Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku - 06.06.2017

W dniu 31 maja 2017 r. (środa) odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku. 

Posiedzenie zostało otwarte przez Prezesa Okręgowego Zarządu Pomorskiego Pana Czesława Smoczyńskiego, który przywitał wszystkich zebrany oraz w ich imieniu powitał zaproszonych gości – przedstawiciela Krajowej Rady PZD Panią Monikę Pilzak i przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pana Bogusława Dąbrowskiego.

Najważniejszym punktem obrad Okręgowego Zarządu było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za rok 2016 oraz zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2017 rok. Oba dokumenty zostały przedstawione i omówione przez Panią Janinę Wrzask Główną Księgową Okręgowego Zarządu oraz przez Pana Bogusława Dąbrowskiego w imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

W ramach obrad szczegółowo omówiono aktualną sytuację ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców w świetle ataków medialnych i działań Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestnicy obrad postanowili skierować oficjalny list do RPO - dra Adama Bodnara, w którym sprzeciwili się podważaniu zasadności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

 

Zebrani wysłuchiwali również wystąpienia przedstawiciela Krajowej Rady PZD Pani Moniki Pilzak, która poruszyła następujące zagadnienia:

  • Rozpatrywanie skarg i zażaleń przez struktury PZD.
  • Obchody Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.
  • Prace nad nowelizacją Statutu PZD.
  • Program komputerowy dla ROD.

W ramach dalszych obrad przedstawione zostały informacji o trwających postępowaniach w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości ogrodowych, inwestycjach i remontach w ROD, dotacjach i konkurach okręgowych.

 

W trakcie dyskusji, Pan Bogusław Dąbrowski zaproponował aby zaapelować do wszystkich ogrodów działkowych Okręgu Pomorskiego o uczczenie Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego poprzez uroczyste posadzenia „Drzewka Jubileuszowego” szlachetnej odmiany. Propozycja Pana Dąbrowskiego uzyskała pełne poparcie zebranych.

M.K.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.