Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Propozycja do budżetu obywatelskiego – akcja działkowców i mieszkańców Płocka - 12.07.2017

Płoccy działkowcy i mieszkańcy Płocka wystosowali apel do władz Miasta o ujęcie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego projektu budowy „Płockiego Domu Działkowca”. Nie jest to jedyny powód apelu. Otóż płocczanie proszą również o zagwarantowanie środków finansowych na wspieranie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Wszystko ma swój początek w prowadzonych wcześniej rozmowach z działkowcami i mieszkańcami, którzy nie posiadają nawet działek w ogrodach. 

 „Ze wspomnianych rozmów wypływa zdziwienie, że płockie ogrody pozostawione są same sobie. Zgodnie z art. 17 Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku, stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, w szczególności z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej” – wyjaśnia Marcin Werner, przewodniczący płockiej Delegatury Rejonowej OZM PZD w Warszawie. Dalej tłumaczy: „Płockie ogrody zasługują na wsparcie, nie są oddzielnym państwem, które mają być pozostawione same sobie. To są płockie ogrody, znajdujące się na płockich ziemiach i zdaniem działkowców, ale jak się okazuje, nie tylko samych działkowców, wsparcie ich jest wyrazem troski o zielone płuca miasta. Rodzinne Ogrody Działkowe stanowią przecież integralną, nieodłączną część infrastruktury miejskiej, od lat służącą działkowcom i mieszkańcom naszego miasta jako stałe miejsce rekreacji i wypoczynku płockich rodzin, ale nie tylko”.

tak_male-LOGO-green_strock

Delegatura Rejonowa w Płocku podkreśla, że ten apel nie jest żadnym negatywnym sygnałem wobec władz Płocka. Współpraca Urzędu Miasta Płocka z ogrodami jest bardzo dobra. „My nie chcemy walczyć. Ten Apel traktujemy jako głos tych, którzy wreszcie doceniają rolę ogrodów. A wynika to z nabywania praw do działek przez młode pokolenie, które chce rozwoju i stawia na ten rozwój. By żyło się lepiej… Skoro jest to głos płocczan czujemy się w obowiązku przekazać ten głos naszym Władzom, bo tego oczekują od nas działkowcy” – wyjaśnia Werner.

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Płocka, która odbyła się 27 czerwca 2017 r. Prezydent Miasta ubiegał się o absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 roku. Podczas omawiania realizacji tego budżetu głos zabrał radny p. Tomasz Kominek, który poruszył m.in. sprawę płockich działkowców. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.: „(…) Chcielibyśmy poprawy relacji Prezydenta, czy może bardziej pionu inwestycyjnego Urzędu Miasta z płockimi działkowcami. Nie traktujmy ich jako marnujący tereny inwestycyjne, ale po partnersku (…). To zielona płuca naszego miasta. Może udałoby się pobudować im ten długo oczekiwany Płocki Dom Działkowca.

Zdaniem działkowców „to dobrze, że wreszcie mówi się w Płocku o działkowcach. Zamienić jeszcze słowa na działanie i wszyscy będą zadowoleni”– mówi pan Artur, działkowiec. „Nie wyobrażam sobie, aby miasto nie inwestowało w to, czego w niektórych miastach mogą nam tylko pozazdrościć. Ogrody to ostoja i miejsce integracji zarówno osób starszych jak i młodych rodzin. Tu możemy naprawdę wypoczywać.” – twierdzi pan Artur.

W Płocku trwa zbieranie podpisów pod Apelem. Podpisać może się każdy płocczanin, który uważa za słuszne wsparcie tej akcji.

Mamy nadzieję, że głos mieszkańców zostanie wysłuchany i znajdzie odzwierciedlenie w dalszej pozytywnej współpracy dla dobra lokalnej społeczności, dla dobra płocczan i samych działkowców.

MW

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio