Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradował Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD - 02.06.2017

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się IX posiedzenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Rady PZD – pani Zofia Rut-Skórzyńska z Wydziału Prezydialnego KR.  

Przedmiotem obrad Okręgowego Zarządu Podkarpackiego było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za rok 2016, zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2017 rok oraz ocena przebiegu kampanii sprawozdawczej w ROD w 2017 roku. 
 
 
W związku z aktualną sytuacją ROD i Związku w kontekście pojawiających się ataków medialnych na ogrody działkowe, dużą część posiedzenia zajęło omówienie problemu coraz większej liczy wpływających skarg od działkowców. Omówione zostały przygotowania do zmian Statutu PZD wobec konieczności jego dostosowania do znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach. Pani Zofia Rut-Skórzyńska poinformowała o możliwości składania przemyślanych i rozsądnych propozycji zmian do Statutu. Szeroko omówiła problem wpływających skarg i zażaleń od działkowców, przedstawiła także przyjęty tryb ich rozpatrywania. 
 
 
W dyskusji omawiano sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania ROD, jakie powinny znaleźć się w znowelizowanym Statucie, sposoby uczczenia jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego, uroczystych obchodów Dni Działkowca.  
 
 
Okręgowy Zarząd Podkarpacki przyjął list otwarty do Zarządów ROD w sprawie obchodów jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego.
 
 
W. Majchrowicz

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.