Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Prezydent Tarnobrzega o współpracy z działkowcami i ogrodach działkowych - 02.10.2017

Prezydent Miasta Tarnobrzega Grzegorz Kiełb wziął udział w obchodach Jubileuszu 120- lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich połączonych z obchodami Okręgowych Dni Działkowca w Rzeszowie. Po uroczystościach Dnia Działkowca w Rzeszowie z Prezydentem Miasta Tarnobrzega Grzegorzem Kiełbem rozmawiała Aneta Komada Kierownik delegatury OZP PZD w Tarnobrzegu.

Przełom sierpnia i września to czas wielu miłych i uroczystych wydarzeń w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Tarnobrzegu. To czas obchodów Dni Działkowca, w tym roku wyjątkowo uroczystych ze względu obchody jubileuszu 120 - lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Równocześnie jest to okres intensywnych prac w ogrodach, rozliczenia zadań inwestycyjnych oraz planowania działań na kolejny rok. W swoim wystąpieniu podkreślał ważną rolę ogrodów działkowych dla społeczności lokalnej i dla miast. "Zielone płuca miasta" jak nazwał ogrody, to miejsca, które upiększają miasta i są często największymi miejskimi terenami zielonymi. Apelował do Samorządów o troskę o Ogrody Działkowe i wsparcie również to finansowe.

- Panie Prezydencie, słowa skierowane do Samorządów były pięknym apelem, za co społeczność działkowa, zgromadzona na sali, podziękowała brawami.

Prezydent: Miasta wydają duże pieniądze na utrzymanie zieleni miejskiej, a tereny ogrodów działkowych spełniają tę samą rolę, ale nie posiadają wystarczających nakładów - Dlatego apeluję do Samorządów, aby dbały i wspierały także finansowo Rodzinne Ogrody Działkowe przez m.in. dotacje celowe.
-Tarnobrzeg od wielu lat udziela wsparcia finansowego Rodzinnym Ogrodom Działkowym przez udzielenie dotacji celowych na inwestycje i remonty w ogrodach. Jako Prezydent wiem, że te pieniądze są dobrze wykorzystane i Rodzinne Ogrody Działkowe pięknieją, rozwijają się, a miasto na tym korzysta zyskując piękne zadbane tereny.

- W swoim wystąpieniu skierował Pan słowa podziękowań do Prezesów ROD, za owocną współpracą i ogromne zaangażowanie w rozwój i unowocześnianie ROD.

Prezydent: -Ta współpraca układa się bardzo dobrze, Prezesi bardzo angażują się w rozwój i tworzenie nowej infrastruktury na ogrodach. Potrzeby są bardzo duże i w miarę możliwości pomagamy. W 2017 roku dotacja na 7 tarnobrzeskich ogrodów w strukturach PZD wyniosła 75 000 zł.

Nie brakuje również trudnych tematów jak np. przebieg drogi obwodowej miasta Tarnobrzega, która niestety dotknie obszaru dwóch ogrodów ROD Kamionka i Związkowiec, jednak wszystkie rozmowy przebiegają w bardzo dobrej atmosferze, traktujemy się po partnersku i to jest bardzo ważne.

- Podkreślał Pan również podczas swojego wystąpienia bardzo dobrą współpracę z tarnobrzeską Delegaturą, która na wielu płaszczyznach współpracuje z Urzędem Miasta.

Prezydent: - Tak, jest to współpraca na wielu płaszczyznach – począwszy od współpracy przy udzielaniu dotacji celowej, poprzez wsparcie w wywozie odpadów z terenów ROD - 60 kontenerów rocznie, czy odkomarzaniu obszarów Ogrodów. Współpraca z delegaturą i utrzymanie bardzo dobrego kontaktu usprawnia organizacyjnie pracę i przepływ informacji.
Delegatura mocno promuje tarnobrzeskie ogrody, ale nie tylko tarnobrzeskie. Od trzech lat wspólnie organizujemy Dzień Działkowca na terenie dostępnym dla wszystkich mieszkańców - Placu Bartosza Głowackiego.
Takie działania mają na celu pokazanie Ogrodów wszystkim mieszkańcom. To bardzo cieszy, bo buduje relacje wśród różnych instytucji lokalnych, ale również poprzez takie działania nawiązujemy współpracę z sąsiednimi gminami czy powiatami.- Wiele ciepłych słów skierował Pan do Pani Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego.

Prezydent: Z prezes Agnieszką Sycz wielokrotnie spotykam się przy okazji uroczystości obchodów Dni Działkowca, ale również podczas spotkań z Prezesami, organizowanymi przez Delegaturę.
Wymieniamy poglądy, rozmawiamy o bieżących problemach i zawsze znajdujemy rozwiązanie. Pani Prezes, bardzo angażuje się w problemy poszczególnych ogrodów. Wspólnie też cieszymy się z kolejnych sukcesów i zrealizowanych przedsięwzięć.

- Plany w ROD na kolejny rok…

Prezydent: Jak już zapowiedziałem na Dniach Działkowca kolejnym etapem inwestycji i pomocy dla ROD ze strony miasta Tarnobrzega będzie plan zagospodarowania przestrzennego. Przygotowywany jest już stosowny wniosek.
Będziemy pionierami w województwie podkarpackim. Zostaną opracowane plany zagospodarowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zostaną zintegrowane z systemem informacji geograficznej.

- Dziękuję za rozmowę!

Aneta Komada

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio