Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD im. Curie – Skłodowskiej ma już 80 lat - 25.08.2017

W minioną sobotę odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 80 - lecia powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Marii Curie – Skłodowskiej przy ul. Inwalidów. Było wiele atrakcji, wspomnień i dobrej zabawy.

Impreza odbyła się w świetlicy ROD im. Marii Curie – Skłodowskiej przy ul. Inwalidów. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 16.00 odśpiewaniem oficjalnego „Hymnu działkowców” i uroczystym przemówieniem prezesa ROD Haliny Jankowskiej. Jankowska powitała gości oraz podziękowała za 80 lat wspólnej pracy na rzecz społeczności działkowej.

Przedstawiona została też 80 – letnia historia ogrodu, który powstał w 1937 roku. Zostali wspomnieni dawni prezesi oraz członkowie Zarządu. Przypomniano nie tylko dobre momenty, takie jak otwarcie świetlicy działkowej czy tradycyjne świętowanie Dnia Działkowca, ale także dawne wyzwania oraz przeszłe niepokoje o dalsze losy istnienia ogrodu związane z inwestycjami miasta. Ostatecznie działkowicze otrzymali od miasta tereny przy ul. Wyścigowej i tutaj od lat, działają wspólnymi siłami, żeby ROD rozwijał się i piękniał. Jankowska jest prezesem od kwietnia 2015 roku, jednocześnie członkiem pierwszego w pełni kobiecego Zarządu w historii tego ROD .

Na sali obecni byli znamienici goście. Uroczystość odwiedziła Anna Mackiewicz wiceprezydent Bydgoszczy, która również zabrała głos. Pani prezydent podziękowała za zaproszenia, gratulując wszystkim działkowcom umiejętności tworzenia społeczności, która we współczesnym świecie jest szczególnie ważna. Kolejnym gościem była Barbara Kokot, prezes Okręgu Polskiego Związku Działkowców, która złożyła działkowcom serdeczne życzenia, wręczyła dyplom i pamiątkowy puchar.

Wspomniała także, że Polski Związek Działkowców istnieje już 120 lat i nadal z dumą kontynuuje tradycję ruchu działkowego w Polsce. Obecny na sali był także poprzedni wieloletni prezes Zarządu ROD – Edward Ossowski, ponadto Alicja Dolecka znana z ogrodowych audycji radiowych i telewizyjnych, prezesi zaprzyjaźnionych ROD na czele z przewodniczącym Kolegium Prezesów Bydgoszcz Wschód Józefem Chodenionkiem, przedstawiciele firm remontowych oraz członkowie Ruchu na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych „WYZWANIE”, który aktywnie współpracuje z działkowiczami. Goście przekazali na ręce prezes życzenia oraz pamiątkowe puchary.

Wszystkie przemówienia kładły szczególny nacisk na potrzebę istnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W czasach ogromnego stresu, nadmiernego tempa życia i pragnienia ucieczki od kłopotów dnia codziennego działka staje się dzisiaj dobrem koniecznym dla młodych i starych. Alternatywnym sposobem spędzania czasu oraz pomostem łączącym pokolenia.

Zasłużeni działkowców otrzymali odznaczenia związkowe, dyplomy, książki z dedykacjami oraz gadżety związane z PZD. Później nastąpiło uroczyste krojenie tortu wraz ze wspólnym odśpiewaniem „Sto lat”. Każdy z uczestników zjadł pyszny kawałek tortu. Po części oficjalnej działkowicze wspólnie usiedli do poczęstunku, wytrawnego oraz słodkiego. Można było także obejrzeć wystawę „Rozpoznaj swoją działkę” oraz pamiątkowe zdjęcia i dawne kroniki z lat 1937 - 2017.

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.