Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Inwestycje w ROD im. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. - 06.07.2017

Nowe inwestycje i remonty w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz geodezyjno-kardiograficzne pomiary ogrodu w 2017roku.

Od kwietnia br. rozpoczęły się prace wykonywane przez Firmę UNI--MAP z Katowic polegające na modernizacji ewidencji gruntów poprzez opracowanie nowego planu zagospodarowania ogrodu. Po zakończeniu prac, które jeszcze trwają zarząd ogrodu otrzyma komplet dokumentacji planu zagospodarowania ogrodu w wersji A3 i na żądanie w  wersji powiększonej do gabloty.

W kwietniu  zmodernizowaliśmy oświetlenie na alejkach ogrodu, polegające na obniżeniu słupów oświetleniowych i wymianie żarówek na energooszczędne. Na terenie całego ogrodu wykonano pomiary ochronne w skrzynkach pod-licznikowych i rozdzielczych elektrycznych na alejkach posiadające podstawy betonowe, oraz wykonano pomiary ochronne słupów metalowych oświetleniowych na alejkach. Badanie polegało na sprawdzeniu ochrony instalacji przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie i rezystencji izolacji obwodów. Dokonano naprawy i przeróbki bramy oraz furtki nr 3 przygotowując je do utwardzenia terenu kostką brukową. Utwardzono kostką brukową na podkładzie drogowym wjazd do ogrodu bramą nr 3 i teren przyległy do boksu na pojemniki do śmieci, wykonano również chodnik z kostki brukowej, wszystko to na Al. Porzeczkowej w ilości 150 m2. Na Al. Różana wykonano chodnik z płytek betonowych w ilości 160mb. Następnie planujemy wykonać na kolejnej już alejce, dodatkowo chodnik z płytek betonowych otrzymanych bezpłatnie z UM na Al. Wiśniowej. Wykonamy jeszcze planowaną w budżecie nową większą gablotę informacyjną usuwając starą w drugiej części ogrodu.

Na tym zakończymy prace inwestycyjno – remontowe w ogrodzie przewidywane w 2017 roku, które kosztować będą około 32.000,00 zł brutto z materiałem i robocizną. Realizacje powyższych zadań zawdzięczamy przydzielonej nam dotacji celowej w kwocie 15.000 zł z UMiG w Środzie Wlkp. Dziękujemy Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta za pomoc. Pozostałą sumę płacimy z kasy ogrodu bez obciążania partycypacją działkowców.

Tekst i zdjęcia: Zenon Król  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio