Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego na Ziemi Pałuckiej - 22.08.2017

Okręgowe Dni Działkowca Okręgu Pilskiego odbyły się 19 sierpnia 2017 roku w Wągrowcu na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tegoroczne Okręgowe Dni Działkowca zostały przygotowane i przeprowadzone przy współudziale Burmistrza Wągrowca i Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu wągrowieckiego.

Uroczystość rozpoczęto powitaniem zaproszonych gości: posłów na Sejm RP, Marii Małgorzaty Janyski, Krzysztofa Paszyka, Marcina Porzucka, asystentów posłów Marty Kubiak i Grzegorza Piechowiaka, Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca, Starosty Chodzieskiego Juliana Hermaszczuka, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Marka Beera, członka Prezydium OZ PZD w Poznaniu Józefa Kasprzaka oraz pozostałych przedstawicieli władz samorządowych. Powitano liczne reprezentacje działkowców przybyłych z okręgu pilskiego oraz mieszkańców Wągrowca i okolic.

Wprowadzono poczet sztandarowy Polskiego Związku Działkowców oraz odegrano hymn PZD oraz hymn państwowy. Oficjalnego otwarcia obchodów Okręgowych Dni Działkowca dokonał Marian Praczyk Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile wspólnie z Krzysztofem Poszwą Burmistrzem Wągrowca.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD serdecznie przywitał wszystkich działkowców z ziemi wągrowieckiej i całego okręgu pilskiego. We wspólnym imieniu raz jeszcze przywitał gości w tym władze miasta Wągrowca i powiatu wągrowieckiego. Nawiązał do Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego, do krajowej inauguracji w Koźminie wlkp. w dniu 1 lipca 2017 r., krótko skomentował najważniejsze historyczne wydarzenia w polskim ogrodnictwie działkowym, a także na terenie pilskiego OZ oraz aktualną sytuację  w Związku.

Burmistrz w imieniu władz miasta podziękował za inicjatywę wspólnego świętowania szczególnie w roku 120-lecia. Wspomniał ubiegłoroczne dożynki miejsko-powiatowe, na których działkowcy odgrywali główną rolę. Zapewnił, że tak jak dotychczas władze miejskie podchodzą z wielkim zrozumieniem dla potrzeb tak dużej ilości mieszkańców miasta uprawiających działki w naszych ogrodach. Dalej w coraz większym stopniu będzie wspierana społeczna działalność w ROD, a dla działkowców z Północnej Wielkopolski gród ks. Jakuba Wujka zawsze otwarty i władze miejskie czekają na kolejne inicjatywy.

 

Aktu dekoracji odznaczeniami związkowymi dokonał Marian Praczyk członek Krajowej Rady PZD.

Złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” udekorowani zostali: Jerzy Klon, Grażyna Tysiączna, Joanna Bedyńska i Kazimierz Szczurek z ROD im. Przemysława w Rogoźnie oraz Tadeusz Kroll i Stefan Robecki z ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu. Ponadto 11 działkowców udekorowano srebrną odznaką i 15 działkowców brązową odznaką „Zasłużony Działkowiec”.

Ogłoszono listę laureatów okręgowych konkursów. W konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017” laureatami zostały następujące Rodzinne Ogrody Działkowe: I miejsce ROD „Nad Nielbą” w Wągrowcu, II miejsce ROD „Słonecznik” w Trzciance, III miejsce ROD „Gwda” w Pile, IV miejsce ROD „Kolejarz” w Czarnkowie i V miejsce ROD „Kolejarz” w Pile. ROD „Nad Nielbą” w Wągrowcu za zajęcie I miejsca weźmie udział w 2018 roku w krajowym konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2018”.

W konkursie „Wzorowa Działka Roku 2017” wyłoniono 10 działek, które uzyskały maksymalną ilość punktów. Spośród laureatów wylosowano działkę z ROD im. St. Staszica w Czarnkowie użytkowaną przez Luizę i Roberta Klimko, która weźmie udział w krajowym konkursie „Wzorowa Działka Roku 2018”. Laureaci okręgowych konkursów zostali uhonorowani pucharami, dyplomami, nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

Po ceremonii dekoracji i rozstrzygnięciu konkursów wystąpili goście: Maria Małgorzata Janyska, która wystąpiła także w imieniu senatora Mieczysława Augustyna,  Marek Porzucek, Krzysztof Paszyk, asystenci posłów Marty Kubiak i Grzegorza Piechowiaka, Marek Berr, Józef Kasprzak i Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki, który wystąpił w imieniu wszystkich starostów okręgu pilskiego. Goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia działkowcom oraz deklarowali dalsze wsparcie dla naszych ogrodów.

Prezes OZ PZD w Pile podziękował za życzenia i deklaracje dalszego wsparcia w rozwój ogrodnictwa działkowego. Podziękował bardzo serdecznie Burmistrzowi i Radzie Miasta, a także władzom powiatu wągrowieckiego za gościnę na ziemi pałuckiej oraz za wspólne logistyczne i finansowe wsparcie naszej uroczystości. Na zakończenie poprosił przygotowane delegacje o udanie się na wągrowieckie cmentarze w celu złożenia wiązanek z działkowych kwiatów.

 

Na zakończenie części oficjalnej wręczono kosze dożynkowe współorganizatorom i zaproszonym gościom.

Na stadionie odbyły się prezentacje stoisk działkowców oraz stoisk wystawienniczych. Swoje pawilony wystawili ROD: „Nad Nielbą”, „Kolejarz”, im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu, „Barbórka” w Damasławku oraz im. K. Libelta w Gołańczy.

Odbyło się wręczenie nagród Pałuckiego Banku Spółdzielczego, a także inne atrakcje jak animacje dla dzieci z nagrodami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wlkp., z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dmuchane zamki, występy artystyczne, koncert zespołu Krywań i in.

Licznie zgromadzeni działkowcy i mieszkańcy Wągrowca świętowali przy muzyce w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

Informację i zdjęcia z uroczystości oglądaj także w oficjalnym serwisie miasta Wągrowca tutaj.

AK

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.