Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

ROD „Przylesie” w Krotoszynie beneficjentem dotacji celowych w budżetu gminy - 18.09.2017

Rodzinne ogrody działkowe znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetowych gminy Krotoszyn dla rodzinnych ogródków działkowych” przyjęty Uchwałą nr XXVII/198/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Rodzinny Ogród Działkowy „PRZYLESIE” w Krotoszynie ul. Wiewiórowskiego jako pierwszy złożył Wniosek o udzielenie dotacji celowej. Wniosek ten spełnił kryteria regulaminu, w związku z czym zawarto Umowę pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a ROD „PRZYLESIE”. W ramach wnioskowanej dotacji położono kostkę betonową na powierzchni 150 m2, które służy m.in. jako boisko do gry w piłkę dla dzieci i młodzieży.

Zadanie zakończono i rozliczono we wrześniu br.

Kamilla Karolczak

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio