Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VII posiedzenie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 02.06.2017

W dniu 31 maja w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego odbyło się VII posiedzenie członków Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach. Swoją obecnością uświetniła je Pani Mariola Kobylińska – kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Krajowej Rady PZD w Warszawie, zaś z 26 członków OZ na posiedzeniu zjawiło się dwadzieścia osób. 

Plenum otworzył Prezes OZŚ PZD w Kielcach Pan Edward Galus. Po odczytaniu porządku obrad głos przejął Dyrektor Biura Okręgu Pan Jan Stańczyk, który zapoznał członków OZ z aktualną sytuacją działkowców, ROD i Związku. Najważniejszymi tematami w tym zakresie były przede wszystkim wystąpienia „grupy niezależnych działkowców” czy Stowarzyszenia Inicjatyw Ogrodowych do najwyższych władz oraz instytucji publicznych w naszym kraju, których głównym celem jest oczernianie Polskiego Związku Działkowców i jego członków. Działalność ta, oprócz deprecjonowania istnienia PZD, stwarza zagrożenie dla idei ogrodnictwa działkowego w ogóle - „niezależni” działkowcy bowiem zmierzając do realizacji prywatnych interesów narażają ustawę o ROD oraz wizerunek ogrodnictwa działkowego w Polsce sugerując, że środowisko działkowe jest skłócone czy wręcz „zniewolone”. Członkowie OZ stanowczo wypowiedzieli się przeciwko podobnym działaniom wystosowując w tym zakresie stanowisko wyrażające poparcie dla PZD i idei ogrodnictwa działkowego.

To poparcie jest szczególnie istotne w kontekście tegorocznego jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na polskich ziemiach. Bardzo ważne jest, aby przy okazji tak pięknej rocznicy pokazać wszystkim, że polscy działkowcy pozostają wspólnotą, która nie tylko stanowi zwartą i solidarną grupę społeczną, ale jest też otwarta na pozostałych członków społeczności lokalnych. Znaczenie jubileuszu podkreśliła Pani Mariola Kobylińska.

W porządku obrad znalazło się też oczywiście miejsce na omówienie tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych, znaczenia prawidłowego stosowania przepisów związkowych w działalności ogrodów i organów PZD, a także zagadnienia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych, w tym szczególnie zasad udzielania dotacji z Funduszu Rozwoju pozostającego w dyspozycji OZ. Dyrektor Biura Okręgu omówił również aktualny stan roszczeń do gruntów na terenie województwa świętokrzyskiego podkreślając, że w ostatnich miesiącach liczba postępowań zmalała o około 40%, co jest wielkim, wymiernym dla działkowców i zabezpieczenia ich przyszłości sukcesem Okręgu Świętokrzyskiego PZD. W trakcie obrad omówiono również propozycje do zmian w Statucie PZD, których konieczność zachodzi w związku z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Po wyczerpaniu powyższych tematów głos przejęła Główna Księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska. Po krótkim wstępie wprowadzającym zebranych w zagadnienia księgowe, przeszła do omówienia zbiorczych zestawień sprawozdań finansowych ROD za rok 2016 oraz preliminarzy finansowych na rok 2017. Następnie Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani Danuta Bałtrusiewicz, przedstawiła wyniki badania zbiorczego zestawienia powyższych sprawozdań i oceny zbiorczego zestawienia preliminarzy przeprowadzonych przez OKR.

 

 

                                                                                              Anna Ślusarczyk

                                                                                              Inspektor ds. terenowo – prawnych

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio