Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

VIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile - 01.06.2017

W dniu 30 maja 2017 r. odbyło się VIII posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Pile z udziałem członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Zebraniu przewodniczył Prezes OZ PZD Marian Praczyk.

Główne tematy posiedzenia dotyczyły aktualnej sytuacji w Związku w tym informacji z ostatniego posiedzenia KR PZD, przyjęcia zbiorczego bilansu z ROD za 2016 r. i zbiorczego preliminarza za 2017 r., roszczeń do gruntów ROD i podejmowanych działaniach przez OZ PZD, oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2017 roku oraz spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Pile w dniu 22 maja 2017 r.
Prezes OZ - Marian Praczyk przedstawił informację z XIII posiedzenia Krajowej Rady PZD, które odbyło się w dniu 24 maja br. i dotyczyło nowelizacji statutu PZD (czytaj tutaj), skarg i zażaleń dotyczących przestrzegania prawa w Związku i ogrodach (czytaj tutaj) oraz tegorocznych obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich (czytaj tutaj). Krajowa Rada PZD powołała Honorowy Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu 120-lecia ruchu ogrodnictwa działkowego w skład którego weszło trzech członków z naszego okręgu: Maria Fojt, Marian Praczyk i Zygmunt Czarny (czytaj tutaj).
Wiceprezes OZ – Maria Fojt rozwinęła temat dot. nowelizacji statutu PZD. Poinformowała, że potrzeba jego nowelizacji wynika ze zmian w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach. W związku z tą zmianą istnieje potrzeba inkorporacji niektórych z nich do przepisów związkowych. Nowelizacja statutu PZD zostanie poprzedzona szeroką konsultacją wewnątrzzwiązkową, a ostateczne wypracowanie propozycji zmian dokona specjalna 15-sto osobowa Komisja ds. nowelizacji Statutu PZD w skład której powołany został członek naszego Prezydium OZ Andrzej Kierzkowski (więcej czytaj tutaj) oraz (tutaj).
Okręgowy Zarząd PZD przyjął po przedstawieniu przez Główną Księgową Jadwigę Gańko zbiorcze sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz zbiorczy preliminarz ROD na 2017 rok. Uchwały finansowe przyjęto na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.
Prezes OZ – Marian Praczyk zreferował temat dotyczących roszczeń do gruntów w 3 ROD : „Huty Szkła Ujście” w Ujściu, im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu i „Drogowiec" w Chodzieży oraz aktualny stan działań podejmowanych przez OZ.
Pracownik biura OZ – Iga Dymitroca przedstawiła ocenę walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w okręgu we wszystkich 83 rodzinnych ogrodach działkowych.
Informację ze spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przedstawił Prezes OZ – Marian Praczyk. Spotkanie oceniono negatywnie z uwagi na uniemożliwienie nam przedstawienia problemów związanych w szczególności z atakami przeciwników naszego Związku, mediów, niektórych polityków i instytucji na działaczy samorządowych ROD i naszą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Przebieg spotkania obrazuje poniższa informacja zatytułowana Działkowcy okręgu pilskiego na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Uczestnicy posiedzenia wystosowali do RPO list, w którym ustosunkowali się do treści wystąpienia Rzecznika adresowanego do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz zadali pytania, których nie mogli przedstawić na spotkaniu. Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.
W toku dyskusji głos zabierali członkowie OZ: Henryk Koźlarek Prezes ROD „Zielony Zakątek” w Chodzieży, Zygmunt Czarny Prezes ROD „Słonecznik” w Trzciance, Tadeusz Truty Prezes ROD im. Wł. Sikorskiego w Pile, Adam Daszkowski Prezes ROD im. Powstańców Wlkp. w Chodzieży, Andrzej Kierzkowski Prezes ROD im. St. Staszica w Pile oraz Wojciech Urban Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Prezes ROD im. St. Staszica w Czarnkowie. W dyskusji poruszano problemy wynikające z przebiegu porządku obrad.

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio