Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 30- lecia ROD „Północ” w Kraśniku - 26.09.2017

9 września 2017 r.  to był szczególny dzień w życiu społeczności ogrodowej ROD „Północ” w Kraśniku. Działkowcy świętowali 30-lecie powstania ogrodu. Jubileusze ogrodowe w bieżącym roku mają szczególny charakter ze względu na przypadający również na rok 2017  Jubileusz 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Zaproszenia na uroczystość jubileuszową przyjęli m.in.: Wicestarosta Kraśnicki Pan Mariusz Socha,  Sekretarz Miasta Kraśnik Pan Łukasz Skokowski i  Kierownik Promocji Pani Beata Kuś. Szczególne miejsce wśród gości zajmował Dyrektor Administracyjny Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku Pan Wiesław Wołoszyn główny sponsor imprezy ogrodowej.

Rodzinne Ogrody Działkowe funkcjonujące na terenie Miasta Kraśnik reprezentowali Prezesi- Pani Maria Golian - ROD „Zarzecze”, Pani Anna Smoga – ROD „Słoneczny”, Pan Skokowski Waldemar – ROD „Stokrotka”, Pan Karol Rychlewski –ROD „ Marzenie” oraz liczna grupa działkowców wraz z rodzinami.

Prezes Zarządu ROD „Północ”  Pan Lucjan Kozik powitał wszystkich przybyłych i dokonał otwarcia uroczystości jubileuszowych.

Podziękował władzom samorządowym Miasta Kraśnika oraz Starostwa Powiatowego w Kraśniku za wieloletnią pomoc i wspieranie działalności bieżącej ogrodu, za włączanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych do wspólnego życia społecznego miasta i powiatu.

Reprezentujący na uroczystości Okręgowy Zarząd w Lublinie dyrektor biura oraz radca prawny na ręce Zarządu ROD przekazali okolicznościowy puchar wraz z dyplomem ufundowany przez Prezesa Polskiego Związku Pana Eugeniusza Kondrackiego,  ponadto w imieniu Prezydium OZ PZD w Lublinie dla upamiętnienia jubileuszu wręczyli również puchar i dyplom.

Odznaczeniami związkowymi, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi zostali wyróżnieni działkowcy za pracę społeczną na rzecz ogrodu i Polskiego Związku Działkowców oraz za upowszechnianie idei ogrodnictwa działkowego wśród lokalnej społeczności.

W swoich wypowiedziach goście zaproszeni i działkowcy podkreślali ogromną rolę jaką ogrody działkowe spełniają w społeczeństwie. Gratulowali Zarządowi ogrodu i działkowcom malowniczych działek i tak silnej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców, który od lat skutecznie broni praw działkowców i ogrodów.

Przy tradycyjnym poczęstunku Działkowcy Jubilaci wspominali pierwsze prace na działkach przed 30 laty, usuwanie perzu, użyźnianie gleby, sadzenie z trudem zdobytych ciekawych i rzadko spotykanych roślin.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.