Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Listy działkowców w obronie Ustawy o ROD

List otwarty OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie apelu niezależnych działkowców - 05.06.2017

 

 

                                                                                                           Toruń, dn. 31.05.2017 roku

 

 

 

LIST OTWARTY

Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego
Polskiego Związku Działkowców

w sprawie Apelu Niezależnych działkowców z dnia 26 listopada 2016 roku.

 

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, pragną przeciwstawić się bezzasadnym zarzutom stawianym przez grupkę osób, mieniących się godnością niezależnych działkowców. Osoby te, kreujące się jako front obrony praw działkowców rzekomo ciemiężonych przez Polski Związek Działkowców, opierają swoje wywody o nieprawdę i brak wiedzy stanu rzeczywistego, w tym stanu prawnego, regulującego funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych.

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalona 13 grudnia 2013 roku była współtworzona przez grupę społeczeństwa najbardziej zainteresowanego tym aktem prawnym, czyli polskich działkowców i w pełni sprawdza się w codziennym życiu ogrodów działkowych. Jako filar prawodawstwa gwarantuje zachowanie wszelkich niezbędnych praw, jak również nakłada niezbędne obowiązki. Wśród przysługujących praw można tam znaleźć możliwość rezygnacji z członkostwa
w Stowarzyszeniu Ogrodowym Polski Związek Działkowców. Nie bez znaczenia jest także wskazana droga umożliwiająca wyodrębnienie się całego ogrodu ze struktur stowarzyszenia dotychczas prowadzącego rodzinny ogród działkowy.

Ustosunkowując się do kwestii społecznego nadzoru – kontroli nad ogrodami działkowymi oraz strukturami wyższymi PZD, to pragniemy zauważyć, że takowa istnieje i sprawdza się od dziesięcioleci, a najnowsza ustawa o rod rozszerzyła formę
i instytucje mające nadzór nad funkcjonowaniem rod. Grupka osób „niezależnych działkowców” w swoim apelu ukazuje własne, prawdziwe oblicze nieznajomości problematyki i elementarnych braków znajomości przepisów prawa. Jako nadrzędny
i wciąż przewijający się wątek zarzutów wskazują na konieczność wprowadzenia zmian dotyczących możliwości stałego zamieszkiwania w rodzinnych ogrodach działkowych. Tym samym jaskrawo rysuje się nam - co faktycznie kieruje działaniem tych osób. Polski Związek Działkowców od początku swego istnienia stał na straży przestrzegania prawa, w tym zakazu zamieszkiwania w ogrodach. Osoby tworzące grupkę „niezależnych” działkowców, to postacie znane w środowisku działkowców, jako osoby, które w większości przypadków zostały wyeliminowane z szeregów PZD za łamanie prawa, w tym za całoroczne zamieszkiwanie  i ponadnormatywne budownictwo.

Do kolejnych kalumnii serwowanych przez „niezależnych działkowców” należy głoszenie słów o tym, iż w Europie nie ma już central związków ogrodowych. Gdyby tylko ta wspomniana grupka wysiliła się i dołożyła minimum starań, zasięgając „garść” informacji w Internecie, przekonałaby się, że jest ich wiele. Bezmierną ignorancją
w kwestii ilości zbudowanych ogrodów działkowych po 1981 roku, po raz kolejny rzeczona grupa ośmiesza się formułując takie stwierdzenia, odsłaniając kolejne braki wiedzy. Krytykując działania Polskiego Związku Działkowców zmierzające do egzekwowania prawa przez osoby posuwające się do jego łamania, jest w naszej ocenie niczym innym jak stawaniem w obronie podważania filarów funkcjonowania państwa prawa.

Reasumując, Prezydium Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że działania grupki sfrustrowanych osób, wobec których zostały zastosowane przepisy prawa za łamanie go, jest niczym innym jak jedną z form odwetu pozbawionego jakichkolwiek podwalin wiedzy prawnej!

 

 

                                                                        

                 Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski

                          Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich
  2. Minister Infrastruktury i Budownictwa
  3. Pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania
  4. Jednostka Krajowa PZD
  5. OZ PZD a/a

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio