Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczysty jubileusz 40-lecia ROD „Narcyz” w Kielcach - 31.08.2017

W ubiegłą sobotę 26. sierpnia na terenie jednego z największych Ogrodów w województwie - ROD „Narcyz” w Kielcach - odbyły się uroczystości jubileuszu 40-lecia istnienia Ogrodu. Na uroczystościach obecny był także przedstawiciel Rady Miasta Kielce – radny Tadeusz Kozior oraz Dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach Jan Stańczyk. Mimo dość niepewnych warunków atmosferycznych działkowcy oraz ich rodziny dopisały, licznie gromadząc się w budynku Domu Działkowca. Na ręce Prezesa ROD Janusza Pawłowskiego przekazano puchar dla wszystkich działkowców z okazji jubileuszu 40-lecia ROD. Indywidualne odznaczenia, pucharki i dyplomy okolicznościowe otrzymali z kolei wieloletni i szczególnie zaangażowani w życie ROD działkowcy, którzy nie ukrywali wzruszenia odbierając te dowody uznania. Obchody uświetnione zostały także wystawą plonów z działek w ROD „Narcyz”, która odbyła się już kolejny rok z rzędu i najpewniej na trwałe wejdzie do ogrodowej tradycji. Posiadacze najpiękniejszych plonów nagrodzeni zostali rzeczowymi upominkami, które z pewnością przydadzą im się w pracach na działce. W części oficjalnej uroczystości podkreślono znaczenie idei ogrodnictwa działkowego, która w tym roku również obchodzi swój bardzo uroczysty jubileusz – 120-lecia istnienia w naszym kraju. Założenia tej pięknej, długoletniej tradycji pozostały na przestrzeni tych wszystkich lat w zasadzie bez zmian – zarówno wówczas jak i teraz najważniejsze funkcje ROD to wsparcie socjalne, rekreacja oraz integracja społeczna. Ich znaczenie rozumie i docenia również Urząd Miasta w Kielcach, co w ROD „Narcyz” przełożyło się na wymierne efekty w postaci uregulowania stanu prawnego i zabezpieczenia dla działkowców ogrodowych parkingów. Podkreślono również, iż trwają intensywne prace nad rozpoczęciem budowy drogi dojazdowej do ROD w miejscu, gdzie takiego dojazdu brakuje. Uroczystości stanowiły też znakomitą okazję do podzielenia się z działkowcami wiadomością dotyczącą niedawnego zakończenia ostatniego już postępowania roszczeniowego do terenów ROD „Narcyz”. W ostatnich latach toczyło się aż 5 różnych postępowań o zwrot na rzecz byłych właścicieli nieruchomości leżących na terenie Ogrodu. Każde z nich zakończyło się rozstrzygnięciem pozytywnym dla PZD, co działkowcy przyjęli ze szczególnym uznaniem i zadowoleniem. Tym radośniej uczestniczyli następnie w części nieoficjalnej uroczystości, która przy wspólnym ognisku i poczęstunku trwała do późnych godzin wieczornych.  
Anna Pańczyk
inspektor ds. terenowo-prawnych
Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.