Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Święto plonów w ROD „Mimoza” w Gliwicach - 20.09.2017

W sobotę 9 września 2017 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Mimoza" w Gliwicach obyły się działkowe dożynki.

Prezes Zarządu Ogrodu Zdzisław Prejzner przywitał zaproszonych gości, w osobach: Radnego Rady Miasta Gliwice Tomasza Tylutko, Dzielnicowego II Komisariatu Policji aspiranta sztabowego Zbigniewa Dworszczak, vice Przewodniczącego Rady Osiedlowej Szobiszowice Tadeusza Witek, który również reprezentował Delegaturę PZD Gliwice, przybyłych licznie działkowców z rodzinami.

Po krótkim wprowadzeniu z okazji 120 rocznicy ogrodów działkowych w Polsce nastąpiło wręczanie nagród za wyniki współzawodnictwa ogrodowego. Przedstawicielki komisji współzawodnictwa ogrodowego: Iwona Tomaszewska i Iwona Maciejewska wręczyły wyróżnionym działkowcom nagrody. Wszyscy ( 18 osób) otrzymało „hoteliki dla owadów”, jako ze ROD Mimoza stara się być Ogrodem ekologicznym. Wydaje się, że ten pomysł powinien być rozpowszechniony w szerokim zakresie, by jak najwięcej osób zdawało sobie sprawę z rangi ochrony środowiska i znaczenia ekologii. Miłym akcentem było wręczenie przez przedstawiciela delegatury PZD Gliwice Dyplomu dla Prezesa Zarządu Ogrodu za „profesjonalne zarządzanie Ogrodem”.

Zarząd Ogrodu przygotował jeszcze jedną niespodziankę. Z krótkim koncertem wystąpił duet „Gringos” w składzie Andrzejewski, Czarnodzyński. Występ przyjęty został bardzo gorąco, jak przy stołach mówiono szkoda, że tak krótko.

Wszystko dopisało, organizacja, serwowane przysmaki, dobra muzyka, a nawet pogoda była wspaniała. Działkowcy przygotowali bardzo staranną i ładna oprawę z kwiatów i plonów. Zabawa trwała do późnego wieczora. To była impreza, która może być dla wielu Ogrodów wzorem do naśladowania.

Andrzej Jakimek

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.