Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Znakomite zagospodarowanie. ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu – ogród wyróżniony w krajowym konkursie ROD Roku 2017 - 18.08.2017

Bohaterska walka

Wrzesień 1939 roku. Po oddaniu rejonu Gdyni i generalnym odwrocie wszystkich sił na terenie Kępy Oksywskiej znalazło się około 9 tysięcy żołnierzy polskich, mających do dyspozycji ponad 100 ciężkich karabinów maszynowych, 14 moździerzy, 23 działa piechoty. W dniach od 10 do 19 września trwały tu zacięte walki z armią niemiecką. Stoczono ponad 110 potyczek, w których życie straciło ok. 2 tysięcy polskich żołnierzy. Po południu 19 września dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża, płk Stanisław Dąbek przeprowadził z garstką żołnierzy ostatni atak, w którym został ciężko ranny w głowę i odebrał sobie życie strzałem z pistoletu. O godzinie 17:00 Kępa Oksywska skapitulowała. Walki polskich żołnierzy na tym terenie zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie – na jednej z tablic widnieje napis „Westerplatte-Oksywie-Hel 1 IX – 2 X 1939”.

Wojskowa tradycja

ROD w Pogórzu (gmina Kosakowo) nosi nazwę Obrońców Kępy Oksywskiej, by upamiętnić bohaterską walkę Polaków podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, rozpoczynającej długą i krwawą II wojnę światową. - Delegacja naszego ogrodu zawsze uczestniczy w uroczystościach upamiętniających te wydarzenia. Zawsze uczestniczymy w lokalnych obchodach wybuchu II wojny światowej i upamiętniamy dzień 19 września, czyli rocznicę zakończenia walk o Kępę Oksywską. Ważny jest dla nas również 15 sierpnia, gdyż tego dnia przypada Święto Wojska Polskiego – mówi Adolf Labuhn, Prezes Zarządu ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu.

Taki patron ogrodu to nie przypadek, gdyż ROD ma wojskowe korzenie. Jednostka Wojskowa 3651 Babie Doły – to tu ówczesny Minister Obrony Narodowej decyzją nr 23/MON z dnia 1 maja 1973 roku polecił wyłączyć z terenu przylegającego do lotniska ponad 5 hektarów ziemi z przeznaczeniem na utworzenie Wojskowego Pracowniczego Ogrodu Działkowego w obrębie Pogórza (gmina Kosakowo).

 

Tak rozpoczyna się historia ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej. Na terenie wydzielono 110 działek. W 1977 roku do ogrodu przyłączono kolejne tereny, by chociaż w części zaspokoić rosnące potrzeby żołnierzy Jednostki Wojskowej 3651. Popyt na działki jednak nie zmalał, dlatego w 1981 roku ogród ponownie powiększono. Tak ogród zyskał powierzchnię blisko 14 hektarów. W latach osiemdziesiątych zbudowano infrastrukturę techniczną w ogrodzie. Na jego terenie wybudowano studnię głębinową, zbiornik retencyjny, hydrofornię, sieć wodociągową oraz energetyczną. Zbudowano również skromny Dom Zarządu.

 

Jak twierdzi prezes ogrodu, wojskowy rodowód tego miejsca bardzo ułatwił pracę. – Wojskowi mają poczucie obowiązku więc działają. Bardzo pomagał nam ten wojskowy dryl. Łatwiej było się po prostu zorganizować. Przez zarząd ogrodu przewinęło się wielu żołnierzy:  poruczników, majorów, kapitanów. Wspólnie sobie radziliśmy i robimy to po dziś dzień. Nasz ROD staje się coraz piękniejszy – stwierdza z dumą Adolf Labuhn.

  ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej dziś

W przyszłym roku ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu będzie świętował jubileusz 45 lat swojego istnienia. Po wielu latach starań Rada Gminy Kosakowo przyjęła w 2014 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla ogrodu, a dzięki działaniom zarządu oraz PZD starosta pucki wydał w 2016 roku decyzję stwierdzającą nabycie przez PZD nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości stanowiących teren ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej. Jednocześnie dokonano wpisu do ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym w Wejherowie. – To był dla nas bardzo ważny moment. Kosztowało nas to wiele czasu i zaangażowania. Bardzo się z tego powodu cieszyliśmy. To był nasz wspólny sukces – wspomina Prezes ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej.

 

Wzorowe zagospodarowanie

- Od jakiegoś czasu w naszym ogrodzie zaobserwowaliśmy swoistą wymianę pokoleniową. Coraz więcej młodszych rodzin przejmuje działki po starszych działkowcach. Przez to można dostrzec, że działki się zmieniają. Mamy coraz więcej pięknych działek rekreacyjnych, a mniej działek uprawnych. Młode pokolenie inaczej na to patrzy. Młodzi modernizują działki, upiększają lub budują nowoczesne, normatywne altany. Wszystko tu pięknieje z dnia na dzień. To nas z kolei bardzo mobilizuje do modernizowania wspólnej przestrzeni w ogrodzie. Niedawno wyremontowaliśmy Dom Zarządu. Niedawno zakupiliśmy nagłośnienie i korzystamy z niego podczas naszych uroczystości. Ponadto zmodernizowaliśmy sieć energetyczną – wymienia.

Działania te doceniła Krajowa Rada PZD, przyznając ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Pogórzu wyróżnienie w konkursie krajowym Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2017 w kategorii „Zagospodarowanie ROD”. - Bardzo się cieszymy z tego prestiżowego wyróżnienia. Jesteśmy szczęśliwi i dumni. W dniu 19 sierpnia obchodzimy nasze Dni Działkowca, podczas których będę informował wszystkich o naszym wspólnym sukcesie. Cieszymy się, że Krajowa Rada PZD doceniła, że jesteśmy tak dobrze zagospodarowanym i urokliwym ogrodem – powiedział Adolf Labuhn, Prezes ogrodu.

 

Ogród może się pochwalić zmodernizowaną siecią energetyczną, doprowadzoną do wszystkich działek. Liczniki umieszczone są w nowoczesnych rozdzielnicach na alejkach. Również sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich działek, a woda pobierana jest z własnego ujęcia, ze zbiornika retencyjnego o pojemności 200 metrów sześciennych. Do sieci rozprowadzana jest przez hydrofornię. Zarząd ROD dba również o infrastrukturę dla młodszych użytkowników działek. Na terenie ogrodu znajduje się bowiem plac zabaw, wyposażony w atestowane urządzenia. Znajdują się na nim piękne, kolorowe huśtawki (wagowe, wahadłowe i sprężynowe), zjeżdżalnia oraz masa zabawek, które zaspokoją dziecięce gusta.

 

Na terenie ROD znajduje się również plac do użytku ogólnego, który wykorzystywany jest przy wszelkich uroczystościach ogrodowych, a wzdłuż alejek postawione są parkowe ławki. Na terenie ogrodu znajduje się również niewielki Dom Zarządu o powierzchni niecałych 50 metrów kwadratowych.  W ramach współpracy budynek ten wykorzystywany jest na spotkania integracyjne członków Zrzeszenia Kaszubko-Pomorskiego Oddział Gdynia, Młodzieżowej Drużyny pożarniczej Gdynia Północ oraz byłych żołnierzy Pułku Lotniczego w Gdyni – Babie Doły.

Ambitne plany

Mimo sukcesów na szczeblu okręgowym i krajowym zarząd ogrodu nie spoczywa na laurach i planuje kolejne inwestycje.  - Będziemy musieli przystąpić do budowy nowego wodociągu, bo stary ma częste awarie. Kiedyś kładziono różne rury, część jest żeliwnych, część nieocynkowanych. Instalacja jest głęboko, bo aż dwa metry pod ziemią no i przegrywa już z czasem – mówi prezes ROD. - Musimy również powiększyć Dom Zarządu o własną salkę. Walne zgromadzenia odbywamy w Klubie Wojskowym albo w pobliskiej szkole, dlatego chcielibyśmy mieć własną przestrzeń na takie wydarzenia – dodaje.  

 

Ogród może się poszczycić pełnym obłożeniem działek. Wszystkie są też zagospodarowane. - Nasz ogród cieszy się ogromnym powodzeniem. Co rusz otrzymuję zapytania o wolne działki. Wiele osób pomimo tego, że w pobliżu ma inne ROD, koniecznie chce mieć działkę u nas, bo cieszymy się opinią miejsca bardzo spokojnego. Od co najmniej kilku lat nie było u nas żadnych włamań. Ludzie doceniają też naszą infrastrukturę – chwali się Adolf Labuhn.

Ogród stawia również na zaangażowaną współprace z lokalną społecznością. Częstym gościem ogrodu są dzieci z pobliskiej szkoły oraz przedszkola. - Spacerują, oglądają ogrody, a wychowawczynie im tłumaczą tajniki upraw. Mamy wydzielony jeden ogród pokazowy i tłumaczymy na jego podstawie, co i jak rośnie, jak się dane rośliny pielęgnuje – tłumaczy prezes ROD im. Obrońców Kępy Oksywskiej.

 

Wzorowe zagospodarowanie terenu ogrodu oraz plany na rozwój infrastruktury w przyszłości to jedno, ale Zarząd ROD nie zapomina również o pielęgnowaniu długiej tradycji i rodowodu tego miejsca. Jeszcze w tym roku ma zostać wydana książka o historii ogrodu. – Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki nadesłał nam na potrzebę tego wydawnictwa piękną wypowiedź, która znajdzie się w słowie wstępnym naszej książki. Bardzo mu za to dziękujemy. Będziemy chcieli obdarować egzemplarzami książki naszych zasłużonych działkowców – powiedział Adolf Labuhn.  

 PG

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.