Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kolejny sezon szkoleń dla nowych działkowców w okręgu mazowieckim - 26.07.2017

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD, podobnie jak w latach poprzednich, także w bieżącym roku realizuje plan szkoleń dla nowych działkowców. W związku z dużym zainteresowaniem użytkowaniem działek w ROD, w  trwającym sezonie odbyło się już 10 z 16 zaplanowanych na ten rok cyklów szkoleniowych, na które kierują przyszłych działkowców zarządy ogrodów.

Szkolenia realizowane są w ośrodku szkoleniowym OZM PZD w Warszawie w formie prezentacji multimedialnych połączonych z dyskusją i pytaniami działkowców. W szkoleniu uczestniczą kandydaci na działkowców z terenu Warszawy i ROD z okolic stolicy. Delegatury Rejonowe OZM PZD w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ciechanowie oraz Biuro Zamiejscowe OZM PZD w Ostrołęce prowadzą równolegle szkolenia w miarę potrzeb na własnym terenie, dostosowując częstotliwość zajęć do ilości chętnych.

Cykl szkoleniowy składa się z trzech wykładów realizowanych w ciągu trzech dni (w sumie około 12 godzin szkoleniowych), a zajęcia prowadzone są przez instruktora krajowego SSI PZD, instruktora etatowego OZM PZD, kierownika biura OZM PZD  oraz specjalistę z SGGW w Warszawie.

Pierwszy dzień szkolenia poświęcony jest zapoznaniu nowych działkowców z prawidłowym zagospodarowaniem działki zgodnie z regulaminem ROD (w tym z zasadami usuwania drzew) oraz z najważniejszymi przepisami ustawy o ROD i statutu PZD. Nowi działkowcy mogą także dowiedzieć się wszystkiego na temat szczegółów związanych z nabywaniem prawa do użytkowania działki. Kolejne dwa dni szkolenia poświęcone są zasadom uprawy gleby, odpowiedniemu doborowi, ochronie i pielęgnacji drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Największym zainteresowaniem cieszą się zdecydowanie zajęcia poświęcone uprawie drzew i krzewów ozdobnych, zakładaniu trawników oraz urządzaniu działek rekreacyjnych, co świadczy o wyraźnym trendzie w obecnym sposobie użytkowania działek w ROD. Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu oraz wydawnictwa związkowe.

Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania użytkowaniem działek, co przekłada się na  frekwencję na szkoleniach dla nowych działkowców. W roku bieżącym, średnio w każdym cyklu bierze udział około 50 osób. W ciągu ostatnich 4 lat w samej Warszawie szkolenia przechodzi średnio blisko 1000 osób rocznie. Zajęcia oraz poruszana na nich tematyka jest bardzo dobrze oceniana przez uczestników i każdorazowo podkreślana jest przez nich przydatność przekazywanych informacji w codziennym użytkowaniu działki. Latem i jesienią 2017 roku odbędzie się jeszcze 6 szkoleń dla nowych użytkowników działek, na które zapraszamy nie tylko nowych, ale wszystkich zainteresowanych działkowców.

mgr inż. Maciej Aleksandrowicz

st. instruktor ds. ogrodniczych

OZ Mazowiecki PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio