Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Piknik rodzinny w ROD im. Spółdzielca w Trzciance - 14.08.2017

Prezes ROD Sebastian Zdanowski otwierając piknik powitał przybyłych działkowców i ich rodziny. W swoim wystąpieniu podziękował działkowcom oraz członkom Zarządu ROD za ich pracę na rzecz ogrodu. Obecna na pikniku Maria Fojt, Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile pogratulowała działkowcom pięknie zagospodarowanych działek, Zarządowi ROD podziękowała natomiast za ich dbałość o infrastrukturę ogrodu. Odniosła się też do jubileuszu 120-lecia istnienia ogrodów działkowych na ziemiach polskich. Następnie wręczyła odznakę "Za Zasługi dla PZD" wieloletniemu Prezesowi ROD oraz oddanemu działaczowi na rzecz ROD i PZD Zbigniewowi Walkowiakowi oraz Złotą odznakę "Zasłużony Działkowiec" Marii Orwat, która w Zarządzie ROD działa od wielu kadencji, wypełniając wzorowo swoje obowiązki.

Prezes ROD wspólnie z Marią Fojt wręczyli działkowcom w podziękowaniu za ich pracę dyplomy wraz z upominkami. Otrzymali je: Zbigniew Walkowiak, Maria Orwat, Regina Sołtysiak, Katarzyna Pachowicz, Piotr Skowroński, Robert Zuszma, Robert Kaczorowski.

Prezes ROD otrzymał od działkowców drobny upominek w podziękowaniu za jego pracę na rzecz ogrodu. Zarząd ROD zorganizował dla dzieci konkurs na największą bańkę mydlaną, które licznie wzięły w nim udział wraz z rodzicami. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Działkowcy biesiadowali i bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce oraz przygotowanym przez działkowców ciście, bigosie i kiełbasie pieczonej na ognisku.

ROD im. Spółdzielca w Trzciance powstał w 1984 roku. Jest położony poza miastem i otoczony terenami zielonymi.  

Maria Fojt

OZ PZD w Pile

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio