Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Dzień Działkowca w ROD „ Pod Lasem” w Białej Podlaskiej - 03.10.2017

Dzień Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Pod Lasem” w Białej Podlaskiej w tym roku przypadł na 23 września. Podczas tej uroczystości świętowano również jubileusz 120-lecia ruchu działkowego w Polsce. Na uroczystość przybyli: I wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie Kazimierz Michalik, Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk wraz z rzecznikiem Michałem Trantau, przedstawicielka Komisji Rewizyjnej Wanda Korońska, księgowa Barbara Rogulska, członkowie zarządu Ogrodu i działkowcy z rodzinami.

Po wysłuchaniu Hymnu Zielona Rzeczpospolita głos zabrał I wiceprezes OZ PZD w Lublinie Kazimierz Michalik. W swoim wystąpieniu przedstawił 120 letnią historię ruchu działkowego w Polsce i Białej Podlaskiej. Podkreślił terapeutyczną rolę pracy na niewielkim kawałku ziemi :
„Rodzinny ogród działkowy (ROD) – w myśl polskiej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
z dnia 13 grudnia 2013 roku, to wydzielony obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych, składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową.
Rodzinny ogród działkowy jest zarządzany przez stowarzyszenie ogrodowe. Pełnoletnia osoba fizyczna nabywa prawo do działki wraz z podpisaniem umowy dzierżawy działkowej z tym podmiotem. Pierwsze w Polsce ogrody działkowe (ROD „Kąpiele Słoneczne”) założone zostały
w Grudziądzu przez doktora Jana Jalkowskiego w 1897 roku.
W Białej Podlaskiej funkcjonuje 14 ROD na obszarze około 46 ha , w których uprawia swoje działki około 2 tysiące działkowców mieszkańców miasta.
Ogrody działkowe zapewniają ich użytkownikom aktywny wypoczynek, możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych głównie na własne potrzeby, stanowią składnik terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych. Są również elementem ochrony przyrody. Służą poprawie warunków ekologicznych miast i sytuacji bytowej ich mieszkańców. Celem realizacji funkcji ogrodów działkowych wprowadza się stosowne ograniczenia prawne. Przykładowo polskie prawo nie pozwala na prowadzenie na terenie rodzinnych ogrodach działkowych działalności gospodarczej ani na zamieszkiwanie na takich obszarach.”
Funkcjonuje również Międzynarodowe Biuro Ogrodów Działkowych i Rodzinnych. Jest to organizacja zrzeszająca europejskich działkowców. Powstała ona w 1926 roku.
Maria Krzewicka prezes ROD „Pod Lasem” otrzymała z rąk Kazimierza Michalika medal jubileuszowy za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych.
Krajowa Rada PZD przyznała również dyplomy za „osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu i obronie Związku”: Henryce i Lucjanowi Sokólskim, Janowi Jaśkowskiemu, Tadeuszowi Oniszczukowi, Barbarze Rogulskiej, Adolfowi Kałunowi i Renacie Ignatowicz.
„Z okazji jubileuszu 120-lecia istnienia ruchu działkowego w Polsce za bardzo duży wkład w rozwój Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Lasem” i zaangażowanie w istnienie Polskiego Związku Działkowców w podziękowaniu dla 50 rodzin z ogrodu”- tablicę pamiątkową ufundował Zarząd Ogrodu, którą podczas uroczystości odsłonił Prezydent Miasta Dariusz Stefaniuk i I wiceprezes OZ PZD w Lublinie Kazimierz Michalik.
Organizowane w ROD najczęściej we wrześniu Dni Działkowca są okazją do podsumowania sezonu, wyróżnienia i podziękowania najbardziej aktywnym działkowcom za pracę na rzecz społeczności ogrodowej. W tym roku Srebrną Odznakę „Zasłużony Działkowiec” otrzymała Zuzanna Gajewska
a brązową Jan Szwaj. Za szczególne zasługi dla rozwoju ROD „Pod Lasem” w bieżącym roku dyplomy i podziękowanie otrzymali: Stanisław Koncewicz, Wiesław Chacewicz, Tadeusz Oniszczuk, Józef Filipowicz i Renata Ignatowicz. Ponadto za duży wkład pracy w rozwój ROD „Pod Lasem” dyplomy otrzymały: Wanda Korońska, Danuta Oniszczuk, Janina Markowska i Barbara Patejuk.
Prezydent Miasta Dariusz Stefaniuk w swoim wystąpieniu podkreślił min.:
„Pielęgnowanie własnego ogrodu to nie tylko przyjemne hobby i odskocznia od codzienności, to również obowiązki wymagające naszego poświecenia i i odpowiedniej wrażliwości na otaczającą przyrodę. Ziemia która uprawiamy o która się troszczymy jest metaforą dobrze wykonywanych obowiązków które w końcu przynoszą oczekiwane efekty.”
Prezydent podziękował za sumienność , pracowitość, życzył szczęścia spokoju i nieskończonej miłości w rodzinach.
Na zakończenie swojego wystąpienia Prezydent Stefaniuk wręczył list gratulacyjny do wszystkich działkowców oraz tabliczką pamiątkową z gratulacjami z okazji 120-lecia ruchu działkowego w Polsce prezes Zarządu Marii Krzewickiej.
Imprezie towarzyszyły wystawy: koszy kwiatowych, owoców i warzyw.
Działkowcy razem pracują i razem świętują, mocno angażując się w to co robią. Tym razem również nie zabrakło smakołyków, ciast, nalewek przygotowanych specjalnie na okoliczność święta.
Dzieci i wnuki działkowców za udział w konkursie wiedzy o ogrodzie otrzymały zestaw cebulek tulipanów.
Opracowała: Maria Krzewicka prezes ROD „Pod Lasem” w Białej Podlaskiej

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio