Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileusz 35-lecia ROD "Piotruś" w Strzyńcu - 20.09.2017

Dnia 2 września 2017 roku na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Piotruś” w Styrzyńcu świętowano jubileusz 35-lecia powstania ogrodu. Była więc okazja do podsumowania działalności.

W uroczystości uczestniczyli: członek KR PZD, a zarazem Wiceprezes OZ PZD w Lublinie Kazimierz Michalik,  Miasto Biała Podlaska reprezentowała Naczelnik Wydziału Pani Gabriela Janicka, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej brygadier Artur Tomczuk, Komendant Miejski Policji mł. Inspektor Grzegorz Pietrusik, Nadleśniczy Lasów Państwowych Tomasz Bylina, Dyrektora GOK reprezentowała Pani Agnieszka Borodyjuk,  Dyrektor Szkoły Podstawowej ze Styrzyńca Pani Bogumiła Hodun, przedstawiciele prasy, zaprzyjaźniony Ludowy Zespół Śpiewaczy „Barwinek” ze Styrzyńca, działkowcy.

Zebranych powitał Prezes ROD Wiesław Tomczuk. W wystąpieniu nawiązał do 120-lecia obchodów ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Stwierdził „ nasze obchody 35-lecia są tylko cząstką tego okresu, niemniej jednak i tu czas nakreślił swoją historię”. Historię ogrodu przedstawiła Pani Barbara Jankowska, zwracając uwagę na rozwój i zachodzące zmiany, jak również aktywne uczestnictwo ogrodu w środowisku lokalnym.

Była również okazja do wyróżnień najbardziej aktywnych i zasłużonych działkowców. „Odznaką za zasługi dla PZD” zostali wyróżnieni : Zenona Kocoł, Henryk Wakulewicz i Bogdan Kozak. Złotą odznaką „Zasłużony działkowiec” uhonorowano Danutę Melańczuk. Srebrną odznakę przyznano 9 działkowcom, a Brązową otrzymało 13 działkowców.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście; Gabriela Janicka, Artur Tomczuk, Grzegorz Pietrusik bardzo pozytywnie wypowiadali się o ogrodzie i wrażeniu jakie robi już po przekroczeniu bramy . Komendanci Straży Pożarnej i Policji na ręce prezesa przekazali podziękowania i życzenia.Kazimierz Michalik podkreślił, iż jest to ogród który bardzo się rozwija i jest przodującym w okregu lubelskim. Podziękował dla Prezesa Wiesława Tomczuka za 25-lecie pełnienia tej funkcji, a Zastępcy Stanisławowi Groblewskiemu za 20-lecie wręczając od zarządu OZ PZD w Lublinie symboliczne statuetki. Ludowy Zespół „Barwinek” z życzeniami przekazał kosz pełen słodyczy oraz specjalnie wydany na tą okazję album ze zdjęciami.

W drugiej części uroczystości uczestnicy uroczystości przeszli przez ogród do lasu, który jest jego częścią i tam dokonano otwarcia ścieżek: edukacyjno-przyrodniczej i zdrowia. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Pani Gabriela Janicka Naczelnik Wydziału Urzędu Miejskiego, Tomasz Bylina Nadleśniczy, Wiceprezes OZPZD w Lublinie Kazimierz Michalik, Wiesław Tomczuk Prezes ogrodu. Prezes podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania ścieżek oraz wnieśli wkład finansowy: OZ PZD w Lublinie, WFOŚiGW w Lublinie, Nadleśnictwo Biała Podlaska, Firmy: „ Agroland”. „Oknoplast”, RTSB Małaszewicze, PSS Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej, P.P.HUBART-TRANS”, Bartłomiej Dudziński , Jaroslaw Mystkowski. Po przejściu trasy ścieżek uczestnicy udali się na wspólny poczęstunek. Przy muzyce i śpiewie zespołu „Barwinek” bawiono się do późnych godzin.   

 

Opracowała: Danuta Melańczuk Sekretarz Zarządu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.