Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Modernizacja sieci wodociągowej w ROD "Agromet-Unia" w Grudziądzu - 10.08.2017

Rodzinny Ogród Działkowy „Agromet-Unia” w Grudziądzu obchodzi w tym roku swoje 118 urodziny. Jak chyba każdy tak wiekowy ogród wymaga on napraw, modernizacji czy wręcz nowych inwestycji. W tym miejscu należy zaznaczyć, że po ogrodzie a w szczególności działkach nie widać upływu czasu. Działki są zadbane, ogrodzenie zewnętrzne ogrodu w bardzo dobrym stanie corocznie konserwowane. Tereny przeznaczone do wspólnego użytkowania przez działkowców i ich rodziny są nienagannie prowadzone i zadbane. Jednakże, wszystko z czasem ulega degradacji, co szczególnie ma swoje miejsce w przypadku instalacji wodnej.

Stąd też, 07 listopada 2015 roku, zarząd ROD „Agromet-Unia” na swym posiedzeniu kierując się zgłaszanymi przez działkowców wnioskami podjął kroki zmierzające do tego aby na najbliższym walnym zebraniu sprawozdawczym móc zaproponować działkowcom kosztorys i plan działania w zakresie odbudowy i modernizacji sieci wodociągowej w rod. Wyzwanie olbrzymie ale duże straty, ubytki wody mobilizowały do działania. Zarząd ogrodu zlecił wykonanie kosztorysu zadania inwestycyjnego, który ostatecznie zamknął się kwotą 145.676,00 zł.

16 kwietnia 2016 roku walne zebranie działkowców Uchwałą Nr 4/2016 przyjęło do realizacji wniosek zarządu ogrodu pn. wymiana sieci wodociągowej w ROD „Agromet-Unia” na terenie ogrodu nr 1. Ustalono wysokość partycypacji finansowej przypadającej na działkowca, a z racji odmowy wielu instytucji w udzieleniu pomocy finansowej na powyższe zadanie, działkowcy przyjęli wniosek o zwrócenie się do Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD o dotację, zdając sobie sprawę, że na ten organ mogą liczyć i nie pozostaną bez pomocy. Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu rozpoczęły się prace ziemne, przy których licznie uczestniczyli sami działkowcy.

Oficjalnie zadanie inwestycyjne pn. odbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w ogrodzie nr 1 ROD „Agromet-Unia” zakończono protokołem odbioru końcowego w dniu 31 października 2016 roku.

Przy okazji w imieniu działkowców oraz zarządu ROD „Agromet-Unia” w Grudziądzu pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Okręgowemu Zarządowi Toruńsko-Włocławskiemu Polskiego Związku Działkowców, za otrzymaną dotację finansową. Przynależność do stowarzyszenia ogrodowego PZD, największego w Polsce pozwala ogrodom i działkowcom czuć się bezpiecznie, wiedząc, że zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie.

 

Krystian Sumiński – prezes zarządu ROD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio