Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca w Elblągu - 02.10.2017

W dniu 23 września 2017 roku w Domu Działkowca ROD im. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu odbyły się Okręgowe Dni Działkowca Elbląg 2017 połączone ze świętowaniem jubileuszu 120 lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich . Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Okręgowego Zarządu w Elblągu oraz odśpiewania hymnu narodowego i PZD „Zielona Rzeczpospolita”.

Następnie głos zabrał I Wiceprezes p. Zygmunt Wójcik, który przywitał przybyłych na uroczystość Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zasłużonych działaczy, działkowców Okręgu Elbląg oraz zaproszonych gości. 

W swoim wystąpieniu Prezes OZ PZD przedstawił historyczny zapis powstania ogrodów działkowych dotyczący powstania pierwszych ogrodów na ziemiach polskich oraz terenie okręgu, podkreślając szereg istotnych momentów, które mają szczególne znaczenie dla istnienia ogrodów działkowych oraz dla bytu ogrodnictwa działkowego. Następnie nawiązał do tradycji obchodów Dni Działkowca i stwierdził, że jeden z najpiękniejszych dni w roku dla działkowca – to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Tradycyjnie już na początku jesieni w formie tego uroczystego posiedzenia chcemy podziękować – jak powiedział - wszystkim działkowcom poprzez Waszych przedstawicieli na tych obchodach, za trud włożony we wzbogacanie naszych miejskich przestrzeni o cenny element jakim są obszary zielone a także za bogaty zbiór plonów, którymi pięknie obrodziła działkowa ziemia.

Przekazał również pozdrowienia od Prezesa PZD p. Eugeniusza KONDRACKIEGO, który nadał na nasz wniosek zasłużonym dla naszego stowarzyszenia okolicznościowe medale i dyplomy z okazji 120 lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach. Złożył również życzenia w imieniu nieobecnego na uroczystości Prezesa OZ PZD Antoniego DALAKA. Na zakończenie uczczono minutą ciszy pamięć o tych kolegach i koleżankach działkowcach, którzy odeszli na wieczny spoczynek.

Patronat honorowy nad obchodami przyjęli obecny na uroczystości Prezydent Elbląga Pan Witold Wróblewski oraz Starosta Elbląski Pan Maciej ROMANOWSKI reprezentowany przez Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu  p. Agnieszkę CHRZANOWSKĄ.

W imieniu uczestników obchodów I Wiceprezes p. Zygmunt Wójcik przywitał przybyłych na uroczystość gości w tym m.in.: Poseł na Sejm RP p. Elżbietę GELERT, Prezydenta Elbląga p. Witolda WRÓBLEWSKIEGO, Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Elbląga p. Jolantę LISEWSKĄ, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu p. Agnieszkę CHRZANOWSKĄ reprezentującą Starostę Elbląskiego Pana Macieja ROMANOWSKIEGO, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pasłęka zarazem działkowca p. Edwarda SKALIJA reprezentującego Burmistrza Pasłęka dr Wiesława ŚNIECIKOWSKIEGO, Sekretarza Gminy Elbląg p. Krystynę MURAWSKĄ reprezentującą Wójt Gminy Elbląg Genowefę Kwoczek, Duszpasterza księdza Artura RADECKIEGO reprezentującego Jego Eminencję Księdza Biskupa Jacka JEZIERSKIEGO, Asystenta dr Andrzeja Majewskiego reprezentującego Posła na Sejm RP Jerzego Wilka, aspiranta Piotra Owczarka reprezentującego Komendanta Policji Miejskiej w Elblągu Pana mł. insp. Roberta Muraszko oraz przedstawicieli firm i instytucji m.in. Kierownika Zespołu Rachunków Bankowych Panią Annę MALINOWSKĄ reprezentującą Dyrektora Oddziału Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Oddział w Elblągu Pana Kazimierza RADZIEWICZA , Elposter Jolanta Olszewska, ICC Pasłęk oraz przedstawicieli mediów lokalnych a także ROD wyodrębnionych z PZD w tym p. Helenę POROŻYŃSKĄ przedstawiciela Prezesa Stowarzyszenia ROD Magnolia w Elblągu.

Po swoim wystąpieniu I Wiceprezes OZ PZD p. Zygmunt Wójcik przekazał prowadzenie obchodów kol. M. Beresiowi, który poprosił gości o zabranie głosu. Jako pierwszy zabrał głos Patron Obchodów Prezydent Elbląga p. Witold WRÓBLEWSKI. W imieniu drugiego Patrona Starosty Elbląskiego Pana Macieja ROMANOWSKIEGO głos zabrała Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu p. Agnieszka CHRZANOWSKA. Przedstawiciele OZ PZD oraz goście podkreślali w swoich przemówieniach szczególną rolę i znaczenie ogrodów w kraju jak też w przestrzeni lokalnej, nawiązując do niedawnych obchodów krajowych w Kożminie Wielkopolskim i Bytomiu, podkreślali hart ducha, który prezentują działkowcy pod przewodnictwem Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Prowadzący uroczystość odczytał listy gratulacyjne od zaproszonych gości, którzy nie mogli przybyć na naszą uroczystość w tym m.in. od Posła na Sejm RP Jerzego Wilka, Andrzeja KOBYLARZA, Starosty Powiatu Elbląskiego, Komendanta Miejskiej Policji w Elblągu insp. Roberta MURASZKO, Burmistrzów miast Pasłęka Pieniężno oraz od Wójta gminy Elbląg i Gronowo Elbląskie.

W kolejnej odsłonie uroczystości uhonorowano najbardziej zasłużonych działaczy PZD i działkowców z okazji jubileuszu 120 lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. W imieniu Prezesa PZD Pana Eugeniusza KONDRACKIEGO zasłużonym gościom, Prezesom z długoletnim stażem w kierowaniu Zarządami ROD i działkowcom Okręgu Elbląskiego – okolicznościowe medale i dyplomy wręczył I Wiceprezes p. Zygmunt Wójcik. Kolejnym zasłużonym wręczono rocznicowe dyplomy nadane przez Prezydium OZ PZD Elblągu, odznaczenia związkowe: w tym srebrne i brązowe odznaki „Zasłużonego Działkowca” oraz wiele innych rocznicowych upominków ufundowanych przez OZ Elbląg, samorządy miast gmin oraz patronów  i sponsorów uroczystości. Do każdego wystąpienia wyróżnionych prowadzący zapraszał po kolei patronów i innych gości co nadało tym wystąpieniom dodatkowego kolorytu. Zaproszonym gościom wręczono okolicznościowe dyplomy, wydawnictwa związkowe oraz rocznicowe gadżety z podziękowaniami za wspierania ogrodów i propagowanie idei ogrodnictwa działkowego.

I Wiceprezes OZ PZD Zygmunt Wójcik zwracając się w kolejnej odsłonie do gości podkreślił, że zapewne nie jest to ostatnie słowo samorządów we wspieraniu potrzeb inwestycyjnych naszych ogrodów a w tym szczególnie najbliższa pomoc podtopionym i zalanym ogrodom. Kolejnym elementem uroczystości była ocena bogatej wystawy koszy dożynkowych i plonów z ROD Okręgu Elbląg. Prowadzący poprosił do komisji oceniającej niezależnych ekspertów z grona naszych gości, co spotkało się z aplauzem zebranych i rozluźniło ogólną atmosferę. 

Komisja w składzie: Pani Poseł Elżbieta GELERT, Prezydent Elbląga p. Witold WRÓBLEWSKI, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Elbląga p. Jolanta LISEWSKA,Przewodniczący Rady Miejskiej Pasłęka p. Edwarda SKALIJ, Sekretarz Gminy Elbląg, p. Krystyna MURAWSKA, aspirant Piotr OWCZAREK oraz Pani Anna MALINOWSKAwybrała trzy najlepsze kompozycje dożynkowe oraz stwierdziła, że wszyscy pozostali zasługują na nagrody pocieszenia, co też uczyniono wręczając zwycięzcom oraz pozostałym okolicznościowe dyplomy i upominki.

Następnie prowadzący ogłosił, że zawiązane luźno kilkuosobowe Koło Gospodyń Działkowych w ubiegłym roku przy OZ PZD w Elblągu przygotowało i ofiarowało z własnej inicjatywy po raz kolejny 14 rodzajów ciast i torty dla uczestników dzisiejszych obchodów. W związku z tym zebrane na obchodach gremium pod kierownictwem I Wiceprezes Prezesa OZ postanowiło nagrodzić wszystkie panie oraz kolegę , który upiekł nam urodzinowy tort, upominkami przekazanymi przez sponsorów oraz rocznicowymi gadżetami. I co najważniejsze prowadzący obchody ogłosił, że ogrody i działkowcy, którzy wystawili swoje plony postanowili, że po zakończeniu uroczystości wszystkie zgromadzone owoce, warzywa i kwiaty zostaną przekazane dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka, który sąsiaduje z miejscem dzisiejszych obchodów co spotkało się z aplauzem uczestników oraz uczestniczących w niej gości.

Po zakończeniu części oficjalnej w czasie przerwy zaproszeni goście zwiedzili będącą w końcowej fazie prac, przygotowaną do otwarcia w listopadzie br. pierwszą w okręgu salę tradycji ROD im. Kosynierów Gdyńskich. Z okazji zwiedzania przed jej otwarciem skorzystało również prawie 60 % uczestników naszej uroczystości.

Obchody zakończono wspólnym uroczystym poczęstunkiem w trakcie której podano obiad, urodzinowy tort , ciasta oraz wiele innych smakołyków, które spożywano przy miłych dla ucha piosenkach o ogrodach. Należy nadmienić , że nagłośnienie naszej uroczystości oraz muzyczne ubarwianie poszczególnych jej etapów wykonał zaproszony w tym celu zespół muzyczny „The Best” w którego składzie gra jeden z naszych kolegów Prezes ROD Tramwajarz w Elblągu S. Żugaj. Ten sam zespół w powiększonym składzie jako „Nasz Blues Band”, który gra muzykę o zabarwieniu bluesowym dał ponadto półgodzinny koncert, co spotkało się z aplauzem zebranych uczestników.

W międzyczasie uczestnicy wysłuchali w skupieniu kilkunastu wierszy o ogrodach wyrecytowanych przez p. Teresę Jaros, aktywnego od 18 lat działkowca b. Wiceprezesa ROD im. Dąbrowskiego w Elblągu w latach 2009 - 2014 oraz autorki pokaźnego zbioru wierszy o ogrodach, która po raz kolejny zaszczyciła nas swoim wystąpieniem. 

Potem wspólnie bawiono się i raczono różnymi specjałami przez kolejne długie godziny. W obchodach brało udział blisko 140 osób w tym działacze, działkowcy, goście, członkowie kół zainteresowań, organizatorzy oraz osoby wspierające nasz okręg.

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu 

Zygmunt Wójcik

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio