Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Koralowy Jubileusz czyli 35 lat minęło - 17.08.2017

12 sierpnia ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego świętował jubileusz 35-lecia powstania Ogrodu i tradycyjny Dzień Działkowca. Tegoroczne święto miało szczególny charakter nie tylko z okazji Jubileuszu Ogrodu, ale także wiązało się z 120-leciem ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich oraz 90-leciem założenia pierwszej organizacji działkowców – Towarzystwa Ogrodów Działkowych Rzeczpospolitej Polski. Okazją do świętowania było także nasze zwycięstwo w Krajowym Konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy roku 2017". Prezentowaliśmy  też gościom nowe inwestycje: siłownię plenerową i urządzenia na placu zabaw dla dzieci, ścieżkę edukacyjną promującą ekologiczną uprawę działek oraz wyremontowaną ogrodową świetlicę.

 

Wśród gości byli miedzy innymi  I wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD Sylwester Chęciński, przewodnicząca Kolegium Prezesów Jeżyce Barbara Czapla oraz prezesi Ogrodów sąsiadujących z nami Nowa Przyroda, Lotnictwa Polskiego, Ubezpieczeniowiec oraz Żwirki Wigury II. Prezydenta Miasta Poznania reprezentował zastępca dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  Gerard Heigelmann.  Goszczono także dyrektora spółki Święty Wojciech Dom Medialny Pana Piotra Kleeberga, która to spółka ufundowała Ogrodowi siłownie plenerowa. Były także z nami panie ze Stowarzyszenia Niewidomych i Słabowidzących, które to stowarzyszenie korzysta bezpłatnie do swoich celów statutowych z jednej z działek ogrodu.

 

Prezes Zarządu ROD szczególnie gratulował jubileuszu i dziękował tym działkowcom, którzy mają w Ogrodzie duży staż w użytkowaniu działki i wyróżniają się pracą społeczną. Są nimi: Marian Dziupiński – działka A67, Zenon Ptak – B21, Tadeusz Berliński - B44, Mieczysław Chęciński – C5, Jan Kawka – D18, Zbigniew Stankowski – D22, Henryk Matuszewski – E56, Marianna Kubicka - E73, Urszula Słaba – E74, Bogumiła Baraniak – E77, Leszek Najda – F16, Józef Sykała – F21, Stanisław Bober – F31, Andrzej Górczyński – G3, Henryk Zięba – H8, Stanisław Sworek H41, Jerzy Paskorski H50, Jerzy Galanty - I11. Z dziennikarskiego obowiązku informuję, że taką osoba jest też Zdzisław Śliwa użytkujący działkę H72.

 

Były więc odznaczenia Polskiego Związku Działkowców, a także nagrody w konkursie „Wzorowa Działka”. Tym razem laureatami zostały działki  G26 Katarzyna i Leszek Rupiewicz - I miejsce, B17 Jadwiga i Marian Andrzejczak - II miejsce, H6 Andrzej i Janina Łukaszyk - III miejsce, E22 Hanna Kaźmierczak - IV miejsce, F31 Stanisław Bober - V miejsce, I22 Bogdan Wróblewski - VI miejsce.

Po oficjalnych uroczystościach był koncert prowadzony przez Krzysztofa Wodniczka. Działkowcy oklaskiwali więc zespół Forcom Band z solistką Marianną Ćwiąkałą, a także solistów, którymi byli – Teresa Szopka „Tirsa”  śpiewająca standardy jazzowe i  Andrzej Kosowski zabawiający działkowców przebojami z lat 70 i 80-tych. Swój debiut przed działkową publicznością miała wnuczka prezesa Zarządu - Zuzia Talkowska. Były tańce, zabawa…


Tekst i zdjęcia: Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio