Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca w Świnoujściu - 15.09.2017

Jubileuszowe uroczystości 120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, w szczecińskim okręgu połączone zostały z Okręgowymi Dniami Działkowca. Obchody odbyły się w Świnoujściu, na placu Adama Mickiewicza, mieszczącym się przy Urzędzie Miasta.

Prognozy pogodowe na nadchodzący dzień  9 września były nieciekawe, nie wróżyły sprzyjającej pogody. Tak też się stało, cały wieczór i w noc poprzedzającą uroczystość padał deszcz. Dla organizatorów stworzyło to dodatkowe  kłopoty, tym bardziej, że uroczystość przewidziana została na wolnym powietrzu.

Pomimo niesprzyjającej aury przygotowania szły pełną parą. Spisały się zarządy ogrodów organizując swoje stoiska w namiotach. Spisał się Miejski Dom Kultury, który z ramienia miasta, świadczył dużą pomoc w zabezpieczeniu medialnym i oprawie muzycznej. Spisali się również i działkowcy, którzy pomimo niezachęcającej pogody, przybyli dość licznie z różnych stron naszego okręgu. Nie dopisali natomiast zaproszeni goście. Jest to częściowo do wytłumaczenia tym, że równolegle odbywało się kilka znaczących uroczystości, organizowanych w tym samym dniu, takich jak 30 Targi  Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach, Harcowiada SLD w Nowogardzie, Dni Twierdzy w Świnoujściu, z pokazem bitwy „Rzymianie kontra Barbarzyńcy”. Zaprezentowane zostały dwa nowe ambulanse  zakupione dla potrzeb miasta.

Uroczystości działkowców zasygnalizował Kurier Szczeciński w wydaniu weekendowym oraz Polskie Radio w audycji Na Szczecińskiej Ziemi.

Prezes Eugeniusz Kondracki, przybył do Urzędu Miasta przed godziną 12:00. Powitała go grupa działkowców i przedstawiciele miasta. W gabinecie zastępcy Prezydenta odbyło się krótkie spotkanie.

O godz. 12:00, na sygnał trębacza, wprowadzeniem sztandarów PZD, przy dźwiękach marsza wojskowego oraz odśpiewaniem hymnu narodowego i hymnu PZD, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości.

Prezes Okręgowego Zarządu,  w krótkim występie, podkreślił  doniosłość uroczystości, obejmującej jubileusz 120 lecia, tradycyjnych dni działkowca i wręczenia sztandaru dla  10 rodzinnych ogrodów działkowych, zajmujących ponad 155 ha, na których urządzonych jest 3000 działek rodzinnych w mieście Świnoujściu.

Podkreślił przyjazny klimat ze strony władz miasta dla rozwoju ogrodów oraz zasługi ogrodów w zagospodarowaniu tych terenów po II wojnie światowej. Stwierdził, że mamy dzisiaj dobre prawo, gwarantujące byt i rozwój ogrodów, mamy dobrze funkcjonujące struktury PZD, pod którego sztandarem powstało ponad połowa dzisiejszych ogrodów w Polsce i wyraził życzenie oby nigdy nie przychodziło nikomu do głowy rozwarstwiać ten wielki społeczny ruch i poprawiać dobrze funkcjonujące struktury i prawo. Prezes Okręgu stwierdził, że mamy sukcesy, powody do radości i złożył życzenia uczestnikom, niecodziennych przeżyć tego dnia. Przywitał działkowców, a zwłaszcza najważniejszego z nich, długo oczekiwanego w Świnoujściu prezesa Polskiego Związku Działkowców, którego uczestnicy przywitali owacyjnymi oklaskami.

Przywitał Prezydenta Miasta Świnoujście – Janusza Żmurkiewicza oraz jego zastępców: Barbarę Michalską i Pawła Sujkę oraz wice przewodniczących Rady Miasta: Jacka Jurkiewicza i Zdzisława Merchelskiego. Gorąco przywitał Olgierda Kustosza, który reprezentował Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepę oraz posła na sejm Magdalenę Kochan, radną Miasta Świnoujście i reprezentującą zarazem władze SLD Joannę Agatowską, wiceprzewodniczącego rady Miasta Stargard – Amadou Sy, księdza dziekana Piotra Superlaka, burmistrzów miast, w których znajdują się ogrody działkowe, prezesa sąsiedniego Okręgu w Koszalinie - Mariana Sekulskiego, zasłużonych działaczy i weteranów naszego ruchu oraz media.

Dalszą część uroczystości prowadzący konferansjer, rozpoczął od ceremoniału wręczenia sztandaru dla ogrodów: Nad Zalewem, Olszynka, Granica, Paprotna, Kotwica, Maliniak, Polana, Odra, Zdrój i Obrońców Wybrzeża.

Odczytał akt ufundowania sztandaru, zapraszając jednocześnie gości i fundatorów do wbicia gwoździ pamiątkowych i poświadczenia aktu fundacji podpisem.

Z kolei rodzice chrzestni sztandaru - Aleksandra Namyślak i Tadeusz Tomaszewski, poprosili księdza dziekana o poświęcenie sztandaru. Po odmówieniu modlitwy ksiądz, poświęcił sztandar uroczyście, w której to czynności pomagał mu  padający deszcz.

Uchwałę Krajowej Rady nr 5/XIV/2017 o nadaniu sztandaru odczytał sekretarz Zarządu Okręgu. Prezesi zarządów ogrodów, ustawieni w szeregu oczekiwali na przyjęcie sztandaru.  Rodzice chrzestni podjęli sztandar i wręczyli go Prezesowi Kondrackiemu, który wręczył następnie sztandar Teresie Napiórkowskiej z ROD Granica, która wystąpiła do jego przyjęcia w imieniu pozostałych ogrodów.

Sztandar po prezentacji został wręczony dla pocztu sztandarowego, który oczekiwał na ten moment. Trębacz odegrał uroczyste fanfary.

Prowadzący Eugeniusz Rabuski, poinformował o wyróżnieniu przez Zarząd Województwa Szczecińskiego Okręgu PZD.

Przedstawiciel Marszałka Województwa, w asyście prezesa Okręgu i działkowca niosącego odznaczenie, podeszli do sztandaru okręgowego, oddali honor, odczytali akt nadania odznaczenia i w imieniu Marszałka Województwa, jego przedstawiciel udekorował sztandar Okręgu Złotą Odznaką Gryfa Pomorskiego.

Po ceremonii wręczenia sztandaru i dekoracji, sztandary przedefilowały przed zebranymi, dokonując prezentacji.

Po prezentacji głos zabrał Prezes Polskiego Związku Działkowców. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie święta działkowców dla milionowej organizacji. Nawiązał do historii powstawania ogrodów, tworzenia ruchu społecznego w II Rzeczpospolitej, okresu  wojny oraz  znaczenia i roli ogrodów po jej zakończeniu. Zaakcentował burzliwy rozwój ogrodów, celem zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na działki w latach 80-tych, rolę PZD  po usamodzielnieniu się organizacji, zmaganiach Związku o zachowanie ogrodów, o kolejne dobre ustawy, o stworzenie mocnych podwalin do ich rozwoju i społecznego ruchu działkowców. Znaczenie tego ruchu dostrzega prezydent RP w liście do działkowców na uroczystość jubileuszu 120 lecia i Krajowe Dni Działkowca 2017 w Bytomiu. Zaakcentował osiągnięcia szczecińskiego okręgu PZD, co zostało dostrzeżone uhonorowaniem Okręgu, odznaczeniem za zasługi dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Ogrody dzisiejsze mają służyć działkowcom i całemu społeczeństwu, wypełniając różnorodne funkcje społeczne. Jest to nowe wyzwanie, które wymaga ożywienia życia w ogrodach, wprowadzania postępu społecznego i technicznego, aby ogrody mogły wypełniać  swoją rolę. Istotnym zadaniem jest pielęgnowanie tradycji i dorobku 120 lat. Dostrzega w tym ważną rolę   samorządów lokalnych, które mają sprzyjać ogrodom, tworząc przyjazny klimat dla ich rozwoju. Taki klimat dostrzegam tu, w mieście, powiedział. Na zakończenie przekazał najlepsze życzenia działkowcom i społeczeństwu miasta Świnoujście.

Prezydent Miasta Świnoujście zabierając głos, wysoko ocenił znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych i pracę tysięcy wolontariuszy, prowadzących ogrody w ramach całego Polskiego Związku Działowców. Przypomniał, iż jest częstym gościem, przy różnych okazjach w ogrodach Świnoujścia. Miasto pomaga ogrodom w rozwoju infrastruktury, melioracjach, utrzymaniu ogrodzeń, utrzymania dróg dojazdowych oraz w miarę możliwości dla  rozwiązywania spraw socjalnych.  Wspomniał o swoim uczestnictwie w I Kongresie PZD, kiedy ważyły się losy ogrodów działkowych. Wręczył symboliczny klucz do miasta Prezesowi E. Kondrackiemu oraz  witraż z wiatrakiem - symbolem miasta dla Prezesa Związku i Prezesa Okręgu.

Działkowcy Okręgu w podziękowaniu przekazali dla Prezesa Związku i prezydenta Miasta pamiątkowe albumy miasta Szczecina.

Po wystąpieniach, delegacja działkowców przy pieśni dożynkowej wręczyła dożynkowych kosze Prezesowi PZD, Prezydentowi Miasta Świnoujście i prezesowi OZ.

W dalszej części uroczystości Prezes E. Kondracki wręczył  24 osobom medal 120 lecia, wybity z okazji jubileuszu.

Odznaką związkową ”Za zasługi dla PZD” wyróżniono 17 osób, a złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” uhonorowano 35 działkowców. Obecnym na uroczystości odznaczenia wręczył Prezes Związku.

Po odznaczeniach goście mieli czas na wystąpienia. Przekazane życzenia bezpośrednio oraz listownie, prezentujemy TUTAJ. Przesłano również  życzenia w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego.

Dla zasłużonych działaczy, wręczone zostały także specjalne dyplomy jubileuszowe  oraz jubileuszowe puchary dla  ROD „B. Chrobrego” w Szczecinie z okazji 70 lecia, 40 lecia dla ogrodów: Kotwica, Zdrój i Maliniak ze Świnoujścia. Jednocześnie Prezes Kondracki przekazał tym ogrodom pamiątkowe drzewka, które zostaną posadzone w czasie uroczystych Dni Działkowca w tych ogrodach. Tak oto, po sygnale trębacza, odprowadzono sztandary i zakończyła się pierwsza oficjalna część uroczystości.

Druga część, już mniej oficjalna, toczyła się w konwencji zabawy i integracji. Uczestnicy mieli okazję podziwiać osiągnięcia ogrodów działkowych, prezentowane  w poszczególnych stoiskach namiotowych. Pomysłowość działkowców jest iście nieograniczona. W namiotach znalazły się puchary, dyplomy, kroniki, plony, rękodzieła, kulinaria, no i przeróżne nalewki. Każdy ogród starał się być lepszym od sąsiada, ale jest to zdrowa i wskazana konkurencja. Zachęcano i częstowano, tym co było w zasięgu.

Kiedy jedni byli zajęci zwiedzaniem stoisk i podziwianiem osiągnięć, inni – amatorzy bigosu, kiełbasek, napojów mieli możliwość posilenia się w namiocie gastronomicznym.

Na estradzie natomiast cały czas występowały kolejne zespoły, oklaskiwane przez fanów piosenki i muzyki.

Bardzo ciepło odebrany został występ zespołu „Keja” przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Po ich występie podsumowany został konkurs  „ROD Roku 2017 okręgu szczecińskiego”, gdzie I miejsce zajął ROD „Cukrownik” z Gryfic, II miejsce ROD „Piast” ze Szczecina, a III miejsce ROD „Pod Dębem” ze Szczecina oraz konkurs „Wzorowa działka okręgu szczecińskiego roku 2017”. Uczestnikom wręczono puchary, dyplomy i nagrody.

Po podsumowaniu tego konkursu, na scenie pojawił się zespół „Chwaty” który swoim repertuarem rozruszał widownię, wywołując burzę oklasków.

Między występami podsumowano konkurs plastyczny dla dzieci zorganizowany przez ROD Olszynka ze Świnoujścia dostarczając im niezapomnianych wrażeń.

Zabawa trwała dalej, ci co mieli ochotę i kondycję bawili się do końca. Do tańca przygrywał zespół „Rychu” i akordeonista. Natomiast Prezes Kondracki udał się w kierunku Szczecina. Szkoda tylko, że ograniczony czas pobytu naszego Gościa, nie pozwolił na pokazanie piękna Świnoujścia i odbywających się widowiskowych pokazów na plaży ani też na złożenie wizyt w ogrodach, do których go zapraszano.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak

GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.