie gminy Łobżenica”.

Dzięki niemu udało zrealizować się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. T. Kościuszki w Łobżenicy (okręg pilski) na 3 działkach przekazanych nieodpłatnie dla Szkoły Podstawowej w Łobżenicy miejsce dydaktyczne z zakresu przyrody tworząc tzw. „Zieloną klasę”. Zakupiono stację meteorologiczną, tablice informacyjne, ławki oraz ekologiczne koło wiedzy!

Teren ten dodatkowo zagospodarowano o sadzonki krzewów i drzew owocowych. Wszystkie rośliny przy współudziale nauczycieli przyrody zostały zasadzone przez uczniów. Dzieci i młodzież z gminy Łobżenica w praktyczny sposób spędzać będą mogły czas przy nauce przedmiotu przyrody i biologii w terenie. Powstałe miejsca stanowić będzie naturalną pomoc dydaktyczną pozwalającą zdobywać umiejętności i wiedzę przyrodniczą poprzez doświadczenia i własne obserwacje.

Dodatkowym elementem zrealizowanym w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia były warsztaty edukacyjne przeprowadzone dla Przedszkola Publicznego w Łobżenicy, Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym z oddziałem przedszkolnym, Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Fanianowie z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy.

Zajęcia odbyły się w ubiegłym roku szkolnym i przeprowadzone zostały przez dr Pawła Owsiannego - limnologa, hydrobiologa, ekologa, pasjonata nauk przyrodniczych, przedstawiając zagadnienia z zakresu biologii oraz ochrony środowiska. Warsztaty odbyły się pod hasłem „Zasoby i walory przyrodnicze Gminy Łobżenica-problematyka ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Cieszy nas, że przy udziale środków zewnętrznych, Gmina ma możliwość finansowania przedsięwzięć na terenie ROD z zakresu edukacji ekologicznej, tym bardziej dla najmłodszych mieszkańców gminy, chłonnych wiedzy!

Joanna Jarka

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio