Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzień działkowca w ROD „Magnolia” w Kielcach - 24.08.2017

Wpisując się w coroczną tradycję działkową ROD „Magnolia” w Kielcach w dniu 19 sierpnia br. zorganizował na swoim terenie uroczystości, będące zwieńczeniem mijającego sezonu. 

Dokonując przeglądu i oceny Ogrodu, stwierdzić należy bezsprzecznie, że każdy kolejny rok przynosi coraz wyższy poziom jego ogrodowej infrastruktury. 

Dokończono chociażby monitoring całego terenu ROD, co w sposób oczywisty podnosi stopień bezpieczeństwa użytkowników działek i zgromadzonego przez nich majątku. Potwierdzeniem tego jest całkowity zanik kradzieży i włamań, co w zestawieniu z ponad 13 ha powierzchni i 350 indywidualnymi działkami jest godnym docenienia faktem. 

Wyrazem powyższego było wręczenie na ręce Prezesa ROD – Pana Józefa Staweckiego – pucharu uznania za wszelkie prace inwestycyjno – remontowe, zmierzające do rozwoju Ogrodu i jego otwarcia dla społeczności lokalnej. 

Takie działania wpisują się w obchodzony jubileusz 120 – lecia ogrodnictwa działkowego w naszym kraju i konieczność szerokiego otwarcia ogrodów działkowych także dla mieszkańców. Obchodzony jubileusz wybrzmiał w wystąpieniach zarówno Prezesa ROD jak i Prezesa OZ.

Ważnym gościem uroczystości dożynkowych był Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – Pan Czesław Gruszewski. Po raz kolejny już Pan Prezydent podkreślił rolę i znaczenie kieleckich ogrodów działkowych dla całego Miasta, wskazując na ich funkcję jako „zielonych płuc” i miejsc wypoczynku dla tysięcy kielczan oraz ich rodzin. 

Zwieńczeniem ogrodowych dożynek była oczywiście wspólna zabawa i tańce. 

 

Jan Stańczyk
Dyrektor Biura 
Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.