Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rozstrzygnięcie konkursu jubileuszowego "PZD - historia i wspomnienia" - 20.07.2017

Prezydium KR PZD w dniu 19 lipca br. zdecydowało o rozstrzygnięciu ubiegłorocznego konkursu jubileuszowego dotyczącego wspomnień związanych z 35-leciem działalności PZD i historią ogrodów działkowych. Ze względu na wyrównany poziom i bardzo osobiste wspomnienia uczestników konkursu zadecydowano, iż wyróżnienie w konkursie otrzymają wszyscy jego uczestnicy. Nagrodzeni otrzymają dyplom prezesa PZD, pamiątkowe upominki i wydawnictwa związkowe.

Z okazji obchodzonego w ubiegłym roku 35-lecia PZD ogłosiło konkurs pt. „PZD – historia i wspomnienia”, w którym działkowcy i działacze PZD mogli podzielić się swoimi wspomnieniami dotyczącymi minionej historii. Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy musieli napisać pracę na jeden z pięciu tematów konkursowych. Następnie przesłać swoją pracę do KR PZD wraz z materiałami archiwalnymi. Tematy do wyboru:

  • Praca i służba w PZD. Wspomnienia i historie osobiste działaczy związane z działalnością PZD pokazujące ich osobiste zaangażowanie i wysiłek, który przyczynił się do rozwoju Związku.
  • Ocalić od zapomnienia. Materiały archiwalne będące w posiadaniu uczestnika konkursu wraz z ich opisem lub relacją z danego wydarzenia, którego dotyczą materiały oraz wyjaśnieniem ich znaczenia dla historii PZD. Wskazane jest, by wśród materiałów znalazły się zdjęcia, dokumenty, pamiątki archiwalne lub inne rzeczy o znaczeniu historycznym.
  • Jak PZD przyczynił się do rozwoju mojego ogrodu. Informacje i relacje obrazujące wpływ działalności PZD na konkretny ogród działkowy. Co udało się zyskać, lub ochronić przed zniszczeniem, dzięki obecności w strukturach Związku. W temacie tym mogą pojawić się relacje wraz ze zdjęciami obrazującymi zmiany zachodzące w ROD na przestrzeni lat.
  • Szczególne chwile. Najważniejsze dla uczestnika konkursu wydarzenia związane z działalnością PZD.
  • Za co jestem wdzięczny PZD. Osobiste korzyści płynące z przynależenia do Związku, a także pozytywy wynikające z działania w strukturach. Jak obecność w PZD wpłynęła na mnie, na mój ogród (np. jeśli ogród istniał jeszcze przed powstaniem PZD, to jak wpłynęła działalność Związku na ten ogród).

Powołana przez Prezydium w lutym 2017 roku Komisja Konkursowa zapoznała się z nadesłanymi pracami, które często było bardzo obszerne i zawierały archiwalne zdjęcia i dyplomy. Wszystkie prace oceniono pod względem zawartości merytorycznej i historycznej, a także estetyki i wyglądu, oryginalnego ujęcia tematu, zrozumiałego języka przekazu, przejrzystości pracy i jej wartości informacyjnej. Prezentowane materiały w głównej mierze opierały się na często wyrywkowych wspomnieniach związanych z początkiem tworzenia ogrodów, pracy związanej z zagospodarowaniem i urządzaniem własnej działki. Trudno ocenić wartość wspomnień poszczególnych osób. Poziom merytoryczny prac okazał się wyrównany i zbliżony, dlatego Prezydium KR PZD nie wytypowało miejsca pierwszego. Ze względu na to, iż każda z tych prac jest cenna i wartościowa, postanowiono nagrodzić wszystkich uczestników konkursu nie wyróżniając w sposób szczególny żadnej z nadesłanych prac. Stąd też każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom Prezesa PZD i pamiątkowe upominki oraz wydawnictwa związkowe. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio