Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa Zarządów ROD oraz SSI z Rejonu Białej Podlaskiej - 05.06.2017

W dniu 31 maja 2017 r. w Domu Działkowca na terenie ROD „Kolejarz” w Białej Podlaskiej odbyła się narada szkoleniowa dla Zarządów ROD oraz Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej z Rejonu Białej Podlaskiej, której przewodniczył I Wiceprezes OZ PZD w Lublinie Pan Kazimierz Michalik.  Szkolenie prowadziły Magdalena Wójcicka – Dyrektor  biura oraz Anna Ewa Michowska – Instruktor ds. ogrodnictwa.

Podczas narady podsumowano przebieg tegorocznych walnych zebrań w ogrodach oraz omówiono zakres i kompetencje zarządów w odniesieniu do podjętych przez Krajową Radę uchwał w sprawie prac związanych z realizacją ustawowego obowiązku zmiany statutu PZD oraz skarg i zażaleń w Polskim Związku Działkowców.

Uczestników zapoznano z Apelem do Zarządów ROD w sprawie uczczenia Jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Ustalono przebieg tegorocznego programu powszechnego przeglądu ROD i działek.  Podkreślono przy tym rolę Społecznej Służby Instruktorskiej PZD. Apelowano o poniesienia rangi Instruktorów poprzez włącznie ich w komisje przeglądowe oraz organizację wspólnych spotkań z nowymi działkowcami.

 

Uczestnicy narady zostali zapoznani z najnowszymi metodami uprawy i ochrony roślin ogrodniczych na działkach bez wykorzystania środków chemicznych. Dowiedzieli się również w jaki sposób bezpiecznie stosować  pestycydy. Wszyscy  przedstawiciele ogrodów otrzymali publikacje związkowe ufundowane przez Krajową Radę PZD.

 

Anna Ewa Michowska, OZ Lublin

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.