Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

6o lat ROD „Zgoda” W Krotoszynie - 15.09.2017

W dniu 9 września 2017 roku świętowali działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZGODA” a powodem uroczystego święta były jubileusz 60-lecia powstania ogrodu, 120-lecie ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz obchodzony tradycyjnie coroczny Dzień Działkowca.

Z tej okazji działkowców odwiedzili serdecznie witani przez zebranych goście, tj. członek Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców jednocześnie Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Kaliszu pan Jerzy Wdowczyk, Burmistrz Krotoszyna pan Franciszek Marszałek, Sekretarz Powiatu pan Krzysztof Kaczmarek a także zaproszeni z tej okazji Prezesi zaprzyjaźnionych ogrodów. Od naszych gości usłyszeliśmy wiele słów uznania i życzeń, za które działkowcy dziękowali a otrzymane dyplomy, pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe były dla działkowców wyrazem uznania dla ich trudu i pracy.

Prezes Zarządu pani Aleksandra Opalińska w swym okolicznościowym wystąpieniu przypomniała 60-cioletnią historię ogrodu oraz ludzi, którzy tworzyli podwaliny ogrodu.

Historia ogrodu rozpoczęła się pod koniec lat 50-tych ubiegłego stulecia, kiedy to na mapie Krotoszyna pojawiły się:

  1. w roku 1957 pod patronatem Zakładów Drzewnych w Krotoszynie Pracowniczy Ogród Działkowy im Tadeusza Kościuszki, którego inicjatorami byli ówczesny dyrektor Jan Matuszczak i pierwszy prezes ogrodu Jan Janczak,
  2. w roku 1960 z inicjatywy Krotoszyńskich Zakładów Ceramiki Budowlanej w Krotoszynie Pracowniczy Ogród Działkowy im Jarosława Dąbrowskiego powstały z inicjatywy pracowników, ówczesnego dyrektora Albina Wyszomirskiego oraz przewodniczącego Rady Zakładowej Jakuba Krawczuka,
  3. w roku 1967 oddany w użytkowanie pracownikom krotoszyńskiego Urzędu Miejskiego Pracowniczy Ogród Działkowy „BRATEK”,

a ich dorobek kontynuuje powstały na ich bazie, na mocy właściwych uchwał w listopadzie 2005 roku, Rodzinny Ogród Działkowy „ZGODA”. Ogród tworzą obecnie trzy wyodrębnione organizacyjnie tereny zlokalizowane przy ul. Glinki, Wiśniowej i Polnej o łącznej powierzchni 50.032 m², a w jego strukturze wydzielono organizacyjnie 114 działek.

Wszystkie zanotowane na przestrzeni lat osiągnięcia, stan zagospodarowania przynależnych do ogrodu terenów, jak i jego infrastruktura a także podejmowane i zrealizowane na przestrzeni lat inicjatywy to zasługa działkowców gospodarujących na terenie ogrodu. Historię ogrodu w tym czasie tworzyli działkowcy, a w szczególności kierujący pracą Zarządów poszczególnych terenów stanowiących obecnie Rodzinny Ogród Działkowy „ZGODA”:

  • prezesi Pracowniczego Ogrodu Działkowego im Tadeusza Kościuszki Mieczysław Świst, Tomasz Kuźniacki i Henryk Parczyński,
  • działacze Pracowniczego Ogrodu Działkowego im Jarosława Dąbrowskiego, tj. Walenty Naskręt, Ludwik Macioszczyk, Anna Ławicka, Bernard Piekarczyk, Barbara Juszczak i Andrzej Kierzkowski,
  • prezesi Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Bratek” Mieczysław Kubik i Wawrzyniec Weselski,
  • prezes Władysław Femiak kontynuujący swą wcześniejszą działalność w powstałym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ZGODA”.

Ich dorobek i tradycje wypracowane na przestrzeni minionych lat kontynuują obecne władze ogrodu oraz grupa 131 członków stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców obchodzących w bieżącym roku jubileusz 60-lecia ogrodu. Dzięki pracy i zaangażowaniu działkowców ogród pięknieje i coraz lepiej służy potrzebom wielopokoleniowych rodzin, jak i mieszkańcom miasta, dla których jest kolejną oazą zieleni i miejscem wypoczynku.

Jubileusz stał się także okazją dla wyróżnienia działaczy, którzy w ostatnim okresie czasu szczególnie przyczynili się do upiększenia ogrodu i jego infrastruktury. Za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie wyróżnieni zostali:

1, Złotą odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” – Prezes ROD Pani Aleksandra Opalińska i I Wiceprezres ROD PanRoman Machnik.

(odznaki wręczono na Okręgowych Dniach Działkowca 2017 w Pleszewie).

2.Srebrną odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” -  pan Jan Ciszak, pan Stanisław Drajkarz, pan Mariusz Kot, pan Maciej Kuliński, pani Teresa Musiał i pani Maria Wyduba,

3.Brązową odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” - pani Jolanta Kornek, pan Mieczysław Kostur, pan Marek Maciejewski i pan Waldemar Malczewski,

4.upominkami książkowymi - pani Małgorzata Wawrzynkiewicz, pani Bożena Tomczyk, pan Krzysztof Bielarz i pan Marek Nawrocki.

W celu upamiętnienia obchodzonego jubileuszu na budynku świetlicy została umieszczona tablica pamiątkowa, której odsłonięcia dokonali uczestniczący w spotkaniu goście wraz z Prezesem Zarządu.

Obchody zakończono wspólnym posiłkiem i wielogodzinną zabawą w miłej „ogrodowej” i koleżeńskiej atmosferze.

 Aleksandra Opalińska

Prezes Zarządu     

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio