Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Krajowe Dni Działkowca 2017 - 31.08.2017

W dniu 26 sierpnia 2017 r. odbyło się największe święto polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego – Krajowe Dni Działkowca.  W tym roku miało ono wyjątkowy charakter, ponieważ do Bytomia zjechało blisko 900 działkowców z całej Polski, reprezentujących wszystkie Okręgi PZD, by wspólnie świętować 120-lecie ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Razem z działkowcami świętowali zaproszeni goście, w tym władze Bytomia, parlamentarzyści i samorządowcy.

Już od wczesnych godzin porannych organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji dla przybywających z całej Polski gości. Od samego rana w malowniczym parku Amendy, położonym pomiędzy ROD „Jaśmin” i „Zygmunt” działkowcom umilały czas występy  zespołu muzycznego oraz Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom”. Odbył się również pokaz ratownictwa górniczego. Uczestnikom wydano upominki i poczęstowano ich pożywnym śniadaniem.

 

Kwadrans przed godziną jedenastą sygnał do rozpoczęcia oficjalnych uroczystości dała orkiestra górnicza, która poprowadziła z ROD „Jaśmin” do namiotu w centrum parku kolumnę gości z Eugeniuszem Kondrackim, Prezesem PZD oraz Damianem Bartylą, Prezydentem Bytomia na czele. Tuż za nimi podążyli oficjalni goście, członkowie Krajowej Rady PZD oraz poczty sztandarowe Związku. – Z okazji jubileuszu 120-lecia ogrodów działkowych na ziemiach polskich wystrzał armatni – powiedział po wprowadzeniu sztandarów Prezes Polskiego Związku Działkowców, po czym nad Bytomiem rozległ się huk oznajmiający rozpoczęcie wielkiego święta działkowców.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” delegacja OZ Śląskiego PZD prowadzona przez Józefa Noskiego wręczyła Eugeniuszowi Kondrackiemu bochen dożynkowy.

 

- Cieszę się, że mogę Was wszystkich tutaj powitać na jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Cieszę się, że w gronie tutaj obecnych widzę tylu ludzi, którzy od lat pracowali na rzecz ogrodów działkowych, dla działkowców, dla miast, a kiedy trzeba było, walczyli o to, by ogrody działkowe nie tylko się rozwijały, ale przede wszystkim przetrwały i istniały. Bardzo Wam za to dziękuję i dziękuję żeście tu przybyli i razem możemy świętować nasz jubileusz -  powiedział Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. - Wśród działkowców są zasłużeni z najbardziej zasłużonych. To elita Polskiego Związku Działkowców, to elita, która kształtowała się w pracy i w walce. To, że dziś możemy obchodzić jubileusz, fakt, że tutaj razem jesteśmy, to nasza wspólna zasługa. To Wasza zasługa, za co jeszcze raz dziękuję – dodał.

 

Następnie Prezes PZD powitał przybyłych gości. Krajowe Dni Działkowca w Bytomiu swoją obecnością zaszczycili m.in. Damian Bartyla, Prezydent Bytomia, Zdzisław Wolski, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Andrzej Kobylarz, Poseł na Sejm RP, Marek Wojtkowski, Prezydent Włocławka, Janusz Buda, z-ca Prezydenta Jastrzębia Zdroju, Katarzyna Dziuba, z-ca Prezydenta Zabrza, , Zbigniew Byszewski, z-ca Prezydenta Sosnowca, Stanisław Rachwał, Radny Miasta Krakowa, Andrzej Nowicki, Starosta Piski, Andrzej Bielski, Sekretarz Gminy Środa Śląska, Grzegorz Wacławek, Prezes Zarządu Węglokoks Kraj, Andrzej Pilot, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach oraz przedstawiciele mediów.

Krajowe Dni Działkowca Bytom 2017 i jubileusz ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce uważam za otwarte! – oznajmił po powitaniu gości Eugeniusz Kondracki, co spotkało się z gromkimi brawami zebranych. 

Długa tradycja

- Szanowni działkowcy, szanowni goście. Co można dziś powiedzieć, gdy trzeba przemówić z perspektywy 120 lat? Gdy w gruncie rzeczy mówimy o tym punkcie w historii, w którym wszystko się zaczęło i zastanawiamy się, czy dobrze zgłębiliśmy ten temat? Czy to jest 120 lat, czy może jednak dłużej? – tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie Prezes Polskiego Związku Działkowców, po czym przybliżył historię ogrodu działkowego w Koźminie Wielkopolskim, który powstał w 1824 r. i do dziś funkcjonuje pod nazwą ROD im. Powstańców Wielkopolskich. Podkreślił jednocześnie, że jest to jedna z kolebek ogrodnictwa działkowego w Europie. Przede wszystkim jednak docenił wkład, jaki w prawdziwy rozwój ruchu ogrodnictwa działkowego dał ogród „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu. – To w Grudziądzu 120 lat temu powstał ten ogród i po chwili powstawały tam kolejne. Te ogrody istnieją po dziś dzień. Dlatego od daty powstania „Kąpieli Słonecznych” obchodzimy swój wielki jubileusz – powiedział.

 

- Zaczęło się od ludzi światłych, od ludzi, którzy dostrzegli znaczenie idei ogrodnictwa działkowego dla tych, którzy w inny sposób nie mogli lub nie potrafili rozwiązywać swoich problemów bytowych. Tę tradycję my dziś kontynuujemy. A skoro mówimy o dziś, to warto byłoby sobie uzmysłowić skąd przyszliśmy i przede wszystkim kim jesteśmy. Jubileusz obchodzi związek, który liczy 1 150 tys. członków, gospodaruje na ponad 900 tys. działek, na 41 tys. hektarów, zarządza 4639 ogrodami działkowymi. To jest potencjał, ale i wartość o którą na przestrzeni tych 120 lat, w tym tych ostatnich 36 latach, kiedy powstał PZD zadbaliśmy, by te liczby się nie zmniejszały, by ogrody były coraz piękniejsze i by zdobywały uznanie społeczeństwa, samorządów i władz państwowych – powiedział Eugeniusz Kondracki. Podczas przemówienia Prezes PZD wymienił również szereg Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które mogą się poszczycić wiekową tradycją, w tym m.in. ROD „Marcinkowskiego” w Gnieźnie, ROD „Ligonia” w Katowicach, ROD „Kolejarz-Dębiec” w Poznani i ROD „Rakowiec” w Warszawie.

W swoim przemówieniu Eugeniusz Kondracki przypomniał, że dynamiczny rozwój ogrodów działkowych w Polsce drastycznie przerwała II wojna światowa. Wiele ogrodów nie przetrwało tej wojennej zawieruchy, ale znalazły się na szczęście osoby, które wsparły odbudowę tej idei. Zwrócił również uwagę, że ustawa z 1949 roku była dobra, ale niestety pozbawiła ogrody działkowe samodzielności i samorządności, przez co nie nastąpił oczekiwany ich rozwój. dała możliwości prawdziwego rozwoju ogrodów działkowych. – W końcu rządzący poszli po rozum do głowy i od 1956 r. zaczęli tworzyć struktury samorządowe w ogrodach działkowych i wyżej. Równocześnie z tym rozwojem rosła świadomość działkowców. Jak zawsze ludzie sami chcieli decydować o sobie. Chcieli mówić o swoich sprawach własnym głosem. Chcieli walczyć o interesy ogrodów i ich rozwój. Dlatego też w 1980 roku na fali nowych prądów i nowego spojrzenia, dokonaliśmy wielkiej sprawy. Zrezygnowaliśmy z podległości Związkom Zawodowych. Niestety ustawa mówiła inaczej, dlatego priorytetem dla nas było uchwalenie nowej ustawy, która powstała w 1981 roku a wraz z nią Polski Związek Działkowców – powiedział Eugeniusz Kondracki. Przytoczył również fakty, które pokazały, jak wielką pracę włożył Polski Związek Działkowców w rozwój ogrodnictwa działkowego w ciągu pierwsze dekady istnienia, dzięki której nowe działki otrzymało aż 365 tys. rodzin.

 

Prezes PZD: chwała Wam wszystkim za to!

Prezes zwrócił się również do działaczy i podkreślił, że to właśnie dzięki nim na przestrzeni wielu lat ogrody działkowe w Polsce nie tylko zostały obronione, ale się rozwijają. – Mamy sto tysięcy działaczy gotowych zawsze do pracy i gotowych do walki, obrony i rozwoju ogrodów działkowych. To napawa nas wiarą i nadzieją, że ogrody działkowe w Polsce nie tylko zachowamy, ale będziemy je również rozwijać. Chwała Wam wszystkim za to – podkreślił Eugeniusz Kondracki.

 

Ogrody dla społeczeństwa

Podczas swojego wystąpienia Prezes Związku przypomniał również o ustawie o ROD z 2013 roku, która spotkała się ogromnym poparciem całego społeczeństwa. Podpisy pod projektem obywatelskim składali nie tylko działkowcy, ale również mieszkańcy miast, posłowie, senatorowie. Dzięki temu wszystkie kluby polityczne poparły ustawę i ją uchwaliły. – Ustawa jest dobra, działkowcy bardzo dobrze ją przyjęli, społeczeństwo również. Daje ona możliwość współpracy z samorządami i władzami państwowymi. Dlatego dziś możemy mówić również o osiągnięciach, które ma na koncie związek – powiedział Prezes PZD. Zaznaczył, że wśród sukcesów należy wymienić realizację projektów społecznych, w tym Otwartego Program Społecznego Rozwoju ROD. – Jak nigdy dotąd rodzi się wiele inicjatyw w ogrodach działkowych. Tam znajdują miejsce przedszkolaki, uczniowie, seniorzy, działkowcy i dla wszystkich zarządy ROD potrafią coś wymyśleć, zainicjować i zorganizować. Będziemy szli w tym kierunku dalej. Chcemy otworzyć ogrody, które mają ku temu warunki dla społeczeństwa, ale sami tego nie zrobimy, gdyż to nie jest tylko kwestia otwarcia kłódki. To również sprawa dodatkowych środków, by ogród wyposażyć w odpowiednie urządzenia. Żywię jednak nadzieję, że to nam się uda – dodał.   

Nowoczesne zmodernizowane ogrody

Eugeniusz Kondracki przybliżył zebranym gościom program modernizacji ogrodów. W 2016 roku Krajowa Rada PZD przeznaczyła na ten cel blisko 54 mln złotych. Prowadzona jest również regulacja gruntów i choć działania te są czasochłonne, okazują się bardzo skuteczne. Jak zaznaczył Prezes PZD, co roku do związku dołącza 40 tys. nowych działkowców. Niestety, jak podkreślił,  potrzeby są o wiele większe niż możliwości PZD i jest wyraźna potrzeba budowania nowych ogrodów, by te potrzeby zaspokoić.

Mimo trudnej drogi z radością obchodzimy jubileusz. Dziś musimy utrzymać potencjał ogrodów w kraju, doskonalić infrastrukturę i zagospodarowanie działek, poprawiać ich funkcjonowanie, otwierać je na mieszkańców. Musimy prowadzić szeroką współprace z samorządami i organami państwa. Rośnie zapotrzebowanie na działki w społeczeństwie i to jest wyzwanie dla nas. Bo dla kogo ma być? Kto ma odpowiednie doświadczenie? Kto to przez 120 lat robił najlepiej? Jeśli  będziemy zwarci, aktywni i będziemy patrzeć dalej niż na nasze ROD, damy radę - powstaną nowe ogrody. Cieszę się, że są tu z nami prezydenci miast, samorządowcy, bo to jest działanie wspólne i tylko wspólnie możemy to wszystko zrealizować – powiedział na koniec wystąpienia Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD.    

Prezydent RP do polskich działkowców

Gratulacje z okazji najważniejszego święta działkowców oraz pięknego jubileuszu przekazał Andrzej Duda, Prezydent RP. Na ręce Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa PZD złożył list gratulacyjny, który odczytał zebranym Tadeusz Jarzębak, Wiceprezes PZD. Prezydent Andrzej Duda podkreślił w nim bogate dokonania i znaczącą misję ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz określił go mianem ważnego zjawiska społecznego. Pełną treść listu załączamy na końcu tej relacji.

 

Ogrody w mieście zieleni

W uroczystościach uczestniczył Damian Bartyla, Prezydent Bytomia, który podkreślał długą i piękną tradycję ogrodów działkowych w tym mieście. -  Jako prezydent miasta jestem dumny, że Bytom jest gospodarzem Krajowych Dni Działkowca, zbiegających się w tym roku z jubileuszem 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pewnie niejedna osoba zadaje sobie pytanie, dlaczego Bytom jest gospodarzem takiego wydarzenia? Pewnie wielu osobom miasto kojarzy się z kopalniami, hutami, ze zdegradowanym, poprzemysłowym, smutnym, szarym krajobrazem. Nic bardziej mylnego. Bytom jest jednym z najbardziej zielonych śląskich miast. Blisko połowa naszej powierzchni to tereny zielone. To lasy, piękne parki, skwery, to również 33 wspaniale zorganizowane Rodzinne Ogrody Działkowe, z czego się naprawdę bardzo cieszymy – powiedział Damian Bartyla.

 

- Ogrody działkowe na Śląsku mają wspaniałe, wielkie tradycje. Ich wartość społeczna jest bardzo ważna – podkreślał włodarz miasta. - ROD są trwałym elementem naszego śląskiego krajobrazu, śląskiej tożsamości. Te tradycje chcemy kontynuować, pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom –zadeklarował.   

Józef Noski: Charyzma i determinacja Prezesa PZD

Podczas Krajowych Dni Działkowca przemówienie wygłosił również gospodarz tego wydarzenia z okręgu śląskiego PZD, Prezes Józef Noski. Przedstawił on pokrótce historię tej idei na Śląsku oraz jej długą tradycję. - Chcę z dumą podkreślić, że teren Śląska był jednym z niewielu miejsc w Polsce, w którym bardzo wcześnie zaczęła kiełkować idea ogrodnictwa działkowego w Polsce. Pionierami tego ruchu u nas byli działacze Królewskiej Huty, obecnie Chorzowa, gdzie organizowali pierwsze ogrody szreberowskie  – powiedział Józef Noski, Prezes PZD Okręgu Śląskiego. Wiele czasu poświęcił nie tylko historii, ale również współczesności ogrodów działkowych.

 

Dzisiejszy jubileusz oprócz wywoływania radosnych wzruszeń, skłania również do refleksji nad upływającym czasem, do zastanowienia się nad zmianami, jakie zaszły na przestrzeni lat. To bowiem okazja to zaprezentowania tego, co nas cieszy, a mamy się czym pochwalić. Inwestycje, które realizuje PZD poprawiają jakość naszego życia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Ten sukces to w wielkiej mierze zasługa ogromnej charyzmy i determinacji Eugeniusza Kondrackiego, naszego lidera, człowieka oddanego idei ruchu działkowego. To on postawił wiele na szali, wierząc w słuszność tej idei mimo wielu przeciwności. Dziękujemy mu za to mocne przekonanie o potrzebie istnienia ogrodów działkowych i skuteczne motywowanie nas i wszystkich działkowców do działania we wspólnym celu - powiedział prezes PZD Okręgu Śląskiego.  

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania

Wielu z zaproszonych gości postanowiło osobiście zwrócić się do działkowców, działaczy i Prezesa PZD, by podziękować za zaproszenie, złożyć życzenia w dniu największego święta polskich działkowców. Na scenie oprócz Prezydenta Bytomia pojawili się m.in. Zdzisław Wolski (Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy),  Andrzej Pilot (Prezes Zarządu WFOŚiGW), Janusz Buda (z-ca Prezydenta Jastrzębia Zdroju), Marek Wojtkowski (Prezydent Włocławka), Zbigniew Byszewski (z-ca Prezydenta Sosnowca), Stanisław Jarząbek (Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami UM w Piekarach Śląskich), Andrzej Nowicki (Starosta Piski). W wypowiedziach goście dziękowali i gratulowali PZD wspaniałego jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa w Polsce. Ze sceny padały również słowa uznania za ogromną pracę w obronę i rozwój ogrodów działkowych, kierowane zarówno do działkowców i działaczy, jak i bezpośrednio do Prezesa PZD, Pana Eugeniusza Kondrackiego.

 

Niestety nie wszyscy zaproszeni goście ze względu na liczne obowiązki i zobowiązania mogli w tym dniu przybyć do Bytomia na uroczystości związane z Krajowymi Dniami Działkowca, dlatego przekazali na ręce Prezesa PZD listy gratulacyjne z życzeniami i poparciem dla idei ruchu ogrodnictwa działkowego. Listy złożyli m.in. Andrzej Duda, Prezydent RP, Zygmunt Frankiewicz, Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent m. Gliwice, Grzegorz Schreiber, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski, Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jarosław Rzepa, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Trawicki, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Arkadiusz Hołda, Konsul Honorowy Szwecji w Katowicach, Mieczysław Augustyn, Senator RP, Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Paszyk, Ewa Kołodziej, Małgorzata Janyska, Ewa Drozd, Robert Kropiwnicki, Piotr Zgorzelski, liczni włodarze miast i samorządowcy. Gratulacje i życzenia składali również ze sceny działacze PZD. Wystąpili m.in. Piotr Gadzikowski, Prezes OZ PZD w Toruniu, reprezentanci z OZ PZD w Kaliszu i OZ PZD w Szczawnie-Zdroju.

Wyróżnienia, medale, nagrody

Bardzo ważnym wydarzeniem podczas Krajowych Dni Działkowca było wręczenie przez Prezesa PZD, Pana Eugeniusza Kondrackiego „Medalu z okazji 120-lecia” ustanowionego przez KR PZD. Otrzymali go zasłużeni działacze oraz osoby wspierające powstawanie i rozwój ogrodów działkowych. Dyplomem z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce uhonorowano również przedstawicieli wszystkich okręgów PZD. Zostały również przyznane jubileuszowe odznaczenia związkowe dla działkowców. Prezes Związku odznaczył zasłużonych dla PZD odznaką „Za zasługi PZD” oraz złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec”.

 

Zgodnie z tradycją Krajowe Dni Działkowca są okazją do nagrodzenia uczestników konkursów krajowych. Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Roku 2017 otrzymał ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu. Wśród pięciu laureatów konkursu znalazły się: ROD „Gniewko” w Gniewkowie, ROD „Nowy Sad” w Stargardzie, ROD „Przylesie” w Kulowie, ROD im 35-lecia w Zielonej Górze, ROD „Za Parkiem” w Pile. Ponadto Prezydium KR PZD doceniło także 11 ogrodów za działalność w różnych dziedzinach. Przyznano również wyróżnienia (po szczegóły na temat nagrodzonych zapraszamy do artykułu na naszej stronie internetowe pt.: "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017" wybrany!). Przyznano również nagrody dla laureatów konkursu „Wzorowa Działka Roku 2017” (lista laureatów dostępna jest pod tym linkiem: Znamy już laureatów krajowego konkursu na Wzorową Działkę Roku 2017!).

Rodzinna atmosfera, tańce i zabawa

Krajowe Dni Działkowca w 2017 r. miały wyjątkowy, uroczysty charakter, a atmosfera, która panowała w tym dniu w Bytomiu na długo zapadnie w pamięć uczestnikom wspólnego święta działkowców. To dowód na to, że padające ze sceny słowa o tym, że działkowcy stanowią jedną, wielką rodzinę nie są bezzasadne. Należy również podkreślić, że wszyscy uczestnicy Krajowych Dni Działkowca w Bytomiu wykazali się ogromną kulturą i szacunkiem, ze skupieniem wysłuchując przemawiających działaczy, gości i Prezesa PZD.

 

Imprezie towarzyszyła piękna wystawa koszy dożynkowych, przygotowanych przez przedstawicieli ze wszystkich okręgów PZD. Wielką atrakcją były również występy artystyczne. Do wspólnego śpiewania i tańców porwał zebranych Juliusz Ursyn-Niemcewicz, solista Opery Śląskiej w Bytomiu, który na wyraźną prośbę działkowców bisował i wspólnie z nimi wprowadził atmosferę zabawy. Na zakończenie oficjalnej części imprezy doskonały występ dał również Krzysztof Respondek, artysta estradowy, znany z występów w kabarecie Rak i ról serialowych. Oprócz piosenek i śląskich szlagierów sypał z rękawa dowcipami i anegdotami, które rozbawiły działkowców do łez.

 

Po części oficjalnej było wspólne biesiadowanie. Popołudniu liczna grupa działkowców wybrała się na zaproszenie Prezydenta Bytomia na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który odbył się w centrum miasta. Uczestniczył w nim również Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD.

 


PG

Załącznik plikowy do pobrania

Bytom_2017_Prezydent_RP.pdf

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.