Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narady prezesów ROD w Zielonej Górze - 20.06.2017

W nadchodzącym tygodniu odbędą się narady prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W trakcie spotkań omówione zostaną najważniejsze sprawy dotyczące Walnych Zebrań, w tym powtarzające się uchybienia i niedociągnięcia, które należało by w przyszłości wyeliminować.  Omówione zostaną też sprawy związane ze czekająca Związek konieczną zmiana zapisów Statutu. Prezydium OZ PZD liczy na aktywny udział zarządów ROD w pracach nad zmianą zapisów tak by zoptymalizować je do warunków panujących w rodzinnych ogrodach działkowych.

Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące prowadzenia inwestycji i remontów, oraz związane z tym niezbędne uwarunkowania prawne oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy samorządowych i WFOŚ i GW.

Przedstawione zostaną sprawy związane z działalnością oświatową oraz z promocją Związku. W tym prowadzone przez OZ PZD konkursy pt. Wzorowa Działka 2017r i ROD 2017r oraz przygotowania do jubileuszu 120lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Poza tym omówione zostanie szereg spraw bieżących dotyczących aspektów prawnych i praktycznych rozwiązań stosowanych przez zarządy poszczególnych ROD. Wymiana doświadczeń i poglądów na sprawy bieżące zawsze przynosi dobre efekty i pozwala wypracować optymalne mechanizmy usprawniające zarządzanie ogrodami działkowymi.

We wszystkich naradach będzie brał udział Prezes OZ PZD- Pan Marian Pasiński, członkowie prezydium OZ PZD, przedstawiciele Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz merytoryczni pracownicy biura OZ PZD.

Narady odbędą się w Żarach, Nowej Soli, Sulechowie, Zielonej Górze.

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.