Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Działkowcy okręgu pilskiego na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - 29.05.2017

W dniu 22 maja 2017 r. w Pile gościł Rzecznik Praw Obywatelskich. W Sali Miejskiej Inwest Parku odbyła się otwarta konferencja na temat polityki senioralnej. Wśród zaproszonych gości byli nie tylko seniorzy, ale także parlamentarzyści, samorządowcy oraz działkowcy. Działkowców na spotkanie zaprosił senator RP Mieczysław Augustyn. Pan senator wcześniej obiecał takie spotkanie, by umożliwić działkowcom przedstawienie swoich problemów związanych w szczególności z atakami przeciwników naszego Związku, mediów, niektórych polityków i instytucji na działaczy samorządowych ROD i naszą ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Spotkanie zdominowane było głównym tematem dot. polityki senioralnej, stąd też na sprawy nas działkowców zabrakło czasu. Dwóch przedstawicieli Związku „usiłowało” zabrać głos lecz ich wypowiedzi zostały przerwane z uwagi na brak czasu.
Andrzej Kierzkowski członek Prezydium Okręgowego Zarządu PZD i Prezes ROD im. St. Staszica w Pile w swojej 3 minutowej wypowiedzi nawiązał do pisma Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 16 stycznia 2016 r. adresowane do Adama Lipińskiego Pełnomocnika Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, w którym podważane są niektóre zapisy ustawy o rod oraz krytykowani działacze naszego Związku rzekomo utrudniający proces wyodrębniania ze struktur PZD. Zwrócił także uwagę na ujemne skutki dla działkowców dotyczące wniosku RPO dot. podjęcie działań legislacyjnych, czyli de facto nowelizacji ustawy o rod.
Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiadając stwierdził, że nie wiedział, że będą na tym spotkaniu działkowcy. Poinformował, że wpływają do niego skargi działkowców którzy nie zgadzają się z zapisami ustawy. Jego obowiązkiem jest zapytać Ministrów w poruszonych sprawach. Udzielił ogólnej odpowiedzi oraz zapewnił poparcie dla działkowców i działaczy naszego Związku przestrzegających ustawę o rod. Stwierdził, że ogród to nie miejsce do zamieszkiwania, ale wielu działkowców mieszka. Jest to obowiązek miast aby tych działkowców wysiedlić do godnych warunków. W sprawie reportaży w TVP szkalujących działaczy naszego Związku podejmował interwencję u Prezesa TVP broniąc Związek. Oświadczył również, że jest w stałym kontakcie z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim w sprawach dotyczących naszego stowarzyszenia.
Pani Maria Fojt Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Pile w minutowym wystąpieniu stwierdziła, że uczestniczący w spotkaniu przedstawicie Zarządów ROD nie zgadzają się z odpowiedzią Rzecznika, gdyż na podstawie listu podpisanego przez 30 działkowców w większości nie przestrzegających ustawy w sprawie budowy altan, Rzecznik kieruje pismo do Ministrów sugerując zmianę ustawy o ROD. Zwróciła się z pytaniem do RPO - a co z 1 milionem działkowców co przestrzegają przepisów ustawy, posiadają pobudowane altany zgodnie z ustawą i w nich nie zamieszkują.
Pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich oświadczył, że pytanie przyjął do wiadomości lecz nie udzielił odpowiedzi.
Po zakończeniu konferencji zawiedzeni działkowcy opuścili salę. Czekaliśmy na to spotkanie kilka miesięcy. Prezes OZ PZD na początku roku otrzymał pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich i Senatora RP Mieczysława Augustyn, że Rzecznik spotka się z nami ale w terminie późniejszym.
Ze strony działkowców udział w spotkaniu wzięli Marian Praczyk Prezes, Maria Fojt Wiceprezes, Marian Ostaszewski sekretarz, Zygmunt Czarny, Andrzej Kierzkowski, Aleksander Manikowski i Adam Daszkowski - członkowie Prezydium OZ PZD w Pile, a także członkowie OZ PZD, Prezesi i członkowie samorządów ROD z „Zielony Zakątek”, Powstańców Wielkopolskich i 550- lecia Chodzieży , ROD „Belferek”, „Za Parkiem”, „Pod Lipami”, „Zalesie”, „Pieniążka”, 40-lecia WP, im. Waszkiewicza, „Na Skarpie”, „Malwa”, im. Sikorskiego, „Wypoczynek”, „Gwda” i „Kalinka” z Piły, ROD „Bratek” i „Kolejarz” z Krzyża Wlkp., „Słonecznik” i „Relaks” z Trzcianki, im. B. Chrobrego i „Borek” we Wronkach.
AK

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.