Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pomoc Prezydenta Miasta Elbląga dla elbląskich ogrodów - 06.06.2017

Rodzinne ogrody  działkowe Elbląga po raz pierwszy od szeregu lat mogą skorzystać z pomocy finansowej Urzędu Miasta na poprawę ogrodowej infrastruktury.     

Zgodnie z przyjętym na nasz wniosek programem  pomocowym przyjętym przez Radę Miasta w 2017 roku, urząd  uruchomił  z dniem 31 maja br.  możliwość ubiegania się o dotacje  dla  ogrodów. Na ten cel przeznaczono w 2017 roku  30.000,00  zł.

Rodzinne ogrody działkowe mogą uzyskać z budżetu Miasta Elbląg dotację celową  na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej (m.in. sieci wodociągowej, energetycznej, rowów melioracyjnych, drenaży, miejsc postojowych, ogrodzeń zewnętrznych) pod warunkiem, że przedsięwzięcie będzie wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.  Dotacja może być udzielona do wysokości 60 % kosztów poniesionych na realizację zadania, ale w kwocie nie większej niż 6.000,00 zł.

Kompletne i prawidłowo wypełnione oferty będą rozpatrywane według kolejności składania ofert, aż do wyczerpania rocznego limitu środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Elbląg na dotacje celowe dla ROD składane. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu  do Urzędu Miejskiego w Elblągu. W  roku  2017  stosowne  wnioski do konkursu mogą złożyć wszystkie ogrody z terenu miasta Elbląga w tym również spoza PZD.                              

Termin składania ofert upływa z dniem 30 czerwca. Dodatkowe informacje na stronie UM Elbląg i OZ PZD Elbląg pod adresem: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/45645  i http://elblag.pzd.pl/

W związku z powyższym OZ PZD w Elblągu opracował stosowną informację, którą w dniu 02.06.2017 roku w trybie pilnym rozesłał wraz z dokumentacją konkursową do ROD położonych na terenie miasta Elbląga. Ponadto na dzień 20 czerwca br. zwołano naradę szkoleniowo-informacyjną dla wszystkich Prezesów ROD z terenu miasta Elbląga na której    oprócz ewentualnego doinformowania będą poruszone bieżące sprawy organizacyjne, a także podsumowanie i ocena walnych zebrań w 2017 roku.

 

Dyrektor Biura OZ PZD w Elblągu

Zygmunt Wójcik

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio