Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Spotkanie Burmistrza Trzcianki z Prezesami ROD - 12.06.2017

W dniu 05 czerwca 2017r w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza Trzcianki p. Krzysztofa Czarneckiego z Prezesami ROD działających na terenie miasta Trzcianka. Spotkaniu przewodniczył Marian Praczyk – Prezes OZ PZD w Pile. 

Wprowadzenia podsumowującego zakończone zebrania sprawozdawcze ROD w Trzciance dokonał Prezes OZ Marian Praczyk omawiając szczegółowo problemy wynikające z dyskusji.
Wszystkie zebrania sprawozdawcze na terenie Trzcianki odbyły się w spokojnej atmosferze, były dobrze przygotowane, przy rzeczowej dyskusji i rozsądnym podejściu do opłat ogrodowych proponowanych przez Zarządy ROD, zatwierdzanych bez większych trudności.
Podczas spotkania ustalono, że wystawa KORSO na terenie Trzcianki będzie odbywała co dwa lata. Kolejną edycję trzcianeckiego Święta Działkowców zaplanowano na wrzesień 2018 r.
Omówione zostały sprawy dotyczące aktualnej sytuacji ogrodów. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo w ogrodach oraz w ich obrębie. Poproszono Burmistrza o zwiększenie działań prewencyjnych straży miejskiej i policji.
Poruszono temat śmieci na terenie ROD, gromadzenia dużych ilości śmieci przez działkowców oraz sporych kosztów wywozu. Zasugerowano, że metodą zmniejszenia ilości odpadów może być bezpośrednie oddziaływanie na działkowców skłaniające do właściwego postępowania w tym zakresie.
Prezesi ogrodów podziękowali Burmistrzowi za finansowe wsparcie, jakie zostało udzielone na cele promocyjne ogrodów, wierząc że uściślenie współpracy z Urzędem Miasta zwiększy możliwości rozwojowe i atrakcyjność ogrodów działkowych.
W trakcie rozmów prowadzonych w Ratuszu został złożony wniosek o przyznanie wszystkim ogrodom „Trzcianeckiej Sarenki”. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Burmistrza Trzcianki jako dowód uznania dla osób i podmiotów szczególnie zasłużonych dla miasta, których sukcesy, osiągnięcia lub działalność przyczyniły się do podniesienia atrakcyjności i promocji Trzcianki.
Przewodniczący spotkania Marian Praczyk namawiał do większej współpracy placówek oświatowych z ROD. Ogrody działkowe dysponują dobrą bazą do takiej współpracy poprzez dostępność ogrodu, domu działkowca, placu zabaw. Z powodzeniem można wykorzystać ten potencjał przy organizacji zajęć przyrodniczych.
Poproszono aby w następnym spotkaniu w Ratuszu brał udział p. Bartosz Sokulski specjalista ds. środków unijnych NiWFOŚiGW i samorządowych w Wielkopolsce.
Na koniec spotkania Prezes ROD „Spółdzielca” Sebastian Zdanowski poruszył bardzo smutny temat dotyczący jego zastępcy i byłego prezesa p. Zbigniewa Walkowiaka. Pan Zbigniew zachorował na nowotwór trzustki, który powodując m.in. duże dolegliwości bólowe ogranicza jego możliwości funkcjonalne. W związku z tym, prezes ROD,,Spółdzielca” poprosił o pomoc finansową na walkę z tą chorobą
Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze wzajemnego zrozumienia.

Sebastian Zdanowski

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio