Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozwój i modernizacja ogrodów działkowych dzięki dotacjom - 28.06.2017

26 czerwca 2017 roku podczas VII obrad Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców zapoznało się z wynikami pracy Komisji ds. gospodarki gruntami, nadzoru inwestycyjnego i finansowego, odnośnie złożonych przez rodzinne ogrody działkowe wnioskami o przyznanie dotacji finansowych na zadania inwestycyjno-remontowe. 

Z uwagi na przyjęte kryteria przyznawania dotacji z puli budżetu Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD, zarówno komisja jak i Prezydium OZ PZD za priorytetowe zadania przyjęło potrzebę wsparcia finansowego zadań inwestycyjnych, związanych z budową lub modernizacją sieci wodociągowych i energetycznych w rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.

Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców przyznało bezzwrotne dotacje finansowe dla 15 rodzinnych ogrodów działkowych na łączną kwotę 176.100,00 zł. (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych).

 

Inż. Lena Siemiątkowska

Insp. ds. inwestycji OZ PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio