Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Dzieci poznają pożyteczne owady w ROD "Chemik" w Żorach - 28.06.2017

W ROD "Chemik" w Żorach 13.06.2017r. po raz kolejny gościły dzieci z Przedszkola nr 8 w Żorach. Spotkania te organizowane są tak, by składały się z części edukacyjnej, poczęstunku i zabawy.

Przyroda z jej różnorodnością i bogactwem może stanowić dla dziecka ogromny potencjał poznawczy, wzruszać go i zadziwiać. W kontakcie z przyrodą staramy się dać dzieciom możliwość jej poznawania wszystkimi zmysłami, pobudzać do działania, zaspakajać ich intelektualne i emocjonalne potrzeby.

Trwające około trzech godzin spotkanie rozpoczęło się w Domu Działkowca. Przedszkolaki poznały pożyteczne owady żyjące na działce.  Zostały przywitane wierszem M. Buczkówny „ Tylko raz” następnie usłyszały pytanie, jakie znają zwierzęta i ku wielkiemu zdziwieniu dzieci zaczęły między innymi wymieniać znane im owady. Podsumowaniem wiadomości było stwierdzenie, że owady stanowią „ gromadkę” wśród zwierząt. Zobaczyły jak wyglądają na dużych fotografiach, motyle, pszczoły, biedronki, pająki, złotooki, mrówki, skorki, koniki polne.

 W czasie rozmowy kierowanej dzieci dowiedziały się, jaką role pełnią owady w ogrodzie i sadzie. Taka forma edukacji pozwoliła dzieciom na wymianę spostrzeżeń i uwag, dała im możliwość stawiania pytań i szukania odpowiedzi, pozwoliła dostrzec problemy i stworzyła możliwość ich rozwiązania.

Wiele dzieci boi się i ma uprzedzenia w stosunku np. do pająka, dżdżownicy czy żaby.  Rozmowa była tak pokierowana by rozwiać ich uprzedzenia i bezzasadne lęki na temat owadów. Mam nadzieję, że w czasie spotkania dzieci, choć w niewielkim stopniu pozbyły się swych uprzedzeń i lęków.

Starałam się uświadomić dzieciom ważność, nieprzypadkowość istnienia każdego nawet najdrobniejszego organizmu w przyrodzie. Przedszkolaki poznały ich rolę np. spulchnianie gleby przez dżdżownicę, łapanie much przez pająka, może polubią żabę, gdy dowiedziały się, że oczyszcza wodę w strumyku, i jest stałym elementem łąki i ogrodu.

Dzieci życzliwie nastawione do przyrody z zaciekawieniem będą obserwować napotkane owady nie będą ich krzywdzić i zabijać.

Podsumowaniem części edukacyjnej było rozwiązywanie zagadek o owadach i odgadywanie prawdy i fałszu w przygotowanych zdaniach. Dzieci świetnie sobie z tym zadaniem poradziły. Z entuzjazmem podeszły do zadania.

Bezpośrednia obserwacja owadów na działkach pozwoliło utrwalić ich wiadomości. Przy domku dla owadów dzieci obserwowały przylatujące do ekohotelu pszczoły murarki, widziały zamurowane przez nie otwory w wywierconych kawałkach pni. Zobaczyły domek dla skorków zawieszony wśród gałęzi wykonany z odwróconej doniczki wypełnionej słoma, zabezpieczony siatką. Na pniu jabłonki zobaczyły wędrujące mrówki i biedronki. Przy oczku wodnym zobaczyły żabę, która na ich widok wskoczyła do wody. Karmiły kolorowe rybki przygotowanym dla nich pokarmem.

Trochę zmęczone wróciły na plac przed Dom Działkowca gdzie czekał dla nich przygotowany poczęstunek: truskawki i soczek jabłkowy ze świeżą miętą.

Po poczęstunku dzieci grały w piłkę, kometkę, rzucały do celu piłką i bawiły się w inne gry sportowe. Na zakończenie rysowały kredkami wrażenia ze spotkania. W rysunkach przekazywały swoje doznania, uczucia w formie plastycznej.

Stwarzając sytuacje do obserwowania świata przyrody umożliwiamy dziecku poznanie zjawisk i obiektów w naturalnym środowisku ułatwiamy mu zrozumienie przyczyn i związków zachodzących w tym środowisku. Przez bezpośredni kontakt z przyrodą rozwijamy u dzieci odpowiedzialność i gotowość do działania na rzecz tego środowiska, pogłębiamy więź emocjonalną z przyrodą i wrażliwość na jej piękno.

Irena Fijałkowska prezes Zarządu ROD "Chemik"

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio