Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obchody Okręgowych Dni Działkowca w Częstochowie - 13.09.2017

Obchody Okręgowych Dni Działkowca w Częstochowie. W roku 2017 Okręgowy Zarząd obchody Dnia Działkowca zorganizował w ramach XXV Dni Częstochowy na głównym placu miasta - Placu Biegańskiego. W dniu 27 sierpnia przedstawiciele wszystkich ogrodów w liczbie prawie 900 osób przybyli na główny plac miasta by uczestniczyć w tych uroczystościach.

 

Sekretarz Okręgu Adam Więcławik i powitał Prezesa Okręgu Andrzeja Wosika i przekazał mu przewodnictwo całych uroczystości. Prezes Okręgowego Zarządu w Częstochowie Andrzej Wosik poprosił wszystkich o powstanie i dał sygnał do odegrania hymnu Polskiego Związku Działkowców. W kolejnym punkcie Prezes okręgu Andrzej Wosik powitał uczestników uroczystości oraz przybyłych oficjalnych gości uroczystości w osobach Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Zdzisława Wolskiego oraz reprezentującego Burmistrza Blachowni Sekretarza Dariusza Wojciechowskiego, Naczelnika Wydziału Mienia UM Częstochowy Barbarę Czajkowską i Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska UM Częstochowy Andrzeja Szczerbę. Szczególnie serdecznie powitał przybyłych na uroczystości działkowców. Sekretarz Okręgu Adam Więcławik przedstawił uczestnikom uroczystości list skierowany do uczestników na ręce Andrzeja Wosika przez Burmistrza Lublińca Edwarda Maniurę. W okolicznościowym wystąpieniu Prezes Okręgu dużo miejsca poświęcił historii ogrodnictwa w kraju oraz na ziemi częstochowskiej. Ważnym elementem wystąpienia było podkreślenie 120-lat historii i tradycji ogrodów działkowych. Po wystąpieniu Prezesa Sekretarz Okręgu zapoznał uczestników uroczystości z listą osób uhonorowanych okolicznościowymi medalami z okazji 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Z rąk Prezesa Okręgu Andrzeja Wosika okolicznościowe medale otrzymali miedzy innymi - Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Blachownia Sylwia Szymańska, którą reprezentował Sekretarz Dariusz Wojciechowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy Zdzisław Wolski. Wśród działaczy, którzy z rąk Prezes Andrzej Wosik otrzymali jubileuszowe medale byli Stanisław Juch Wiceprezes Okręgu, członkowie OZ Tadeusz Ciechan, Marian Gradzik, Marian Tomza, Janina Długosz, Jan Tauzowski, Teresa Dobosz Gł. Księgowa OZ. Zabierając głos Sekretarz Okręgu przedstawił działkowców, którym na wniosek Prezydium OZ Krajowa Rada PZD nadała najwyższe odznaczenia związkowe „Za zasługi dla PZD”. Wśród wyróżnionych byli Barbara Czajkowska Naczelnik wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UM Częstochowy, oraz nasi zasłużeni działacze Wiesława Kilan, Leszek Kamosiński, Ryszard Branczewski. Aktu wręczenia odznak dokonał Prezes Okręgu Andrzej Wosik. W kolejnym punkcie porządku uroczystości Sekretarz przedstawił listę osób wyróżnionych Złotymi odznakami „Zasłużony Działkowiec”. Odznaczenia z rąk Prezesa Andrzeja Wosika odebrali: Danuta Badera, Tomasz Dobosz oraz syn Pani Grażyny Korosiewicz-Kukla. 120-lecie ogrodnictwa działkowego to również okazja do podziękowań dla wielu działaczy za ich osobiste zaangażowanie w rozwój i obronę ogrodów działkowych. Prezes Okręgu Andrzej Wosik wręczył okazjonalne dyplomy z tej okazji w imieniu Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego dla wyróżniających się członków władz Okręgowego Zarządu i Głównej Księgowej OZ. Dużym wydarzeniem dla Prezesa Okręgu było odczytanie przez Sekretarza OZ listu z okazji 20-lecia sprawowania funkcji Prezesa i wręczenie przez członków Prezydium OZ pamiątkowego upominku. Kolejnym jeszcze większym zaskoczeniem dla Prezesa było przeczytanie i przekazanie przez Sekretarza Okręgu Adama Więcławika osobistego list Prezesa Związku Eugeniusza Kondrackiego skierowany do Prezesa Andrzeja Wosika z okazji jubileuszu jego społecznej pracy. List z życzeniami dla Prezesa Okręgu skierował również Zarząd ROD „Nad Białką” w Częstochowie. Życzenie wraz z upominkiem i koszem dożynkowym dla Prezesa Okręgu Andrzeja Wosika przekazali członkowie ROD „Przyjaźń” w Częstochowie.

W roku bieżącym Prezydent Częstochowy ogłosił konkurs „Najładniejsza działka rodzinnego ogrodu działkowego 2017 roku”. Do konkursu Zarządy ROD zgłosiły ponad 50 działek. Podczas naszego święta Prezydent podsumował konkurs wręczając dyplomy okolicznościowe oraz nagrody. Laureatami zostali Karol Dereszewicz z ROD Wodnik, Barbara Kaziród z ROD Wypalanki, Andrzej Turek z ROD Skłodowskiej oraz Marek Krupiński z ROD Pokój. Okręgowe Dni Działkowca to dobry moment na wręczenie okolicznościowych dyplomów dla ogrodów, które w tym roku obchodzą swoje skromne jubileusze. W roku 2017 tych ogrodów było 17. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele z 7 ogrodów, które jeszcze nie odbyły swoich uroczystości. Okolicznościowe dyplomy wręczył Prezes Okręgu Andrzej Wosik. Również o jubileuszach ale częstochowskich ogrodów nie zapomniały władze naszego Miasta. Podczas uroczystości okolicznościowe upominki otrzymało 6 ROD. Zabierając głos Prezydent Miasta Częstochowy podziękował za otrzymane wyróżnienie i potwierdził dalszą dobra współpracę z Okręgowym Zarządem dla dobra ogrodów działkowych naszego okręgu. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie kosza dożynkowego Prezydentowi Miasta Częstochowy. W czasie uroczystości nie zabrakło występów artystycznych, które uświetniły nasza uroczystość tj. występy uczniów szkoły baletowej w Częstochowie, zespołu EWAN ora z kapeli Targówka. Uczestnicy Okręgowych Dni Działkowca 2017 mieli okazję do zapoznania się z dorobkiem ogrodów na przygotowanej prezentacji przez ogrody oraz spróbowania domowych wypieków i nalewek specjalnie na ta okazję przygotowanych przez naszych działkowców. Atrakcją dla naszych najmłodszych był Austin z 1931 roku.

Opracował Sekretarz OZ Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio