Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dobre wieści dla kilku warszawskich ROD - 13.07.2017

W dniu 30 czerwca 2017 r. w siedzibie Biura Architektury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy odbyło się spotkanie, którego celem było omówienie zapisów przygotowywanych i opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kinowa oraz Ostrobramska. W spotkaniu z ramienia Urzędu Miasta brała udział Pani Agnieszka Sulenta – naczelnik Biura Architektury, natomiast Okręg Mazowiecki PZD reprezentowany był przez kierownika biura Mariusza Gaja.

Podczas spotkania w pierwszej kolejności omówiliśmy kwestię podziału miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych przy ul. Kinowej. Wyjaśniliśmy wszystkie procedury, ustalenia oraz harmonogram uchwalenia planu. Ze wstępnie przygotowanego planu wynika, iż ogrody działkowe w rejonie ul. Kinowej zostaną ujęte w mpzp jako tereny zieleni działkowej – oznaczonej symbolem ZD. Jest to bardzo dobra wiadomość, albowiem to w pełni zabezpiecza interesy działkowców. Jednak nie jest to pełnia sukcesu, bowiem część „ogrodowiska” wzdłuż tzw. Kanału Wystawowego (pas ok. 60-80 m) nie zostanie w chwili obecnej objęty zapisami miejscowego planu, gdyż na tym fragmencie Tramwaje Warszawskie przygotowują inwestycję pn. Tramwaj na Gocław. Ten fragment mpzp ogrodowiska zostanie przygotowany i uchwalony w późniejszym terminie. Szczegółowo omówiliśmy kwestię ewentualnego zagospodarowania ogrodowiska pod kątem urządzeń rekreacji, sportu i itp. Pani naczelnik zapewniła, że po dokonanym podziale, cała procedura nabrała tempa i jest realna szansa uchwalenia mpzp dla tego obszaru jeszcze w tym roku! Omawiana część dot. aż ok. 94% powierzchni całego kompleksu ROD.

W drugiej części spotkania omówiono kwestię mpzp obszaru ul. Ostrobramskiej na której to znajduje się ROD Perkuna. Powyższa sprawa zostanie przesunięta w czasie z powodu licznych zmian. Jednakże wieści są również bardzo dobre, albowiem ze wstępnych ustaleń wynika, iż ogród Perkuna zostanie ujęty w mpzp jako tereny zieleni działkowej – symbol ZD. Biorąc pod uwagę, że część ogrodu działkowego zostanie wkrótce przeznaczona pod budowę kompleksu szkolno-przedszkolnego, istniało duże ryzyko, że kolejne części ogrodu będą również zagrożone. Po uchwaleniu mpzp w zaprezentowanym kształcie, takiego zagrożenia już nie będzie.

Spotkanie było bardzo owocne i potrzebne, gdyż w ostatnim czasie pojawiło się wiele niepokojących sygnałów, które należało jak najszybciej wyjaśnić. Liczymy, że kolejne spotkania będą również pożyteczne, w szczególności dla działkowców, którzy oczekują jasnych deklaracji ze strony władz miasta, co do przyszłości ogrodów działkowych w Warszawie.

M

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio