Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Z przyjacielską wizytą w Poznaniu w 30 rocznicę nawiązania współpracy - 25.09.2017

Równe 30 lat temu po raz pierwszy przyjechali do Poznania działkowcy niemieccy z okręgu Westfalia-Lippe, by zapoznać się z polskimi ogrodami działkowymi i polskimi działkowcami. Europa była jeszcze podzielona, a w Berlinie stał mur oddzielający zachód od wschodu. Ten pierwszy kontakt działkowców dwóch sąsiadujących państw był bardzo udany, bo zapoczątkowana wtedy znajomość rozwinęła się i przekształciła w trwały kontakt owocujący wymiernymi korzyściami dla współpracujących Związków. Od 5 do 9 września gościliśmy w Poznaniu 17 osobową grupę naszych przyjaciół  z Niemiec z przewodniczącym Zarządu Krajowego Westfalia –Lippe Wilhelmem Spießem i członkiem Prezydium Niemieckiego Związku Działkowców Wernerem Heidemannem, którzy przybyli by wspólnie przeżywać nasz Jubileusz 30-letniej współpracy.

Odwiedziny były okazją do wspomnień. Pamiątkowe zdjęcia zaprezentowane podczas wieczoru przyjaźniwywołały wiele refleksji i wspomnień nad minionym czasem i ludźmi, którzy rozpoczynali tę wspólna przygodę, a których już nie ma wśród nas. Mówili o tym przede wszystkim Werner Heidemann, który wchodził w skład tej pierwszej, historycznej  wizyty oraz honorowy prezes OZ PZD Henryk Sobański. Wspomniano ówczesnych przewodniczących zarządów Franza Haftke i Czesława Molskiego, wspominano ludzi i miejsca spotkań oraz wymieniano korzyści wynoszone przez obie strony dla rozwoju ogrodnictwa działkowego. 

Tegoroczna wizyta, podobnie jak wszystkie poprzednie była okazją do zaprezentowania kolejnych ogrodów działkowych i spotkań działkowców ale też do pokazania ciekawych miejsc i przyrodniczych osobliwości naszego regionu. W pierwszym dniu wizyty działkowcy niemieccy odwiedzili arboretum oraz zwiedzili pałac w Kórniku, by następnie zwiedzić firmę nasienną Spójnia Nochowo oraz spotkać się z działkowcami ROD im. M. Kopernika w Śremie.  Delegacja została przyjęta także przez Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego. Gmina Czerwonak była obiektem odwiedzin w drugim dniu wizyty. Po zwiedzeniu Parku Orientacji Przestrzennej i Muzeum Niewidomych w Owińskach przyszedł czas na pobyt w rejonie Dziewiczej Góry, gdzie z wieży widokowej podziwiano krajobraz Puszczy Zielonki. Wójt Czerwonaka Jacek Sommerfeld zaprosił gości do zwiedzenia Akwenu Marina, a następnie zaprezentowano gościom nowoczesną spalarnię odpadów komunalnych w Poznaniu. Wizyta w ROD Karolin zwieńczyła drugi dzień pobytu delegacji. Ogrody społeczne  to nowy twór na mapie Poznania. Zwiedzanie tej nowej formuły ogrodnictwa oraz spotkanie z dziekanem i pracownikami Wydziału Geografii UAM w Poznaniu były okazją do wymiany poglądów na temat ogrodnictwa działkowego w aglomeracjach miejskich. Omówiono prowadzone przez  Uniwersytet badania naukowe na temat ogrodnictwa działkowego w Poznaniu i w Niemczech. Popołudnie goście spędzili w ROD im. ks. Przyłuskiego i w ROD im. 2 Armii WP. Nowoczesne rozwiązania edukacyjne, ekologiczne i sportowo-rekreacyjne w obu ogrodach były odbierane z uznaniem. Konstatowano, że ich wprowadzanie to także efekt dotychczasowej wymiany doświadczeń między obiema organizacjami. Piątkowy poranek , to czas na zwiedzenie Bramy Poznania.Nowa atrakcja turystyczna jaką jest Brama Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego – wspólnoty, której kolebką jest Ostrów Tumski. Dla naszych gości była to wyjątkowa lekcja polskiej historii zaprezentowana w nowoczesnej formie. Przebywając w Poznaniu nasi goście zostali zaproszenie przez Zastępcę Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego do siedziby Urzędu Miasta. Podczas godzinnego spotkania, w którym uczestniczyła także dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej Joanna Jajus i jej zastępca Gerard Heigelmann rozmawiano o dobrym klimacie dla ogrodnictwa działkowego i potrzebie jego dalszego utrwalania. Gospodarz poinformował o działaniach Miasta wpierających ogrody, zapowiedział dofinansowanie infrastruktury ogrodowej, mówił o wspieraniu działań na polu kultury i pozytywnie ocenił współpracę Okręgowego Zarządu PZD z władzami Miasta. Goście podkreślali, że dostrzegają wiele pozytywnych zmian w naszych ogrodach, mówili o wzajemnych relacjach pomiędzy działkowcami obu krajów, które w naszym przypadku przybrały już charakter przyjacielskich więzi. Goście obdarowali Prezydenta Miasta szczególnym prezentem. Przywieźli do Poznania dzieło artysty niemieckiego - niebieską owcę, która symbolizuje wspólnotę ludzi pod błękitną flagą Unii Europejskiej. Dwie kolejne owce trafiły do OZ PZD i zostały nam wręczone podczas Okręgowego Dnia Działkowca i obchodów Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego. Pobyt delegacji na naszym świecie był dodatkowym przeżyciem i okazją do zaprezentowania gościom klimatu obchodów Jubileuszu oraz przedstawienia tradycji polskiego ogrodnictwa działkowego. Wyjeżdżając z Polski pełni wrażeń działkowcy niemieccy zapewniali o potrzebie dalszych kontaktów i dziękowali za gościnność oraz okazję do jeszcze lepszego  poznania naszego kraju.

dr Zdzisław Śliwa
prezes OZ PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.