Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Czyżby bliski koniec "drogi przez mękę"? - 23.08.2017

Droga dojazdowa do rodzinnych ogrodów działkowych usytuowanych w obrębie zakola rzeki Zgłowiączki we Włocławku to prawdziwa "droga przez mękę"!

Szeroki pas drogi ziemnej przebiegający przez las komunalny od stronu ul. Kapitulnej to swoisty tor przeszkód dla kilkuset codziennie przejeżdżających tam samochodów osobowych i dostawczych. Wertepy, głębokie dziury, a po deszczach wielkie bajora  błotne o podejrzanej głębokości wymagają ekwilibrystycznych wyczynów zarówno od pieszych i rowerzystów jak i zmotoryzowanych działkowców. W upalne dni tumany unoszącego się pyłu po przejechaniu nawet bardzo wolno tej drogi uniemożliwiają normalny spacer w tym rejonie.

Dotychczasowe, wielokrotne petycje do władz miejskich ( wnoszone przed wyborami jak również w trakcie kadencji), popierane setkami podpisów zainteresowanych osób nie przyniosły dotychczas żadnej poprawy. Owszem „miasto” dwa razy w roku doraźnie wyrównuje drogę w ramach interwencyjnej pomocy ale to nie spełnia roli i wystarcza zaledwie na 1-1,5 miesiąca, a potem wszystko po staremu - uszkodzone zawieszenia, tumany kurzu itp.

Należy zwrócić uwagę, że droga ta stanowi jedyny dojazd do dziewięciu dużych ogrodów działkowych posiadających ponad 850 działek. Codziennie na swoje działki dociera około 1000 osób a w weekendy 2-3 tysięcy działkowców wraz z rodzinami i znajomymi.

Las przez który przebiega ta nieszczęsna droga to jedyne miejsce spacerowe dla mieszkańców tej części Osiedla Południe, to teren codziennych, wielokrotnych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów pobliskiej szkoły.

W  tym roku zarządy zainteresowanych ogrodów po konsultacjach podjęły kolejną próbę zainteresowania problemem władze miasta. Zebrano setki podpisów w każdym z ogrodów, przygotowano wiele pism i próśb. W tej sytuacji Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD w Toruniu doprowadziło do spotkania w tym temacie z przedstawicielami miasta Włocławek.

11 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Miasta Włocławek spotkali się przedstawiciele władz samorządowych miasta w osobach: Przewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Kukucki, Prezydent Miasta - Marek Wojtkowski, Wiceprezydent - Jarosław Najberg oraz Radny Henryk Mielczarczyk z przedstawicielami Prezydium OZ PZD Prezesem Piotrem Gadzikowskim, I Wiceprezesem Leszkiem Konefałem i Członkiem Prezydium - Mirosławem Piechockim.

Przedstawicielom władz miasta naświetlono w szczegółach problem drogi dojazdowej do ogrodów w zakolu rzeki Zgłowiączki podkreślając gehennę działkowców i mieszkańców tego rejonu miasta. Zarówno Przewodniczący Rady Miasta - Krzysztof Kukucki jak i Prezydent Marek Wojtkowski z pełną powagą i zrozumieniem przyjęli przedstawione problemy – uznali, iż zagadnienie to należy w trybie pilnym rozwiązać poprzez właściwe przygotowanie terenu i ułożenie dywanika asfaltowego. Rozważano też propozycję przedłożoną przez przedstawicieli Polskiego Związku Działkowców usytuowania obok drogi ścieżki spacerowo-rowerowej.

Jakkolwiek terminu realizacji zadania, ze zrozumiałych względów nie określono jednakże sprawę uznano jako pilną i ważną, do realizacji w najbliższym możliwym czasie. Na ile się to sprawdzi okaże się w najbliższym czasie.

Podczas powyższego spotkania obie strony dokonały podsumowania współpracy na bazie wyników pracy powołanej do życia komisji, w skład której wchodzą prezesi rod oraz przedstawiciele władz miejskich. Nie obyło się również bez poruszenia tematu obchodów Jubileuszu 120-lecia Ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich. Pan Prezydent Marek Wojtkowski podziękował za otrzymane zaproszenie na obchody tego jubileuszu połączonego z Krajowymi Dniami Działkowca w Bytomiu, obiecując, że dołoży starań by w nich uczestniczyć.

Prezes Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD podziękował panu Prezydentowi za okazywaną pomoc dla działkowców, przejawiającą się między innymi na przekazywaniu sprzętu komputerowego na rzecz zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, co ma istotne znaczenie w obecnym czasie wprowadzania do życia programu komputerowego dedykowanego do administrowania ogrodami wchodzącymi w skład Polskiego Związku Działkowców.

Przygotował: M. Piechocki

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.