Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

65 lat Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Kopernika w Zbąszyniu - 17.08.2017

W sobotę 5 sierpnia 2017 r. obchodzono 65-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Kopernika w Zbąszyniu. Otwarcia dokonali Prezes ROD im. M. Kopernika w Zbąszyniu Barbara Król, Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński oraz Sekretarz Gminy Andrzej Wilkoński. W trakcie jubileuszu wręczono działkowcom podziękowania oraz dyplomy za długoletnią działalność na rzecz stowarzyszenia. Srebrną odznakę przyznano Kazimierzowi Kubiakowi, Andrzejowi Bróżowi oraz Stanisławowi Szukalskiemu, natomiast brązową odznaką wyróżniono Jadwigę Urbanowicz, Marylę Chytrą-Milke oraz Urszulę Białecką.

Pierwszy ogród działkowy powstał w 1929 roku i istnieje do dziś. Nosi on imię bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. W okresie międzywojennym ówczesne ogrody działkowe były niedostępne dla klasy robotniczej, wobec czego tuż po II wojnie światowej garstka działaczy społecznych między innymi Aniela Majerowicz, Bronisław Patalas oraz Stanisław Przeniczka widząc potrzebę wielu robotniczych rodzin poczynili starania u ówczesnych władz o pozyskanie gruntów leżących odłogiem i przyznania ich na cele ogrodnictwa działkowego. Przy aktywnej współpracy Lucjana Brudło, Mariana Balcerka powstał w 1951 roku następny ogród im. Władysława Bieruta dziś pod nazwą „Krokus”, a w sierpniu przydzielono teren przy „Łazienkach” miejskich.

 Tak po niestrudzonych działaniach w dniu 6 grudnia 1952 roku powstaje trzeci z kolei POD im. Mikołaja Kopernika. W tym czasie rozpoczyna się okres intensywnej pracy dla garstki założycieli, wśród których wyróżnił się Paweł Wichrowski. 23 listopada 1952 roku dokonano pomiaru terenu i sporządzono dokumentację techniczną w wyniku której ogród został podzielony na 51 działek. Już 6 grudnia 1952 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne w szkole muzycznej, gdzie wybrano zarząd, którego prezesem został Paweł Wichrowski oraz przydzielono działki. Na tym zebraniu na wniosek Walentego Kossowskiego uchwalono jednogłośnie nazwę ogrodu. Od tego momentu ogrody działkowe nosiły nazwę im. Mikołaja Kopernika. Ówcześni działkowcy z zapałem i entuzjazmem przystąpili do ciężkiej pracy nad uporządkowaniem swych działek.

Najstarsi działkowcy pamiętają, że wodę do podlewania noszono z fosy lub jeziora. Dopiero w 1962 roku wywiercono studnię artezyjską i doprowadzono wodę do najdalej położonej części ogrodu, a w 1972 r. pozyskano dwa zbiorniki wodne z demobilu. W 1975 r. doprowadzono instalację wodną na główne ganki skąd każdy doprowadzał we własnym zakresie wodę na swój ogród. W tej inwestycji wiele prac niefachowych wykonywali sami działkowcy w ramach prac społecznych. W 1984 roku powstało nowe ujęcie wody.

 W 1971 roku działacze działkowi z braku funduszy na budowę świetlicy poczynili starania o wagon z demobilu, które zostały uwieńczone sukcesem. Wagon ten służy do dziś jako świetlica i biuro. Rok 1977 przyniósł dalszą modernizację ogrodu w postaci oświetlenia oraz możliwości podłączenia się działkowców.

Historia targała działkowców w różne strony województwo poznańskie, zielonogórskie i znów wielkopolskie. Był to okres trudny dla działaczy ROD przenoszenie uzupełnianie odtwarzanie zawieruszonej dokumentacji założenie księgi wieczystej, regonu, NIP-u. Zawirowania polityczne zmuszały działkowców do walki o ogrody. Pisano odezwy, prośby oraz zbierano podpisy pod petycjami. Działacze demonstrowali także w Warszawie aby ogrody pozostały.

 Dzięki zaangażowanym działaczom których już nie ma między nami i ówczesnym działkowcom oraz ich ciężkiej pracy społecznej aktywiści ROD mogą poszczycić się wspaniałym ogrodem. Prace społeczne były też sposobem na integrację działkowców. Nie spotykali się tylko przy kawie ale również przy pracy. Efekt wykonanej wspólnie działalności dawał satysfakcję. To czego dokonali służy nam do dziś doceńmy, szanujmy to i wspominajmy ich mile.

 Ogród od samego początku jest częścią składową zieleni miejskiej i z założenia miał być dostępny jako miejsce spacerowe dla mieszkańców, uczniów i przedszkolaków. Już w 1953 roku działkowcy wychodzili do społeczeństwa organizując jesienną wystawę swoich plonów. W latach 80-tych dzielili się plonami z domem dziecka w Jeziorach koło Poznania. Przez jakiś czas podtrzymywano tę tradycję dzieląc się plonami ze Szkolą Życia w Zbąszyniu. Dzieci odbierając plony miały wielka frajdę. Dziś ogrody są bardziej rekreacyjne niż rolne i nie bardzo jest się czym dzielić.

Różnorodność nasadzeń, wiele odmian kwiatów, bujna zieleń oraz pomysłowość urządzenia działki nadal przyciąga spacerowiczów. Przedszkolaki spacerują i widzą jak się pracuje na działkach w różnych porach roku. Poznają różne gatunki roślin nie na obrazku lecz w naturze.

 Od założenia ogrodu prowadzone były przeglądy działek, gdzie zwracano uwagę na estetykę. Organizowano zabawy, wycieczki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Działkowca.

 Na przestrzeni tych 65 lat istnienia ogrodu stanowisko prezesa piastowali:

- Wichrowski Paweł

- Solarczyk Edmund

- Żmuda Adam

- Dziubiński Jan

- Brudło Zygmunt

- Urbanowicz Jadwiga

- Mendel Jan

Obecnie drugim po Pawle Wichrowskim najdłużej działającym prezesem jest Barbara Król.

Źródło: serwis.zbaszyn.pl

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio