Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzień Działkowca w ROD im. „XXXV-lecia” w Radomiu - 18.09.2017

W sobotę 9 września br. tradycyjnie jak co roku świętowano Dzień Działkowca w ROD XXXV-lecia w Radomiu. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu związkowego „Zielona Rzeczpospolita”. Otwarcia dokonał Prezes ROD Pan Zygmunt Czyż, a następnie powitał wszystkich działkowców i przybyłych gości.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezydent m. Radomia Pan Radosław Witkowski, Radna Pani Magdalena Lasota, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sołtykowie Pani Dorota Goryczko, ze strony PZD Wiceprezes OM Pan Jan Szczepanowski, Anna Jarosińska kierownik biura Delegatury Rejonowej OZM PZD.

Na ręce Wiceprezesa Okręgu wręczono chleb dożynkowy, który podzielono pomiędzy wszystkich zebranych. W kolejnej części spotkania wręczono dyplomy wyróżnionym działkowcom, oraz dyplomy z okazji jubileuszu 120 lat ogrodów działkowych dla działaczy związku. Zgromadzeni ucztowali przy muzyce zajadając smaczną grochówkę i kiełbaskę z grilla.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.