Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jubileuszowe Zebranie OZ PZD w Zielonej Górze - 21.08.2017

W sobotę w Zielonej Górze, w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „35lecia” w Zielonej Górze odbyło się uroczyste zebranie Okręgowego Zarządu poświęcone jubileuszowi  120 lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. W zebraniu uczestniczyli członkowie OZ i okręgowej komisji rewizyjnej, prezesi ROD z okręgu zielonogórskiego, grupa zasłużonych działaczy PZD – byłych członków struktur związkowych. Gośćmi działkowców byli: Katarzyna Osos – posłanka na Sejm RP, Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek województwa lubuskiego oraz Janusz Kubicki – prezydent Zielonej Góry.

Obecna była też dziennikarka „Gazety lubuskiej” – Maria Dyjas (relacja z obrad ). Artykuł Gazeta Lubuska 14.08.2017r

Obchody rozpoczęto posadzeniem drzewka jubileuszowego. Buk Pospolity został posadzony przez I Wiceprezesa OZ PZD – panią Joannę Mikołajczyk  w asyście zaproszonych gości oraz działkowców.

 

Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym i hymnem PZD. Obrady prowadziła I wiceprezes OZ PZD – pani Joanna Mikołajczyk, która w krótkim referacie nakreśliła historię ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, a także rozwój ogrodów działkowych w naszym regionie, podkreślając przy tym wkład wielu zwykłych ludzi, którzy wiele lat swojego życia poświęcili idei ogrodnictwa działkowego, przekształcając  nieużytki, często bagniste lub zdegradowane tereny w piękne ogrody, wykorzystywane do dzisiaj jako ogrody działkowe. Odnosząc się z szacunkiem do przeszłości wiceprezes zwróciła uwagę na konieczność podejmowania nowych zadań i nowych wyzwań – na miarę obecnego czasu i oczekiwań działkowców, wśród których jest coraz więcej młodych rodzin.

 

W przywołaną historię ogrodnictwa działkowego dobrze wpisały się dokumentujące pracę działkowców w przeszłości ogrodowe kroniki, które z zainteresowaniem oglądano.  Uwagę przykuwało  też zaprezentowane na planszy zestawienie pokazujące historię tworzenia się ogrodów działkowych w okręgu lubuskim.

Podczas spotkania wspomniano i uhonorowano „minutą ciszy” osoby, które w przeszłości wniosły duży wkład w rozwój  ogrodów działkowych, a których nie ma już między nami. 

Jubileusz był także okazją do wręczenia odznaczeń związkowych. Wyróżniono odznaczeniem „Za zasługi dla PZD”: Zygmunta Stabrowskiego- głównego doradcę Prezydenta Zielonej Góry oraz byłych i obecnych prezesów ROD: Jan Krasowski- były prezes ROD „Leśne Oczko” w Zielonej Górze, Piotr Mroczek- były prezes ROD „22Lipca” w Zielonej Górze, Adam Hebda- prezes ROD „Żwirek” w Gubinie.

Złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca” otrzymali: Stanisław Bator- były prezes ROD „Lotos” w Nowej Soli, Jan Zelek- prezes ROD „Polska Wełna” Zielonej Górze, Wanda Gwiazda – prezes ROD „Metalowiec” w Szprotawie, Danuta Pietraszewska – Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Madej – ROD Świerczewskiego w Zielonej Górze.

Obecny na uroczystości wicemarszałek województwa lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn w ciepłych słowach wypowiadał się o współpracy władz województwa z Polskim Związkiem Działkowców. Podkreślał, że PZD niejednokrotnie wykazał się wolą współpracy i chęcią wsparcia zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski. Jako przykład podał dobrą współpracę przy budowie polderu przeciwpowodziowego w Nowej Soli, gdzie w wyniku budowy do likwidacji przeznaczono kilkadziesiąt działek. Ale też przypomniał, że Urząd Marszałkowski służył pomocą,  gdy trzeba było odbudowywać ogrody po klęskach powodzi.

Wicemarszałek przekazał List od Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak (list-Marszałek Elżbiety Polak) oraz odznaczył medalami „Zasłużony dla Rolnictwa” nadanymi przez Ministra Rolnictwa prezesów ROD: Stanisława Reskę – prezesa ROD „Świerczewskiego” w Zielonej Górze i Katarzynę Miszko- prezesa ROD „Jaśmin” w Lubsku.

 

Głos zabrał też Janusz Kubicki- Prezydent Zielonej Góry, który podtrzymał swoją deklarację współpracy ze Związkiem na wszelkich płaszczyznach. Odnosząc się do wkładu działkowców w rozwój miasta, przyznał, że nie wyobraża sobie Zielonej Góry bez Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Stwierdził, że wie, jak bardzo są one ważne dla mieszkańców Zielonej Góry i nie widzi potrzeby ich likwidacji ani teraz, ani w przyszłości.

Doceniając wkład, jaki wnoszą działacze PZD w rozwój Miasta prezydent  uhonorował Złotym medalem za zasługi dla Zielonej Góry   Prezesa OZ PZD – pana Mariana Pasińskiego. Srebrne medale otrzymali: Joanna Mikołajczyk- I Wiceprezes OZ PZD, Jerzy Komarnicki- Sekretarz OZ PZD, Stanisław Reska- Skarbnik OZPZD, Bożena Majchrzak- Członek OZ, Alina Nocuń – była przewodnicząca okręgowej komisji rewizyjnej, Jerzy Wogralik – prezes ROD „Sawanna” w Ochli.

Pani Poseł Katarzyna Osos przekazała pozdrowienia i życzenia kolejnych 120 lat rozwoju ogrodów działkowych. Doceniła dobrą współpracę z Polskim Związkiem Działkowców oraz zaangażowanie wielu tysięcy zwykłych ludzi, którzy poświęcają swój czas,  by pracować w samorządach ogrodowych.

W dyskusji odnoszono się do wspomnień o powstawaniu ogrodów działkowych na terenie okręgu lubuskiego, dzielono się spostrzeżeniami i odczuciami,  prezentowano ciekawe formy pracy.

Na zakończenie OZ PZD podjął uchwałę w sprawie jubileuszu 120lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce (uchwa nr8 oz pzd z dnia 12 sierpnia 2017r.)

O uroczystościach informował: Urząd Miejski w Zielonej Górze i Zielona News.

Rafał Hawryluk

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.