Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Uroczystości jubileuszowe 40-lecia powstania ROD „Dys- Bernatówka” w Dysie - 23.08.2017

W dniu 19 sierpnia 2017 r. odbył się  Jubileusz  40-lecia powstania ROD „Dys- Bernatówka” w Dysie połączony z uroczystościami jubileuszowymi 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Uroczyste jubileuszowe obchody rozpoczęła Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Pani Maria Salczyńska witając  gości oraz licznie przybyłych  działkowców.

W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Niemce Pan Krzysztof Urbaś, natomiast Okręgowy Zarząd PZD w Lublinie reprezentowała dyrektor biura Pani Magdalena Wójcicka oraz radca prawny Pan Grzegorz Kurczuk.

Historię Ogrodu, która rozpoczęła się od dnia 29.07.1977 r. przedstawił Przewodniczący Ogrodowej Komisji Rewizyjnej Pan Edward Gabryś, jeden z pomysłodawców i twórców jubileuszowego ogrodu. Pierwszymi użytkownikami działek byli pracownicy Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Ogród obecnie zajmuje powierzchnię przekraczającą 5 ha i liczy 123 działki.

Pani Prezes ROD podziękowała władzom samorządowym Gminy Niemce za wieloletnią pomoc i wspieranie działalności bieżącej ogrodu, natomiast OZ PZD w Lublinie za wsparcie finansowe inwestycji ogrodowych.

Działkowcom za pracę społeczną na rzecz ogrodu i Polskiego Związku Działkowców zostały wręczone odznaczenia związkowe i dyplomy. Dyplomami i drobnymi upominkami zostali również wyróżnieni laureaci konkursu ogrodowego na najładniejszą działkę.

Dla upamiętnienia  jubileuszu ogrodu Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie przekazała w imieniu Prezydium OZ PZD w Lublinie na ręce Pani Prezes Zarządu ROD okolicznościowy puchar jako wyraz podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju, zagospodarowania i unowocześnienia infrastruktury rodzinnego ogrodu działkowego oraz ogromny wkład pracy i zaangażowanie w działania na rzecz Polskiego Związku Działkowców.

Zaproszeni goście oraz działkowcy w wystąpieniach podkreślali ważną rolę i funkcje jakie ogrodnictwo działkowe pełni w życiu wielu ludzi, przede wszystkim pozwalając wychowywać młode pokolenia  w szacunku do przyrody i rodziny oraz godnie spędzać czas w „jesieni życia”. Nawiązywali również do jubileuszu 120 -lecia ruchu ogrodnictwa działkowego, kierując słowa uznania do tych wszystkich osób, dzięki którym można świętować tak piękne jubileusze oraz aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców i działkowców. Uznali, że silna i liczna organizacja jaką jest Polski Związek Działkowców zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i jest gwarantem dalszego rozwoju ruchu ogrodnictwa w Polsce.

Działkowcy podczas rozmów przy ognisku i muzyce snuli plany na dalsze modernizacje swoich działek oraz ogrodu, a także na  wspólne spotkania w przyszłym roku podczas ogrodowego Dnia Działkowca.

 

Magdalena Wójcicka

Dyrektor biura Okręgu PZD w Lublinie

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio